دانلود RFFlow v5.06 R5 - نرم افزار رسم فلوچارت و نمودار

دانلود نرم افزار RFFlow

RFFlow نرم افزار قدرتمندی است که کاربردی آسان دارد، این نرم افزار برای طراحی فلوچارت ها، نمودارهای سازمانی و انواع دیگر نمودارها کاربرد دارد. در این نرم افزار می توان به سرعت نمودار حرفه ای مورد نظر را برای اسناد، معرفی نامه ها و یا وب سایت ها ایجاد کرد. RFFlow به خوبی با نسخه های Microsoft Office و Corel WordPerfect Office کار می کند و این امکان وجود دارد که پس از رسم نمودار، بتوان آن را در Microsoft Word , Microsoft PowerPoint , Corel WordPerfect  و یا هر برنامه کاربردی دیگر از ویندوز کپی کرد. RFFlow مانند یک OLE Server، از لینک کردن اشیا و تعبیه آن ها در ویندوز پشتیبانی می کند و این قابلیت باعث می شود تا استفاده از نمودارهای RFFlow در دیگر برنامه های ویندوز بسیار آسان باشد. شما قادر خواهید بود تا یک نمودار را لینک و یا تعبیه کنید و در هر دو مورد شما می توانید نمودار را با دوبار کلیک کردن بر روی آن در برنامه مقصد ویرایش کنید.

قابلیت های کلیدی نرم افزار RFFlow:
رسم انواع مختلف فلوچارت و نمودار:
- نمودارهای حسابرسی
- نمودارهای بلوک
- نمودارهای علت و معلول
- طراحی شبکه های کامپیوتری
- نمودارهای تحقیقات کیفری شامل:
فلوچارت های فعالیت، فلوچارت های اجناس، جداول زمانی و جریان رویداد ها، تجزیه و تحلیل ارتباطات، تجزیه و تحلیل خطوط تلفن
- تعاریف بانک اطلاعات
- فلوچارت های DIN66001
- نقشه های برق و الکترونیک
- نمودارهای ارتباط موجودیت ها
- نقشه طبقات ساختمانی شامل: نقشه خانه یا اداره
- نمودار گانت
- نمودارهای شجره نامه ها وژنتیک
- جریان فرآیند گراهام
- حروف الفبای یونانی
- IDEF0, IDEF1X
- نمودارهای صنعتی
- نمودارهای اداری
- نمودارهای PERT, CPM, CPA
- نمودار جریان فیزیکی
- نمودارهای کیفیت سیستم، ISO 9000
- نمودارهای SDL
- نمودارهای طراحی نرم افزار شامل:
UML، Booch OOD، Express G،Gane/Sarson، Data Flow، Martin ERD،
  Rumbaugh OMT، Shlaer-Mellor OOA، نمودارهای ساختار، Yourdan Data Flow
- جداول زمانی
- نمودارهای انتقال اشیا
- نمودار ساختار شکست کار
- صفحات وب
- و ...