دانلود SketchBook / اسکچ بوک

در دسته بندی دانلود SketchBook / اسکچ بوک: مطالب مرتبط با دانلود SketchBook / اسکچ بوک، نرم افزار حرفه ایی طراحی و نقاشی قرار گرفته است.
دانلود SketchBook,دانلود نرم افزار Autodesk SketchBook,دانلود اسکچ بوک, ,Sketchbook, draw, draw picture,drawing software,2d Design, image editor, نرم افزار SketchBook, ویرایشگر عکس, ویرایشگر تصویر, اسکچ‌بوک پرو, طراحی گرافیکی, طراحی دو بعدی,نرم افزار نقاشی,نرم افزار ایمیج ادیتور,طراحی حرفه ای,بهبود کیفیت تصاویر,افزایش کیفیت تصاویر,ایمیج ادیتور,نرم افزار اسکچ بوک پرو,...
autodesk, autodesk sketchbook pro, draw, draw picture,drawing software,2d Design, image editor, نقاشی, نرم افزار SketchBook, ویرایشگر عکس, ویرایشگر تصویر, اتودسک, اسکچ‌بوک پرو, طراحی گرافیکی, طراحی دو بعدی,نرم افزار نقاشی,نرم افزار ایمیج ادیتور,طراحی حرفه ای,بهبود کیفیت تصاویر,افزایش کیفیت تصاویر,ایمیج ادیتور,نرم افزار اسکچ بوک پرو,اتودسک,نقاشی اتودسک...

آخرین مطالب دانلود SketchBook / اسکچ بوک:

دانلود SketchBook Pro v8.8.36.0 x64 - نرم افزار طراحی و ویرایش تصویر: تبدیل کامپیوتر شما به یک صفحه‌ی طراحی / Enables you to transform your computer into the ultimate SketchBook / SketchBook Pro یک نرم افزار نقاشی پیشرفته با قابلیت های طراحی حرفه ایست که با یک رابط کاربری بصری برای تبدیل تصاویر شما به کارهای هنری طراحی شده است. این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که امکان طراحی با استفاده از قلم دیجیتالی را نیز فراهم نموده است. شما می توانید بسیار آسان و سریع با استفاده از این نرم افزار طراحی کنید و با بهره بردن از ابزار های طراحی فوق العاده ی موجود در این نرم افزار تمامی ایده های طراحی خود را پیاده سازی کنید. در این نرم افزار کاربران از ابزارها و ویژگی های مختلفی همچون ابزارهای حرفه ای رسم خطوط، سایه زنی، طراحی های اولیه، Brush های پیشرفته با کیفیت های بالا، قابلیت حاشیه نویسی بر روی طرح به منظور یادآوری نکات در ادامه طراحی و قابلیت حذف آن ها به راحتی، سازگاری با برنامه فتوشاپ و ... بهره مند خواهند شد. ...

دانلود Autodesk SketchBook Pro 2021 x64 - نرم افزار طراحی و ویرایش تصویر: تبدیل کامپیوتر شما به یک صفحه‌ی طراحی / Enables you to transform your computer into the ultimate SketchBook / Autodesk SketchBook Pro یک نرم افزار نقاشی پیشرفته با قابلیت های طراحی حرفه ایست که با یک رابط کاربری بصری برای تبدیل تصاویر شما به کارهای هنری طراحی شده است. این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که امکان طراحی با استفاده از قلم دیجیتالی را نیز فراهم نموده است. شما می توانید بسیار آسان و سریع با استفاده از این نرم افزار طراحی کنید و با بهره بردن از ابزار های طراحی فوق العاده ی موجود در این نرم افزار تمامی ایده های طراحی خود را پیاده سازی کنید. در این نرم افزار کاربران از ابزارها و ویژگی های مختلفی همچون ابزارهای حرفه ای رسم خطوط، سایه زنی، طراحی های اولیه، Brush های پیشرفته با کیفیت های بالا، قابلیت حاشیه نویسی بر روی طرح به منظور یادآوری نکات در ادامه طراحی و قابلیت حذف آن ها به راحتی، سازگاری با برنامه فتوشاپ و ... بهره مند خواهند شد. ...

دانلود Autodesk SketchBook Pro 2020.1 x64 - نرم افزار طراحی و ویرایش تصویر: تبدیل کامپیوتر شما به یک صفحه‌ی طراحی / Enables you to transform your computer into the ultimate SketchBook / Autodesk SketchBook Pro یک نرم افزار نقاشی پیشرفته با قابلیت های طراحی حرفه ایست که با یک رابط کاربری بصری برای تبدیل تصاویر شما به کارهای هنری طراحی شده است. این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که امکان طراحی با استفاده از قلم دیجیتالی را نیز فراهم نموده است. شما می توانید بسیار آسان و سریع با استفاده از این نرم افزار طراحی کنید و با بهره بردن از ابزار های طراحی فوق العاده ی موجود در این نرم افزار تمامی ایده های طراحی خود را پیاده سازی کنید. در این نرم افزار کاربران از ابزارها و ویژگی های مختلفی همچون ابزارهای حرفه ای رسم خطوط، سایه زنی، طراحی های اولیه، Brush های پیشرفته با کیفیت های بالا، قابلیت حاشیه نویسی بر روی طرح به منظور یادآوری نکات در ادامه طراحی و قابلیت حذف آن ها به راحتی، سازگاری با برنامه فتوشاپ و ... بهره مند خواهند شد. ...

دانلود Autodesk SketchBook Pro for Enterprise 2019 v8.5.2 x64 - نرم افزار طراحی و ویرایش تصویر: تبدیل کامپیوتر شما به یک صفحه ی طراحی / Enables you to transform your computer into the ultimate sketchbook / Autodesk SketchBook Pro یک نرم افزار نقاشی پیشرفته با قابلیت های طراحی حرفه ایست که با یک رابط کاربری بصری برای تبدیل تصاویر شما به کارهای هنری طراحی شده است. این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که امکان طراحی با استفاده از قلم دیجیتالی را نیز فراهم نموده است. شما می توانید بسیار آسان و سریع با استفاده از این نرم افزار طراحی کنید و با بهره بردن از ابزار های طراحی فوق العاده ی موجود در این نرم افزار تمامی ایده های طراحی خود را پیاده سازی کنید. در این نرم افزار کاربران از ابزارها و ویژگی های مختلفی همچون ابزارهای حرفه ای رسم خطوط، سایه زنی، طراحی های اولیه، Brush های پیشرفته با کیفیت های بالا، قابلیت حاشیه نویسی بر روی طرح به منظور یادآوری نکات در ادامه طراحی و قابلیت حذف آن ها به راحتی، سازگاری با برنامه فتوشاپ و ... بهره مند خواهند شد. ...

دانلود Autodesk SketchBook Pro for Enterprise 2016 x64 - نرم افزار طراحی و ویرایش تصویر: تبدیل کامپیوتر شما به یک صفحه ی طراحی / Enables you to transform your computer into the ultimate sketchbook / Autodesk SketchBook Pro یک نرم افزار نقاشی پیشرفته با قابلیت های طراحی حرفه ایست که با یک رابط کاربری بصری برای تبدیل تصاویر شما به کارهای هنری طراحی شده است. این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که امکان طراحی با استفاده از قلم دیجیتالی را نیز فراهم نموده است. شما می توانید بسیار آسان و سریع با استفاده از این نرم افزار طراحی کنید و با بهره بردن از ابزار های طراحی فوق العاده ی موجود در این نرم افزار تمامی ایده های طراحی خود را پیاده سازی کنید. در این نرم افزار کاربران از ابزارها و ویژگی های مختلفی همچون ابزارهای حرفه ای رسم خطوط، سایه زنی، طراحی های اولیه، Brush های پیشرفته با کیفیت های بالا، قابلیت حاشیه نویسی بر روی طرح به منظور یادآوری نکات در ادامه طراحی و قابلیت حذف آن ها به راحتی، سازگاری با برنامه فتوشاپ و ... بهره مند خواهند شد. ...

دانلود Autodesk SketchBook Pro 2015 SP2 + v6.2.6 - نرم افزار طراحی و ویرایش تصویر: تبدیل کامپیوتر شما به یک صفحه ی طراحی / Enables you to transform your computer into the ultimate sketchbook / Autodesk SketchBook Pro یک نرم افزار نقاشی پیشرفته با قابلیت های طراحی حرفه ایست که با یک رابط کاربری بصری برای تبدیل تصاویر شما به کارهای هنری طراحی شده است. این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که امکان طراحی با استفاده از قلم دیجیتالی را نیز فراهم نموده است. شما می توانید بسیار آسان و سریع با استفاده از این نرم افزار طراحی کنید و با بهره بردن از ابزار های طراحی فوق العاده ی موجود در این نرم افزار تمامی ایده های طراحی خود را پیاده سازی کنید. در این نرم افزار کاربران از ابزارها و ویژگی های مختلفی همچون ابزارهای حرفه ای رسم خطوط، سایه زنی، طراحی های اولیه، Brush های پیشرفته با کیفیت های بالا، قابلیت حاشیه نویسی بر روی طرح به منظور یادآوری نکات در ادامه طراحی و قابلیت حذف آن ها به راحتی، سازگاری با برنامه فتوشاپ و ... بهره مند خواهند شد. ...

دانلود Autodesk SketchBook Designer 2013 - نرم افزار طراحی و نقاشی در کامپیوتر: برنامه نقاشی و طراحی دیجیتال / The Application painting and design digital / Autodesk SketchBook Designer نام نرم افزاری است که در محیط ویژوال خود کاغذ و قلم دیجیتالی برای کاربران فراهم نموده است تا طرح های نقاشی ذهن خلاق خود را به راحتی در کامپیوتر پیاده سازی کنند. در واقع Autodesk SketchBook Designe یک نرم افزار تصویرسازی است که کاربران می توانند طرح های خود را در هر زمینه ای بر روی صفحه های کاغذی موجود در این نرم افزار پیاده سازی نموده و از ابزارها و ویژگی های مختلفی همچون ابزارهای حرفه ای رسم خطوط، سایه زنی، طراحی های اولیه، Brush های پیشرفته با کیفیت های بالا، قابلیت حاشیه نویسی بر روی طرح به منظور یادآوری نکات در ادامه طراحی و امکان حذف آسان آن ها، استفاده از رنگ های ترکیبی و ... استفاده کنند. علاوه بر سازگاری با برنامه فتوشاپ، شما می توانید از مزایای این نرم افزار به طور مستقیم در اتوکد استفاده کنید. ...

برچسب های دانلود SketchBook / اسکچ بوک:

2d design, draw, draw picture, drawing software, image editor, Sketchbook, نرم افزار SketchBook, نرم افزار نقاشی, ویرایشگر تصویر, ویرایشگر عکس, اتودسک, اسکچ‌بوک پرو, طراحی گرافیکی, طراحی دو بعدی2d design, autodesk, autodesk sketchbook pro, draw, draw picture, drawing software, image editor, نرم افزار SketchBook, نرم افزار نقاشی, ویرایشگر تصویر, ویرایشگر عکس, اتودسک, اسکچ‌بوک پرو, طراحی گرافیکی, طراحی دو بعدی draw, draw picture, edit, editor, enhance picture, image editor,autodesk,autodesk sketchbook,sketchbook pro,autodesk sketchbook pro,download sketchbook pro 2020,autodesk sketchbook pro 2020,download 2020 version of sketchbook pro, نقاشی, ویرایشگر, ویرایشگر تصویر, ویرایشگر تصویری, ادیتور, طراحی, طراحی دو بعدی,دانلود نرم افزار طراحی,دانلود نرم افزار طراحی دو بعدی,دانلود نرم افزار ادیتور,دانلود نرم افزار نقاشی,دانلود نرم افزار ویرایش تصاویر,دانلود نرم افزار ویرایشگر تصویر,دانلود نرم افزار ایمیج ادی...
draw, draw picture, edit, editor, enhance picture, image editor, نقاشی, ویرایشگر, ویرایشگر تصویر, ویرایشگر تصویری, ادیتور, طراحی, طراحی دو بعدی,دانلود نرم افزار طراحی,دانلود نرم افزار طراحی دو بعدی,دانلود نرم افزار ادیتور,دانلود نرم افزار نقاشی,دانلود نرم افزار ویرایش تصاویر,دانلود نرم افزار ویرایشگر تصویر,دانلود نرم افزار ایمیج ادیتور,دانلود نرم افزار طراحی حرفه ای,ادیت,دانلود نرم افزار بهبود کیفیت تصاویر,دانلود نرم افزار افزایش کیفیت تصاویر,ایمیج ادیتور,اینهنس پیکچر,دانلود نرم افزار اسکچ بوک پ...
draw, draw picture, edit, editor, enhance picture, image editor, نقاشی, ویرایشگر, ویرایشگر تصویر, ویرایشگر تصویری, ادیتور, طراحی, طراحی دو بعدی,دانلود نرم افزار طراحی,دانلود نرم افزار طراحی دو بعدی,دانلود نرم افزار ادیتور,دانلود نرم افزار نقاشی,دانلود نرم افزار ویرایش تصاویر,دانلود نرم افزار ویرایشگر تصویر,دانلود نرم افزار ایمیج ادیتور,دانلود نرم افزار طراحی حرفه ای,ادیت,دانلود نرم افزار بهبود کیفیت تصاویر,دانلود نرم افزار افزایش کیفیت تصاویر,ایمیج ادیتور,اینهنس پیکچر,دانلود نرم افزار اسکچ بوک پ...
draw, draw picture, edit, editor, enhance picture, image editor, نقاشی, ویرایشگر, ویرایشگر تصویر, ویرایشگر تصویری, ادیتور, طراحی, طراحی دو بعدی,دانلود نرم افزار طراحی,دانلود نرم افزار طراحی دو بعدی,دانلود نرم افزار ادیتور,دانلود نرم افزار نقاشی,دانلود نرم افزار ویرایش تصاویر,دانلود نرم افزار ویرایشگر تصویر,دانلود نرم افزار ایمیج ادیتور,دانلود نرم افزار طراحی حرفه ای,ادیت,دانلود نرم افزار بهبود کیفیت تصاویر,دانلود نرم افزار افزایش کیفیت تصاویر,ایمیج ادیتور,اینهنس پیکچر,دانلود نرم افزار اسکچ بوک پ...
32 بیتی, 3D, 64 بیتی, autodesk, design,design,modelling, طراحی, x64, x86, اتودسک, سه بعدی, طراحی, نقاشی,نقاسی دیجیتال,دانلود اتودسک,دانلود نرم افزار نقاشی دیجیتال,نرم افزار طراحی,نرم افزار تصویرسازی,نرم افزار نقاشی در کامپیوتر,نقاشی در اتوکد,نرم افزار پیتینگ,پیتینگ,Autodesk Inc,دانلود نرم افزار Autodesk SketchBook Designer,دانلود نرم افزار رسم و نقاشی,...