دانلود Inventor Nesting Utility / اینونتور نستینگ یوتیلیتی

در دسته بندی دانلود Inventor Nesting Utility / اینونتور نستینگ یوتیلیتی: مطالب مرتبط با دانلود Inventor Nesting Utility / اینونتور نستینگ یوتیلیتی، افزونه طراحی و بررسی الگوی برش ورق فلزی برای کاهش میزان پرت قرار گرفته است.
دانلود Inventor Nesting Utility,دانلود نرم افزار Autodesk Inventor Nesting Utility,دانلود اینونتور نستینگ یوتیلیتی, design,Cut,Cutter,Cutting diagram,diagram,Cutting,Shape,Shape cutter,Autodesk,Inventor,اتودسک,پلاگین,نرم افزار,کاتر,برش,ورق برش,برش اشکال,دستگاه برش,رسم,طراحی,دانلودپلاگین اینورتر,دانلود نرم افزار Nesting,طراحی ورق های برش,طراحی صفحه های برش,رسم ورق برش,طراحی ورق برش فلز,پلاگین برش در Inventor,نرم افزار تولید ورق برش,نرم افزار طراحی ورق های برش,...
design,Cut,Cutter,Cutting diagram,diagram,Cutting,Shape,Shape cutter,Autodesk,Inventor,اتودسک,پلاگین,نرم افزار,کاتر,برش,ورق برش,برش اشکال,دستگاه برش,رسم,طراحی,دانلودپلاگین اینورتر,دانلود نرم افزار Nesting,طراحی ورق های برش,طراحی صفحه های برش,رسم ورق برش,طراحی ورق برش فلز,پلاگین برش در Inventor,نرم افزار تولید ورق برش,نرم افزار طراحی ورق های برش,...

آخرین مطالب دانلود Inventor Nesting Utility / اینونتور نستینگ یوتیلیتی:

دانلود Autodesk Inventor Nesting Utility 2023 x64 - افزونه طراحی و بررسی الگوی برش ورق فلزی برای کاهش میزان پرت: افزونه بهینه سازی طرح برش ورق فلزی در Autodesk Nesting Utility به منظور کاهش میزان هدررفت / Nesting Utility is CAD-embedded, true-shape nesting software that helps you optimize yield from flat raw material. Available only as part of the Product Design & Manufacturing Collection. / هنگام برش ورق های فلزی خام برای مصارف صنعتی گوناگون، همواره تلاش می شود تا ابعاد موردنیاز را به صورتی از ورق فلزی خام اولیه برش دهند که در نهایت کمترین میزان پرت (دورریز) را داشته باشند. در صنعت، به پروسه ای طراحی الگوی برش ورق خام فلزی به شیوه ای که کمترین اتلاف را داشته باشند Nesting گویند.Autodesk Nesting Utility افزونه برای انجام عملیات Nesting در نرم افزار Autodesk Inventor است که به مهندسین کمک می کند تا الگوهای برش ورق فلزی خود را به صورت بهینه تهیه کنند و بیشترین استفاده ممکن را از هر ورق فلز خام اولیه داشته باشند. با استفاده از این پلاگین قادر خواهید بود تا به راحتی طرح های nesting مختلف را مقایسه کنید تا در نهایت بهینه ترین طرح برش ورق را بدست آورید تا هزینه های پروژه را نیز کاهش دهید و در انتها نیز می توانید برای تکمیل پروژه و ایجاد مسیر برش خروجی های خود را به صورت مدل های سه بعدی و یا فایل DXF ایجاد کنید. ...

دانلود Autodesk Inventor Nesting Utility 2019.1 x64 - افزونه طراحی و بررسی الگوی برش ورق فلزی برای کاهش میزان پرت: افزونه ی بهینه سازی طرح برش ورق فلزی در Autodesk Nesting Utility به منظور کاهش میزان هدررفت / Nesting Utility is CAD-embedded, true-shape nesting software that helps you optimize yield from flat raw material. Available only as part of the Product Design & Manufacturing Collection. / هنگام برش ورق های فلزی خام برای مصارف صنعتی گوناگون، همواره تلاش می شود تا ابعاد موردنیاز را به صورتی از ورق فلزی خام اولیه برش دهند که در نهایت کمترین میزان پرت (دورریز) را داشته باشند. در صنعت، به پروسه ای طراحی الگوی برش ورق خام فلزی به شیوه ای که کمترین اتلاف را داشته باشند Nesting گویند.Autodesk Nesting Utility افزونه ی برای انجام عملیات Nesting در نرم افزار Autodesk Inventor است که به مهندسین کمک می کند تا الگوهای برش ورق فلزی خود را به صورت بهینه تهیه کنند و بیشترین استفاده ی ممکن را از هر ورق فلز خام اولیه داشته باشند. با استفاده از این پلاگین قادر خواهید بود تا به راحتی طرح های nesting مختلف را مقایسه کنید تا در نهایت بهینه ترین طرح برش ورق را بدست آورید تا هزینه های پروژه را نیز کاهش دهید و در انتها نیز می توانید برای تکمیل پروژه و ایجاد مسیر برش خروجی های خود را به صورت مدل های سه بعدی و یا فایل DXF ایجاد کنید. ...

برچسب های دانلود Inventor Nesting Utility / اینونتور نستینگ یوتیلیتی:

Autodesk, Autodesk 2023, Cutter, Cutting diagram, diagram, Inventor, nesting, Shape cutter, sheet metal nesting, نرم افزار Autodesk Inventor Nesting, ورق برش, کاتر, پلاگین Autodesk Inventor, اتودسک, برش, برش اشکال, دستگاه برش, رسمAutodesk, Cutter, Cutting diagram, diagram, Inventor, nesting, Shape cutter, sheet metal nesting, نرم افزار Autodesk Inventor Nesting, ورق برش, کاتر, پلاگین Autodesk Inventor, اتودسک, برش, برش اشکال, دستگاه برش, رسم, طراحی