دانلود CSI Bridge / بریج

در دسته بندی دانلود CSI Bridge / بریج: مطالب مرتبط با دانلود نرم افزار CSI Bridge قرار گرفته است.
دانلود Bridge,دانلود نرم افزار CSI Bridge,نرم افزار بریج, design,CSi Bridge,CAD,طراحی,طراحی مهندسی,CSI,طراحی پل,نرم افزار,مهندسی,تخصصی,عمرانی,دانلود نرم افزار طراحی,دانلود نرم افزار طراحی مهندسی,دانلود نرم افزار طراحی پل,دانلود نرم افزار مهندسی,دانلود نرم افزار تخصصی,دانلود نرم افزار عمرانی,دانلود نرم افزار آنالیز و طراحی پل,دانلود نرم افزار آنالیز و طراحی لرزه ای انواع پل...
design,CSi Bridge,CAD,طراحی,طراحی مهندسی,CSI,طراحی پل,نرم افزار,مهندسی,تخصصی,عمرانی,دانلود نرم افزار طراحی,دانلود نرم افزار طراحی مهندسی,دانلود نرم افزار طراحی پل,دانلود نرم افزار مهندسی,دانلود نرم افزار تخصصی,دانلود نرم افزار عمرانی,دانلود نرم افزار آنالیز و طراحی پل,دانلود نرم افزار آنالیز و طراحی لرزه ای انواع پل...

آخرین مطالب دانلود CSI Bridge / بریج:

دانلود CSiBridge v24.1.0 Advanced w/Rating x64 - نرم افزار آنالیز و طراحی لرزه ای انواع پل: طراحی، امتیازبندی و تجزیه و تحلیل پل به صورت سه بعدی / INTEGRATED 3-D BRIDGE ANALYSIS, DESIGN AND RATING / CSiBridge جدیدترین محصول شرکت مشهور CSI است که قادر به آنالیز و طراحی لرزه ای انواع پل های ساده و پیچیده می باشد. می توانید از این نرم افزار قدرتمند جهت آنالیزهای ساختمانی و لرزه نگاری، طراحی و رتبه بندی پل های ساده و پیچیده استفاده کنید. همچنین این نرم افزار دارای یک رابط کاربری بصری  است که کار کردن با آن را برای کاربران آسان می کند. در CSiBridge براساس مقادیر پارامتری، مدل های پل ساخته شده است که باعث بهره وری بیشتر خواهد شد. در این نرم افزار برای هر قسمت یک راهنما وجود دارد. از جمله قابلیت های برجسته این نرم افزار می توان به گزینه های متعدد جهت آنالیز پل ها،گزینه های متعدد مدل کردن پل ها، مدل سازی پایه ای، نمایش گرافیکی نتایج بر روی صفحه، امکان گزارش گیری در فرمت های ورد و اکسل، باد و لرزه نگاری به صورت سه بعدی و ... اشاره کرد. این نرم افزار دارای یک رابط کاربری ویزارگونه است که شما را مرحله به مرحله در ایجاد یک مدل پل راهنمایی کرده و به پیش می برد و اقدامات لازم را برای شما تشریح می کند. ...

دانلود CSiBridge v23.3.1 Build 1784 Advanced w/Rating x64 - نرم افزار آنالیز و طراحی لرزه ای انواع پل: طراحی، امتیازبندی و تجزیه و تحلیل پل به صورت سه بعدی / INTEGRATED 3-D BRIDGE ANALYSIS, DESIGN AND RATING / CSiBridge جدیدترین محصول شرکت مشهور CSI است که قادر به آنالیز و طراحی لرزه ای انواع پل های ساده و پیچیده می باشد. می توانید از این نرم افزار قدرتمند جهت آنالیزهای ساختمانی و لرزه نگاری، طراحی و رتبه بندی پل های ساده و پیچیده استفاده کنید. همچنین این نرم افزار دارای یک رابط کاربری بصری  است که کار کردن با آن را برای کاربران آسان می کند. در CSiBridge براساس مقادیر پارامتری، مدل های پل ساخته شده است که باعث بهره وری بیشتر خواهد شد. در این نرم افزار برای هر قسمت یک راهنما وجود دارد. از جمله قابلیت های برجسته این نرم افزار می توان به گزینه های متعدد جهت آنالیز پل ها،گزینه های متعدد مدل کردن پل ها، مدل سازی پایه ای، نمایش گرافیکی نتایج بر روی صفحه، امکان گزارش گیری در فرمت های ورد و اکسل، باد و لرزه نگاری به صورت سه بعدی و ... اشاره کرد. این نرم افزار دارای یک رابط کاربری ویزارگونه است که شما را مرحله به مرحله در ایجاد یک مدل پل راهنمایی کرده و به پیش می برد و اقدامات لازم را برای شما تشریح می کند. ...

دانلود CSiBridge v22.1.0 Build 1639 Advanced w/Rating x64 - نرم افزار آنالیز و طراحی لرزه ای انواع پل: طراحی، امتیازبندی و تجزیه و تحلیل پل به صورت سه بعدی / INTEGRATED 3-D BRIDGE ANALYSIS, DESIGN AND RATING / CSiBridge جدیدترین محصول شرکت مشهور CSI است که قادر به آنالیز و طراحی لرزه ای انواع پل های ساده و پیچیده می باشد. می توانید از این نرم افزار قدرتمند جهت آنالیزهای ساختمانی و لرزه نگاری، طراحی و رتبه بندی پل های ساده و پیچیده استفاده کنید. همچنین این نرم افزار دارای یک رابط کاربری بصری  است که کار کردن با آن را برای کاربران آسان می کند. در CSiBridge براساس مقادیر پارامتری، مدل های پل ساخته شده است که باعث بهره وری بیشتر خواهد شد. در این نرم افزار برای هر قسمت یک راهنما وجود دارد. از جمله قابلیت های برجسته این نرم افزار می توان به گزینه های متعدد جهت آنالیز پل ها،گزینه های متعدد مدل کردن پل ها، مدل سازی پایه ای، نمایش گرافیکی نتایج بر روی صفحه، امکان گزارش گیری در فرمت های ورد و اکسل، باد و لرزه نگاری به صورت سه بعدی و ... اشاره کرد. این نرم افزار دارای یک رابط کاربری ویزارگونه است که شما را مرحله به مرحله در ایجاد یک مدل پل راهنمایی کرده و به پیش می برد و اقدامات لازم را برای شما تشریح می کند. ...

دانلود CSiBridge v21.2.0 Advanced w/Rating x64 - نرم افزار آنالیز و طراحی لرزه ای انواع پل: طراحی، امتیازبندی و تجزیه و تحلیل پل به صورت سه بعدی / INTEGRATED 3-D BRIDGE ANALYSIS, DESIGN AND RATING / CSiBridge جدیدترین محصول شرکت مشهور CSI است که قادر به آنالیز و طراحی لرزه ای انواع پل های ساده و پیچیده می باشد. می توانید از این نرم افزار قدرتمند جهت آنالیزهای ساختمانی و لرزه نگاری، طراحی و رتبه بندی پل های ساده و پیچیده استفاده کنید. همچنین این نرم افزار دارای یک رابط کاربری بصری  است که کار کردن با آن را برای کاربران آسان می کند. در CSiBridge براساس مقادیر پارامتری، مدل های پل ساخته شده است که باعث بهره وری بیشتر خواهد شد. در این نرم افزار برای هر قسمت یک راهنما وجود دارد. از جمله قابلیت های برجسته این نرم افزار می توان به گزینه های متعدد جهت آنالیز پل ها،گزینه های متعدد مدل کردن پل ها، مدل سازی پایه ای، نمایش گرافیکی نتایج بر روی صفحه، امکان گزارش گیری در فرمت های ورد و اکسل، باد و لرزه نگاری به صورت سه بعدی و ... اشاره کرد. این نرم افزار دارای یک رابط کاربری ویزارگونه است که شما را مرحله به مرحله در ایجاد یک مدل پل راهنمایی کرده و به پیش می برد و اقدامات لازم را برای شما تشریح می کند. ...

دانلود CSiBridge v20.2.0 Build 1445 Advanced with Rating x86/x64 - نرم افزار آنالیز و طراحی لرزه ای انواع پل: طراحی، امتیازبندی و تجزیه و تحلیل پل به صورت سه بعدی / INTEGRATED 3-D BRIDGE ANALYSIS, DESIGN AND RATING / CSiBridge جدیدترین محصول شرکت مشهور CSI است که قادر به آنالیز و طراحی لرزه ای انواع پل های ساده و پیچیده می باشد. می توانید از این نرم افزار قدرتمند جهت آنالیزهای ساختمانی و لرزه نگاری، طراحی و رتبه بندی پل های ساده و پیچیده استفاده کنید. همچنین این نرم افزار دارای یک رابط کاربری بصری  است که کار کردن با آن را برای کاربران آسان می کند. در CSiBridge براساس مقادیر پارامتری، مدل های پل ساخته شده است که باعث بهره وری بیشتر خواهد شد. در این نرم افزار برای هر قسمت یک راهنما وجود دارد. از جمله قابلیت های برجسته این نرم افزار می توان به گزینه های متعدد جهت آنالیز پل ها،گزینه های متعدد مدل کردن پل ها، مدل سازی پایه ای، نمایش گرافیکی نتایج بر روی صفحه، امکان گزارش گیری در فرمت های ورد و اکسل، باد و لرزه نگاری به صورت سه بعدی و ... اشاره کرد. این نرم افزار دارای یک رابط کاربری ویزارگونه است که شما را مرحله به مرحله در ایجاد یک مدل پل راهنمایی کرده و به پیش می برد و اقدامات لازم را برای شما تشریح می کند. ...

دانلود CSI Bridge 2017 v19.2.2 Build 1368 x86/x64 - نرم افزار آنالیز و طراحی لرزه ای انواع پل: طراحی، امتیازبندی و تجزیه و تحلیل پل به صورت سه بعدی / INTEGRATED 3-D BRIDGE ANALYSIS, DESIGN AND RATING / CSiBridge جدیدترین محصول شرکت مشهور CSI است که قادر به آنالیز و طراحی لرزه ای انواع پل های ساده و پیچیده می باشد. می توانید از این نرم افزار قدرتمند جهت آنالیزهای ساختمانی و لرزه نگاری، طراحی و رتبه بندی پل های ساده و پیچیده استفاده کنید. همچنین این نرم افزار دارای یک رابط کاربری بصری  است که کار کردن با آن را برای کاربران آسان می کند. در CSiBridge براساس مقادیر پارامتری، مدل های پل ساخته شده است که باعث بهره وری بیشتر خواهد شد. در این نرم افزار برای هر قسمت یک راهنما وجود دارد. از جمله قابلیت های برجسته این نرم افزار می توان به گزینه های متعدد جهت آنالیز پل ها،گزینه های متعدد مدل کردن پل ها، مدل سازی پایه ای، نمایش گرافیکی نتایج بر روی صفحه، امکان گزارش گیری در فرمت های ورد و اکسل، باد و لرزه نگاری به صورت سه بعدی و ... اشاره کرد. این نرم افزار دارای یک رابط کاربری ویزارگونه است که شما را مرحله به مرحله در ایجاد یک مدل پل راهنمایی کرده و به پیش می برد و اقدامات لازم را برای شما تشریح می کند. ...

برچسب های دانلود CSI Bridge / بریج:

CAD, Computers and Structures, CSI, design, Inc, نرم افزار CSiBridge, نرم افزار مهندسی, نرم افزار طراحی پل, طراحی مهندسی, طراحی پل, طراحی سازه, عمرانیCAD, Computers and Structures, CSI, design, Inc, نرم افزار CSiBridge, نرم افزار مهندسی, نرم افزار طراحی پل, طراحی مهندسی, طراحی پل, طراحی سازه, عمرانی design,CSi Bridge,CAD,طراحی,طراحی مهندسی,CSI,طراحی پل,نرم افزار,مهندسی,تخصصی,عمرانی,دانلود نرم افزار طراحی,دانلود نرم افزار طراحی مهندسی,دانلود نرم افزار طراحی پل,دانلود نرم افزار مهندسی,دانلود نرم افزار تخصصی,دانلود نرم افزار عمرانی,دانلود نرم افزار آنالیز و طراحی پل,دانلود نرم افزار آنالیز و طراحی لرزه ای انواع پل...
design,CSi Bridge,CAD,طراحی,طراحی مهندسی,CSI,طراحی پل,نرم افزار,مهندسی,تخصصی,عمرانی,دانلود نرم افزار طراحی,دانلود نرم افزار طراحی مهندسی,دانلود نرم افزار طراحی پل,دانلود نرم افزار مهندسی,دانلود نرم افزار تخصصی,دانلود نرم افزار عمرانی,دانلود نرم افزار آنالیز و طراحی پل,دانلود نرم افزار آنالیز و طراحی لرزه ای انواع پل...
design,CSi Bridge,CAD,طراحی,طراحی مهندسی,CSI,طراحی پل,نرم افزار,مهندسی,تخصصی,عمرانی,دانلود نرم افزار طراحی,دانلود نرم افزار طراحی مهندسی,دانلود نرم افزار طراحی پل,دانلود نرم افزار مهندسی,دانلود نرم افزار تخصصی,دانلود نرم افزار عمرانی,دانلود نرم افزار آنالیز و طراحی پل,دانلود نرم افزار آنالیز و طراحی لرزه ای انواع پل...
design,CAD,طراحی,طراحی مهندسی,CSI,طراحی پل,نرم افزار,مهندسی,تخصصی,عمرانی,دانلود نرم افزار طراحی,دانلود نرم افزار طراحی مهندسی,دانلود نرم افزار طراحی پل,دانلود نرم افزار مهندسی,دانلود نرم افزار تخصصی,دانلود نرم افزار عمرانی,دانلود نرم افزار آنالیز و طراحی پل,دانلود نرم افزار آنالیز و طراحی لرزه ای انواع پل...