دانلود BIOVIA / بیوویا

در دسته بندی دانلود BIOVIA / بیوویا: مطالب مرتبط با دانلود نرم افزار BIOVIA قرار گرفته است.
دانلود BIOVIA,دانلود نرم افزار BIOVIA,نرم افزار بیوویا, ,chemical compound,atoms,molecules,science,modeling,3d,نرم افزار,مولکول,اتم,مدلسازی,شیمی,فیزیک,ساختار شیمیایی,نرم افزار مدلسازی ترکیبات مولکولی,نرم افزار مدلسازی شیمیایی,نرم افزار طراحی ساختار مولکولی,نرم افزار مدلسازی مواد مرکب,نرم افزار شبیه سازی ترکیبات شیمیایی,نرم افزار شبیه سازی پیوندهای مولکولی,نرم افزار شبیه سازی پیوندهای اتمی,نرم افزار ز,نرم افزار شبیه سازی مولکولی و اتمی,نرم افزار شبیه‌سازی ترکیبات شیمیایی, دانلود accelrys Materials Studio,...
,chemical compound,atoms,molecules,science,modeling,3d,نرم افزار,مولکول,اتم,مدلسازی,شیمی,فیزیک,ساختار شیمیایی,نرم افزار مدلسازی ترکیبات مولکولی,نرم افزار مدلسازی شیمیایی,نرم افزار طراحی ساختار مولکولی,نرم افزار مدلسازی مواد مرکب,نرم افزار شبیه سازی ترکیبات شیمیایی,نرم افزار شبیه سازی پیوندهای مولکولی,نرم افزار شبیه سازی پیوندهای اتمی,نرم افزار ز,نرم افزار شبیه سازی مولکولی و اتمی,نرم افزار شبیه‌سازی ترکیبات شیمیایی, دانلود accelrys Materials Studio,...

آخرین مطالب دانلود BIOVIA / بیوویا:

دانلود DS BIOVIA Materials Studio 2020 v20.1.0.2728 x64 - نرم افزار شبیه سازی ساختارهای مولکولی: حل مسائل مربوط به نحقیقات شیمی و متریال به وسیله یک محیط یکپارچه برای مدلسازی چند مقیاسی که طیف گسترده ای از روش های شبیه سازی را ارائه می دهد. / Solve key materials and chemical research problems with an integrated, multi-scale modeling environment that delivers a complete range of simulation methods. / Materials Studio یک محیط شبیه سازی و مدلسازی جامع است که جهت کمک به محقیقن رشته های علم مواد (Materials Science) و شیمی برای پیش بینی و درک روابط موجود در ساختارهای اتمی و مولکولی مواد با ویژگی ها و رفتار آن ها، طراحی شده است. این نرم افزار می تواند به عنوان ابزاری مفید توسط مهندسین و محققین بسیاری از صنایعی که با انواع متریال و مواد سروکار دارند، از جمله داروسازی، کاتالیزورها، پلیمرها و کامپوزیت ها، فلزات و آلیاژها، باتری ها و سلول های سوختی و غیره، مورد استفاده قرار گیرد.Materials Studio شامل یک محیط کاربری گرافیکی است که در آن پژوهشگران قادر خواهند بود به مشاهده و ساخت مدل های مولکولی، متریال کریستالیزاسیون (تبلور)، سطوح، پلیمرها و ساختارهای مسیکال (mesoscale) بپردازند. Materials Studio مجموعه ای کامل از روش های راه حل از جمله کوانتومی، اتمی (یا "کلاسیک")، Mesoscale (مسیکال) و آماری است که دانشمندان را قادر می سازد تا مواد را در اندازه های مختلف ذرات و مقیاس زمانی بررسی کنند. این نرم افزار همچنین شامل ابزارهایی برای ارزیابی ساختار بلوری و رشد کریستال است. ...

دانلود DS BIOVIA Materials Studio 2017 v17.1.0.48 - نرم افزار شبیه سازی ساختارهای مولکولی: حل مسائل مربوط به نحقیقات شیمی و متریال به وسیله یک محیط یکپارچه برای مدلسازی چند مقیاسی که طیف گسترده ای از روش های شبیه سازی را ارائه می دهد. / Solve key materials and chemical research problems with an integrated, multi-scale modeling environment that delivers a complete range of simulation methods. / Materials Studio یک محیط شبیه سازی و مدلسازی جامع است که جهت کمک به محقیقن رشته های علم مواد (Materials Science) و شیمی برای پیش بینی و درک روابط موجود در ساختارهای اتمی و مولکولی مواد با ویژگی ها و رفتار آن ها، طراحی شده است. این نرم افزار می تواند به عنوان ابزاری مفید توسط مهندسین و محققین بسیاری از صنایعی که با انواع متریال و مواد سروکار دارند، از جمله داروسازی، کاتالیزورها، پلیمرها و کامپوزیت ها، فلزات و آلیاژها، باتری ها و سلول های سوختی و غیره، مورد استفاده قرار گیرد.Materials Studio شامل یک محیط کاربری گرافیکی است که در آن پژوهشگران قادر خواهند بود به مشاهده و ساخت مدل های مولکولی، متریال کریستالیزاسیون (تبلور)، سطوح، پلیمرها و ساختارهای مسیکال (mesoscale) بپردازند. Materials Studio مجموعه ای کامل از روش های راه حل از جمله کوانتومی، اتمی (یا "کلاسیک")، Mesoscale (مسیکال) و آماری است که دانشمندان را قادر می سازد تا مواد را در اندازه های مختلف ذرات و مقیاس زمانی بررسی کنند. این نرم افزار همچنین شامل ابزارهایی برای ارزیابی ساختار بلوری و رشد کریستال است. ...

برچسب های دانلود BIOVIA / بیوویا:

3d, atoms, chemical compound, Dassault Systemes BIOVIA, modeling, molecules, science, فیزیک, مولکول, نرم افزار Materials Studio, اتم, ساختار شیمیایی, شیمی, شبیه سازی ساختارهای مولکولی3d, atoms, chemical compound, Dassault Systemes BIOVIA, modeling, molecules, science, فیزیک, مولکول, نرم افزار Materials Studio, اتم, ساختار شیمیایی, شیمی, شبیه سازی ساختارهای مولکولی