دانلود TestStand

در دسته بندی دانلود TestStand: مطالب مرتبط با دانلود نرم افزار National Instruments (NI) TestStand قرار گرفته است.
دانلود TestStand,دانلود نرم افزار National Instruments (NI) TestStand, ni,national instruments,labview,teststand,test modules,engineering,test systems,validation engineering,validation,test engineering,graphical test,test management,execution,test execution,test management framework,engineering test modules,semiconductor module,مهندسی,تست,مدیریت تست,ماژول‌های تست,یکپارچه‌سازی,سیستم‌های تست,مدیریت یکپارچه تست,مهندسی صحه‌گذاری,مهندسی تست,طراحی تست,گزارش‌دهی,توالی تست‌ها,ساخت توالی تست...
ni,national instruments,labview,teststand,test modules,engineering,test systems,validation engineering,validation,test engineering,graphical test,test management,execution,test execution,test management framework,engineering test modules,semiconductor module,مهندسی,تست,مدیریت تست,ماژول‌های تست,یکپارچه‌سازی,سیستم‌های تست,مدیریت یکپارچه تست,مهندسی صحه‌گذاری,مهندسی تست,طراحی تست,گزارش‌دهی,توالی تست‌ها,ساخت توالی تست...

آخرین مطالب دانلود TestStand:

دانلود NI TestStand 2021 SP1 v21.1.0 - نرم افزار مدیریت و اتوماسیون تست: نرم افزار پیشرفته و مستقل طراحی، مدیریت، اجرا و یکپارچه‌سازی ماژول‌های تست / TestStand is application software that helps test and validation engineers quickly build and deploy automated test systems. / TestStand نرم افزاری مستقل از LabVIEW و محصول شرکت National Instruments بوده که به طور تخصصی برای مدیریت و اتوماسیون تست‌ها و سیستم‌های تأییدکننده توسعه یافته و برای طراحی، مدیریت و اجرای توالی تست‌های سخت افزاری کاربرد دارد. این نرم افزار یک محیط آماده به اجرا (ready-to-run) مدیریت تست و چهارچوب طراحی شده برای آسان‌سازی تست‌های سخت افزای محصولات این شرکت بوده و قادر است تا انواع ماژول‌های تست را در هر زبان برنامه‌نویسی که نوشته شده باشد، به صورت یکپارچه در آورده و آن‌ها را اجرا کند. این نرم افزار همچنین با مانیتورینگ انجام تست‌ها، صحت آن‌ها را بررسی کرده و در قالب گزارش‌های مختلف از بانک اطلاعاتی، نتایج نهایی را در اختیار کاربر می‌گذارد. ...

دانلود NI TestStand 2020 v20.0.0 - نرم افزار مدیریت و اتوماسیون تست: نرم افزار پیشرفته و مستقل طراحی، مدیریت، اجرا و یکپارچه‌سازی ماژول‌های تست / TestStand is application software that helps test and validation engineers quickly build and deploy automated test systems. / TestStand نرم افزاری مستقل از LabVIEW و محصول شرکت National Instruments بوده که به طور تخصصی برای مدیریت و اتوماسیون تست‌ها و سیستم‌های تأییدکننده توسعه یافته و برای طراحی، مدیریت و اجرای توالی تست‌های سخت افزاری کاربرد دارد. این نرم افزار یک محیط آماده به اجرا (ready-to-run) مدیریت تست و چهارچوب طراحی شده برای آسان‌سازی تست‌های سخت افزای محصولات این شرکت بوده و قادر است تا انواع ماژول‌های تست را در هر زبان برنامه‌نویسی که نوشته شده باشد، به صورت یکپارچه در آورده و آن‌ها را اجرا کند. این نرم افزار همچنین با مانیتورینگ انجام تست‌ها، صحت آن‌ها را بررسی کرده و در قالب گزارش‌های مختلف از بانک اطلاعاتی، نتایج نهایی را در اختیار کاربر می‌گذارد. ...

دانلود NI TestStand 2019 v19.0.2 x86/x64 - نرم افزار مدیریت و اتوماسیون تست: نرم افزار پیشرفته و مستقل طراحی، مدیریت، اجرا و یکپارچه‌سازی ماژول‌های تست / TestStand is application software that helps test and validation engineers quickly build and deploy automated test systems. / TestStand نرم افزاری مستقل از LabVIEW و محصول شرکت National Instruments بوده که به طور تخصصی برای مدیریت و اتوماسیون تست‌ها و سیستم‌های تأییدکننده توسعه یافته و برای طراحی، مدیریت و اجرای توالی تست‌های سخت افزاری کاربرد دارد. این نرم افزار یک محیط آماده به اجرا (ready-to-run) مدیریت تست و چهارچوب طراحی شده برای آسان‌سازی تست‌های سخت افزای محصولات این شرکت بوده و قادر است تا انواع ماژول‌های تست را در هر زبان برنامه‌نویسی که نوشته شده باشد، به صورت یکپارچه در آورده و آن‌ها را اجرا کند. این نرم افزار همچنین با مانیتورینگ انجام تست‌ها، صحت آن‌ها را بررسی کرده و در قالب گزارش‌های مختلف از بانک اطلاعاتی، نتایج نهایی را در اختیار کاربر می‌گذارد. ...

دانلود NI TestStand 2017 x86/x64 + Modules - نرم افزار مدیریت و اتوماسیون تست: نرم افزار پیشرفته و مستقل طراحی، مدیریت، اجرا و یکپارچه‌سازی ماژول‌های تست / TestStand is application software that helps test and validation engineers quickly build and deploy automated test systems. / TestStand نرم افزاری مستقل از LabVIEW و محصول شرکت National Instruments بوده که به طور تخصصی برای مدیریت و اتوماسیون تست‌ها و سیستم‌های تأییدکننده توسعه یافته و برای طراحی، مدیریت و اجرای توالی تست‌های سخت افزاری کاربرد دارد. این نرم افزار یک محیط آماده به اجرا (ready-to-run) مدیریت تست و چهارچوب طراحی شده برای آسان‌سازی تست‌های سخت افزای محصولات این شرکت بوده و قادر است تا انواع ماژول‌های تست را در هر زبان برنامه‌نویسی که نوشته شده باشد، به صورت یکپارچه در آورده و آن‌ها را اجرا کند. این نرم افزار همچنین با مانیتورینگ انجام تست‌ها، صحت آن‌ها را بررسی کرده و در قالب گزارش‌های مختلف از بانک اطلاعاتی، نتایج نهایی را در اختیار کاربر می‌گذارد. ...

برچسب های دانلود TestStand:

engineering, labview, national instruments, ni, test modules, test systems, teststand, مهندسی, ماژول‌های تست, مدیریت تست, یکپارچه‌سازی, تست, سیستم‌های تستengineering, labview, national instruments, ni, test modules, test systems, teststand, مهندسی, ماژول‌های تست, مدیریت تست, یکپارچه‌سازی, تست, سیستم‌های تست ni,national instruments,labview,teststand,test modules,engineering,test systems,validation engineering,validation,test engineering,graphical test,test management,execution,test execution,test management framework,engineering test modules,semiconductor module,مهندسی,تست,مدیریت تست,ماژول‌های تست,یکپارچه‌سازی,سیستم‌های تست,مدیریت یکپارچه تست,مهندسی صحه‌گذاری,مهندسی تست,طراحی تست,گزارش‌دهی,توالی تست‌ها,ساخت توالی تست...
ni,national instruments,labview,teststand,test modules,engineering,test systems,validation engineering,validation,test engineering,graphical test,test management,execution,test execution,test management framework,engineering test modules,semiconductor module,مهندسی,تست,مدیریت تست,ماژول‌های تست,یکپارچه‌سازی,سیستم‌های تست,مدیریت یکپارچه تست,مهندسی صحه‌گذاری,مهندسی تست,طراحی تست,گزارش‌دهی,توالی تست‌ها,ساخت توالی تست...