دانلود نرم افزار های Schrödinger

در دسته بندی دانلود نرم افزار های Schrödinger: مطالب مرتبط با دانلود مجموعه نرم افزار های مهندسی Schrödinger قرار گرفته است.
شبیه سازی شیمیایی,شیمیایی,شبیه سازی مولکولی,شبیه سازی ساختار اتمی,ساختار مولکولی,مدلسازی کریستال,مواد,علم مواد,پزشکی,داروسازی,فیزیک,فیزیک کوانتوم,کوانتوم,شبیه سازی فیزیک کوانتوم,محاسبات شیمیایی,simulation,molecule,molecular simulation,quantom physics,physics,atomic,crystal,structure,schrodinger,دانلود Schrodinger Suites,نرم افرار شبیه سازی مولکولی,نرم افزار شبیه سازی پیوندهای شیمایی,نرم افزار مدلسازی مولکولی,نرم افزار مدلسازی پیوندهای شیمیایی,ابزار مهندسی شیمی,نرم افزار آزمایشگاه شیمی,...
شبیه سازی,شبیه سازی شیمیایی,شیمیایی,مولکولی,اتمی,ساختاری,کریستالی,مواد,علم مواد,پزشکی,داروسازی,,فیزیک,فیزیک کوانتوم,کوانتوم,شبیه سازی فیزیک کوانتوم,محاسبات شیمیایی,دارو سازی,simulation,molecule,molecular simulation,quantom physics,physics,atomic,crystal,structure,schrodinger,دانلود Schrodinger Suites,نرم افرار شبیه سازی مولکولی,نرم افزار شبیه سازی پیوندهای شیمایی,نرم افزار مدلسازی مولکولی,نرم افزار مدلسازی پیوندهای شیمیایی,ابزار مهندسی شیمی,نرم افزار آزمایشگاه شیمی,,,...

آخرین مطالب دانلود نرم افزار های Schrödinger:

دانلود Schrödinger Suites 2022-4 x64 - کامل‌ترین نرم افزار شبیه سازی مولکولی و شیمیایی: Schrödinger Suite بدون شک کامل‌ترین و پیشرفته‌ترین نرم افزار شبیه سازی برای مهندسی شیمی و علم مواد است. این برنامه دقیق‌ترین شبیه سازی‌های مولکولی را می‌تواند پیاده سازی کند و کاربرد بسیار وسیعی در علوم مختلف از جمله پزشکی، دارو سازی، مواد و شیمی دارد. / Schrödinger is a scientific leader in computational chemistry, providing software solutions and services for life sciences and materials research. / Schrödinger Suite بدون شک کامل‌ترین و پیشرفته‌ترین نرم افزار شبیه سازی برای مهندسی شیمی و علم مواد است. این برنامه دقیق‌ترین شبیه سازی‌های مولکولی را می‌تواند پیاده سازی کند و کاربرد بسیار وسیعی در علوم مختلف از جمله پزشکی، دارو سازی، مواد و شیمی دارد. کمتر مهندسی وجود دارد که از نرم افزار شرودینگر استفاده نکرده باشد. نام این نرم افزار برگرفته از اروین شرودینگر، فیزیک‌دان اتریشی است که جدیدترین و کامل‌ترین نظریه اتمی فعلی متعلق به اوست. نظریه مکانیک کوانتوم نیز حاصل از تلاش‌های بی‌وقفه‌ی اوست و به همین دلیل بنیاد علمی شرودینگر، نام قوی‌ترین نرم افزار شبیه سازی اتمی را هم نام این دانشمند بزرگ قرار داد.این برنامه به طور کلی از 5 بخش Small-Molecule Drug Discovery Suite و Materials Science Suite و Discovery Informatics Suite و PyMOL و Biologics Suite تشکیل شده است که هر کدام از این‌ها شامل تعداد زیادی برنامه مستقل از هم می‌باشند؛ مجموعه Schrödinger Suite شامل تمامی نرم افزارهای این 5 بخش می‌شود و به طور خلاصه، تمامی نرم افزارهای تولید شده این شرکت را دارا می‌باشد و برای همه علوم کاربرد دارد. ...

دانلود Schrödinger Suites 2021-3 Build 123 x64 - کامل‌ترین نرم افزار شبیه سازی مولکولی و شیمیایی: Schrödinger Suite بدون شک کامل‌ترین و پیشرفته‌ترین نرم افزار شبیه سازی برای مهندسی شیمی و علم مواد است. این برنامه دقیق‌ترین شبیه سازی‌های مولکولی را می‌تواند پیاده سازی کند و کاربرد بسیار وسیعی در علوم مختلف از جمله پزشکی، دارو سازی، مواد و شیمی دارد. / Schrödinger is a scientific leader in computational chemistry, providing software solutions and services for life sciences and materials research. / Schrödinger Suite بدون شک کامل‌ترین و پیشرفته‌ترین نرم افزار شبیه سازی برای مهندسی شیمی و علم مواد است. این برنامه دقیق‌ترین شبیه سازی‌های مولکولی را می‌تواند پیاده سازی کند و کاربرد بسیار وسیعی در علوم مختلف از جمله پزشکی، دارو سازی، مواد و شیمی دارد. کمتر مهندسی وجود دارد که از نرم افزار شرودینگر استفاده نکرده باشد. نام این نرم افزار برگرفته از اروین شرودینگر، فیزیک‌دان اتریشی است که جدیدترین و کامل‌ترین نظریه اتمی فعلی متعلق به اوست. نظریه مکانیک کوانتوم نیز حاصل از تلاش‌های بی‌وقفه‌ی اوست و به همین دلیل بنیاد علمی شرودینگر، نام قوی‌ترین نرم افزار شبیه سازی اتمی را هم نام این دانشمند بزرگ قرار داد.این برنامه به طور کلی از 5 بخش Small-Molecule Drug Discovery Suite و Materials Science Suite و Discovery Informatics Suite و PyMOL و Biologics Suite تشکیل شده است که هر کدام از این‌ها شامل تعداد زیادی برنامه مستقل از هم می‌باشند؛ مجموعه Schrödinger Suite شامل تمامی نرم افزارهای این 5 بخش می‌شود و به طور خلاصه، تمامی نرم افزارهای تولید شده این شرکت را دارا می‌باشد و برای همه علوم کاربرد دارد. ...

دانلود Schrödinger Suites 2020-3 x64 - کامل‌ترین نرم افزار شبیه سازی مولکولی و شیمیایی: Schrödinger Suite بدون شک کامل‌ترین و پیشرفته‌ترین نرم افزار شبیه سازی برای مهندسی شیمی و علم مواد است. این برنامه دقیق‌ترین شبیه سازی‌های مولکولی را می‌تواند پیاده سازی کند و کاربرد بسیار وسیعی در علوم مختلف از جمله پزشکی، دارو سازی، مواد و شیمی دارد. / Schrödinger is a scientific leader in computational chemistry, providing software solutions and services for life sciences and materials research. / Schrödinger Suite بدون شک کامل‌ترین و پیشرفته‌ترین نرم افزار شبیه سازی برای مهندسی شیمی و علم مواد است. این برنامه دقیق‌ترین شبیه سازی‌های مولکولی را می‌تواند پیاده سازی کند و کاربرد بسیار وسیعی در علوم مختلف از جمله پزشکی، دارو سازی، مواد و شیمی دارد. کمتر مهندسی وجود دارد که از نرم افزار شرودینگر استفاده نکرده باشد. نام این نرم افزار برگرفته از اروین شرودینگر، فیزیک‌دان اتریشی است که جدیدترین و کامل‌ترین نظریه اتمی فعلی متعلق به اوست. نظریه مکانیک کوانتوم نیز حاصل از تلاش‌های بی‌وقفه‌ی اوست و به همین دلیل بنیاد علمی شرودینگر، نام قوی‌ترین نرم افزار شبیه سازی اتمی را هم نام این دانشمند بزرگ قرار داد.این برنامه به طور کلی از 5 بخش Small-Molecule Drug Discovery Suite و Materials Science Suite و Discovery Informatics Suite و PyMOL و Biologics Suite تشکیل شده است که هر کدام از این‌ها شامل تعداد زیادی برنامه مستقل از هم می‌باشند؛ مجموعه Schrödinger Suite شامل تمامی نرم افزارهای این 5 بخش می‌شود و به طور خلاصه، تمامی نرم افزارهای تولید شده این شرکت را دارا می‌باشد و برای همه علوم کاربرد دارد. ...

دانلود Schrödinger Suite v2018-4 + KNIME Workflows - کامل‌ترین نرم افزار شبیه سازی مولکولی و شیمیایی: Schrödinger Suite بدون شک کامل‌ترین و پیشرفته‌ترین نرم افزار شبیه سازی برای مهندسی شیمی و علم مواد است. این برنامه دقیق‌ترین شبیه سازی‌های مولکولی را می‌تواند پیاده سازی کند و کاربرد بسیار وسیعی در علوم مختلف از جمله پزشکی، دارو سازی، مواد و شیمی دارد. / Schrödinger is a scientific leader in computational chemistry, providing software solutions and services for life sciences and materials research. / Schrödinger Suite بدون شک کامل‌ترین و پیشرفته‌ترین نرم افزار شبیه سازی برای مهندسی شیمی و علم مواد است. این برنامه دقیق‌ترین شبیه سازی‌های مولکولی را می‌تواند پیاده سازی کند و کاربرد بسیار وسیعی در علوم مختلف از جمله پزشکی، دارو سازی، مواد و شیمی دارد. کمتر مهندسی وجود دارد که از نرم افزار شرودینگر استفاده نکرده باشد. نام این نرم افزار برگرفته از اروین شرودینگر، فیزیک‌دان اتریشی است که جدیدترین و کامل‌ترین نظریه اتمی فعلی متعلق به اوست. نظریه مکانیک کوانتوم نیز حاصل از تلاش‌های بی‌وقفه‌ی اوست و به همین دلیل بنیاد علمی شرودینگر، نام قوی‌ترین نرم افزار شبیه سازی اتمی را هم نام این دانشمند بزرگ قرار داد.این برنامه به طور کلی از 5 بخش Small-Molecule Drug Discovery Suite و Materials Science Suite و Discovery Informatics Suite و PyMOL و Biologics Suite تشکیل شده است که هر کدام از این‌ها شامل تعداد زیادی برنامه مستقل از هم می‌باشند؛ مجموعه Schrödinger Suite شامل تمامی نرم افزارهای این 5 بخش می‌شود و به طور خلاصه، تمامی نرم افزارهای تولید شده این شرکت را دارا می‌باشد و برای همه علوم کاربرد دارد. ...

دانلود Schrödinger Suite v2015-2 + KNIME Workflows - کامل‌ترین نرم افزار شبیه سازی مولکولی و شیمیایی: Schrödinger Suite بدون شک کامل‌ترین و پیشرفته‌ترین نرم افزار شبیه سازی برای مهندسی شیمی و علم مواد است. این برنامه دقیق‌ترین شبیه سازی‌های مولکولی را می‌تواند پیاده سازی کند و کاربرد بسیار وسیعی در علوم مختلف از جمله پزشکی، دارو سازی، مواد و شیمی دارد. / Schrödinger is a scientific leader in computational chemistry, providing software solutions and services for life sciences and materials research. / Schrödinger Suite بدون شک کامل‌ترین و پیشرفته‌ترین نرم افزار شبیه سازی برای مهندسی شیمی و علم مواد است. این برنامه دقیق‌ترین شبیه سازی‌های مولکولی را می‌تواند پیاده سازی کند و کاربرد بسیار وسیعی در علوم مختلف از جمله پزشکی، دارو سازی، مواد و شیمی دارد. کمتر مهندسی وجود دارد که از نرم افزار شرودینگر استفاده نکرده باشد. نام این نرم افزار برگرفته از اروین شرودینگر، فیزیک‌دان اتریشی است که جدیدترین و کامل‌ترین نظریه اتمی فعلی متعلق به اوست. نظریه مکانیک کوانتوم نیز حاصل از تلاش‌های بی‌وقفه‌ی اوست و به همین دلیل بنیاد علمی شرودینگر، نام قوی‌ترین نرم افزار شبیه سازی اتمی را هم نام این دانشمند بزرگ قرار داد. ...

برچسب های دانلود نرم افزار های Schrödinger:

molecular simulation, Schrödinger Suite, simulation, مهندسی مواد, مهندسی شیمی, نرم افزار شبیه سازی مولکولی, شیمی, شبیه سازی مولکولی, شبیه سازی شیمیاییmolecular simulation, Schrödinger Suite, simulation, مهندسی مواد, مهندسی شیمی, نرم افزار شبیه سازی مولکولی, شیمی, شبیه سازی مولکولی, شبیه سازی شیمیایی شبیه سازی,شبیه سازی شیمیایی,شیمیایی,مولکولی,اتمی,ساختاری,کریستالی,مواد,علم مواد,پزشکی,داروسازی,,فیزیک,فیزیک کوانتوم,کوانتوم,شبیه سازی فیزیک کوانتوم,محاسبات شیمیایی,دارو سازی,simulation,molecule,molecular simulation,quantom physics,physics,atomic,crystal,structure,schrodinger,دانلود Schrodinger Suites,نرم افرار شبیه سازی مولکولی,نرم افزار شبیه سازی پیوندهای شیمایی,نرم افزار مدلسازی مولکولی,نرم افزار مدلسازی پیوندهای شیمیایی,ابزار مهندسی شیمی,نرم افزار آزمایشگاه شیمی,,,...
شبیه سازی,شبیه سازی شیمیایی,شیمیایی,مولکولی,اتمی,ساختاری,کریستالی,مواد,علم مواد,پزشکی,داروسازی,,فیزیک,فیزیک کوانتوم,کوانتوم,شبیه سازی فیزیک کوانتوم,محاسبات شیمیایی,دارو سازی,simulation,molecule,molecular simulation,quantom physics,physics,atomic,crystal,structure,schrodinger,دانلود Schrodinger Suites,نرم افرار شبیه سازی مولکولی,نرم افزار شبیه سازی پیوندهای شیمایی,نرم افزار مدلسازی مولکولی,نرم افزار مدلسازی پیوندهای شیمیایی,ابزار مهندسی شیمی,نرم افزار آزمایشگاه شیمی,,,...
شبیه سازی,شبیه سازی شیمیایی,شیمیایی,مولکولی,اتمی,ساختاری,کریستالی,مواد,علم مواد,پزشکی,داروسازی,مکانیک,فیزیک,مکانیکی,فیزیک کوانتوم,کوانتوم,شبیه سازی فیزیک کوانتوم,محاسبات شیمیایی,دارو سازی,simulation,molecule,molecular simulation,quantom physics,physics,atomic,crystal,structure,schrodinger...