دانلود نرم افزار های Synopsys

در دسته بندی دانلود نرم افزار های Synopsys: مطالب مرتبط با دانلود مجموعه نرم افزار های مهندسی Synopsys قرار گرفته است.
design,electrical engineering,electronic circuits,Synopsys,Synopsys Inc,manufacture of electronic components,circuit simulation,MOS device models,HSPICE,comprehensive circuit simulator,simulate chip,MOSFET wrapper,AC Noise,complete library,library of electronic components,electronic components,نرم‌افزار آنالیز مدار‌ الکترونیکی, مهندسی برق, مدار‌های الکترونیکی, اچ‌اسپایس ال, سیناپسیس,شبیه‌سازی مدار الکترونیکی, نرم افزار HSPICE P, شبیه‌سازی دقیق مدارات,شبیه‌سازی دقیق,طراحی مدارات الکترونیکی,شبیه‌س...
design,electrical engineering,electronic circuits,Synopsys,Synopsys Inc,manufacture of electronic components,circuit simulation,MOS device models,HSPICE,comprehensive circuit simulator,simulate chip,MOSFET wrapper,AC Noise,complete library,library of electronic components,electronic components,نرم‌افزار آنالیز مدار‌ الکترونیکی, مهندسی برق, مدار‌های الکترونیکی, اچ‌اسپایس ال, سیناپسیس,شبیه‌سازی مدار الکترونیکی, نرم افزار HSPICE P, شبیه‌سازی دقیق مدارات,شبیه‌سازی دقیق,طراحی مدارات الکترونیکی,شبیه‌س...

آخرین مطالب دانلود نرم افزار های Synopsys:

دانلود Synopsys PrimeSim HSPICE S-2021.09 x64 - نرم‌افزار آنالیز مدار‌های الکترونیکی: بهترین نرم‌افزار برای آنالیز و شبیه‌سازی مدار‌های الکترونیکی / Best software for analyzing and simulating electronic circuits / Synopsys یک شرکت پیشرو در جهان بوده که در زمینه تولید نرم‌افزارها و آی‌پی‌هایی که در طراحی، تأیید و ساخت قطعات و سیستم‌های الکترونیکی کاربرد دارند، فعالیت می‌کند. نرم افزار پر آوازه HSPICE به عنوان یک استاندارد طلایی در صنعت برای شبیه‌سازی دقیق مدارات به شمار می‌رود و به شما مدل‌های تأیید شده از دستگاه‌های MOS را به همراه آخرین دستاوردهای روز در الگوریتم‌‎های شبیه‌سازی و تجزیه و تحلیل ارائه می‌کند. این نرم افزار، با وجود بیش از 25 سال سابقه، به برنامه‌ای قابل اعتماد و جامع در زمینه‌ی طراحی و شبیه‌سازی مدارات الکترونیکی در صنعت تبدیل شده‌ است؛ همچنین برنامه توانایی شبیه‌سازی تراشه‌ها و شبیه‌سازی یکپارچگی سیگنال تراشه را نیز داراست. ...

دانلود Synopsys Hspice vQ-2020.03-SP1 x64 - نرم‌افزار آنالیز مدار‌های الکترونیکی: بهترین نرم‌افزار برای آنالیز و شبیه‌سازی مدار‌های الکترونیکی / Best software for analyzing and simulating electronic circuits / Synopsys یک شرکت پیشرو در جهان بوده که در زمینه تولید نرم‌افزارها و آی‌پی‌هایی که در طراحی، تأیید و ساخت قطعات و سیستم‌های الکترونیکی کاربرد دارند، فعالیت می‌کند. نرم افزار پر آوازه HSPICE به عنوان یک استاندارد طلایی در صنعت برای شبیه‌سازی دقیق مدارات به شمار می‌رود و به شما مدل‌های تأیید شده از دستگاه‌های MOS را به همراه آخرین دستاوردهای روز در الگوریتم‌‎های شبیه‌سازی و تجزیه و تحلیل ارائه می‌کند. این نرم افزار، با وجود بیش از 25 سال سابقه، به برنامه‌ای قابل اعتماد و جامع در زمینه‌ی طراحی و شبیه‌سازی مدارات الکترونیکی در صنعت تبدیل شده‌ است؛ همچنین برنامه توانایی شبیه‌سازی تراشه‌ها و شبیه‌سازی یکپارچگی سیگنال تراشه را نیز داراست. ...

دانلود Synopsys Hspice vP-2019.06 SP1.1 x64 - نرم‌افزار آنالیز مدار‌های الکترونیکی: بهترین نرم‌افزار برای آنالیز و شبیه‌سازی مدار‌های الکترونیکی / Best software for analyzing and simulating electronic circuits / Synopsys یک شرکت پیشرو در جهان بوده که در زمینه تولید نرم‌افزارها و آی‌پی‌هایی که در طراحی، تأیید و ساخت قطعات و سیستم‌های الکترونیکی کاربرد دارند، فعالیت می‌کند. نرم افزار پر آوازه HSPICE به عنوان یک استاندارد طلایی در صنعت برای شبیه‌سازی دقیق مدارات به شمار می‌رود و به شما مدل‌های تأیید شده از دستگاه‌های MOS را به همراه آخرین دستاوردهای روز در الگوریتم‌‎های شبیه‌سازی و تجزیه و تحلیل ارائه می‌کند. این نرم افزار، با وجود بیش از 25 سال سابقه، به برنامه‌ای قابل اعتماد و جامع در زمینه‌ی طراحی و شبیه‌سازی مدارات الکترونیکی در صنعت تبدیل شده‌ است؛ همچنین برنامه توانایی شبیه‌سازی تراشه‌ها و شبیه‌سازی یکپارچگی سیگنال تراشه را نیز داراست. ...

دانلود Synopsys HSPICE L 2016.06 SP1 - نرم‌افزار آنالیز مدار‌های الکترونیکی: بهترین نرم‌افزار برای آنالیز و شبیه‌سازی مدار‌های الکترونیکی / Best software for analyzing and simulating electronic circuits / Synopsys یک شرکت پیشرو در جهان بوده که در زمینه تولید نرم‌افزارها و آی‌پی‌هایی که در طراحی، تأیید و ساخت قطعات و سیستم‌های الکترونیکی کاربرد دارند، فعالیت می‌کند. نرم افزار پر آوازه HSPICE به عنوان یک استاندارد طلایی در صنعت برای شبیه‌سازی دقیق مدارات به شمار می‌رود و به شما مدل‌های تأیید شده از دستگاه‌های MOS را به همراه آخرین دستاوردهای روز در الگوریتم‌‎های شبیه‌سازی و تجزیه و تحلیل ارائه می‌کند. این نرم افزار، با وجود بیش از 25 سال سابقه، به برنامه‌ای قابل اعتماد و جامع در زمینه‌ی طراحی و شبیه‌سازی مدارات الکترونیکی در صنعت تبدیل شده‌ است؛ همچنین برنامه توانایی شبیه‌سازی تراشه‌ها و شبیه‌سازی یکپارچگی سیگنال تراشه را نیز داراست. ...

برچسب های دانلود نرم افزار های Synopsys:

electrical engineering, electronic circuits, PrimeSim HSPICE, simulation, Synopsys, مهندسی برق, مدار‌های الکترونیکی, نرم افزار HSPICE, نرم‌افزار آنالیز مدار‌ الکترونیکی, اچ‌اسپایس ال, سیناپسیس, شبیه‌سازی مدار الکترونیکیelectrical engineering, electronic circuits, simulation, Synopsys, مهندسی برق, مدار‌های الکترونیکی, نرم افزار HSPICE, نرم‌افزار آنالیز مدار‌ الکترونیکی, اچ‌اسپایس ال, سیناپسیس, شبیه‌سازی مدار الکترونیکی design,electrical engineering,electronic circuits,Synopsys,Synopsys Inc,manufacture of electronic components,circuit simulation,MOS device models,HSPICE,comprehensive circuit simulator,simulate chip,MOSFET wrapper,AC Noise,complete library,library of electronic components,electronic components,نرم‌افزار آنالیز مدار‌ الکترونیکی, مهندسی برق, مدار‌های الکترونیکی, اچ‌اسپایس ال, سیناپسیس,شبیه‌سازی مدار الکترونیکی, نرم افزار HSPICE P, شبیه‌سازی دقیق مدارات,شبیه‌سازی دقیق,طراحی مدارات الکترونیکی,شبیه‌س...
design,electrical engineering,electronic circuits,Synopsys,HSPICE L,Synopsys Inc,manufacture of electronic components,circuit simulation,MOS device models,HSPICE,comprehensive circuit simulator,simulate chip,MOSFET wrapper,AC Noise,complete library,library of electronic components,electronic components,نرم‌افزار آنالیز مدار‌ الکترونیکی, مهندسی برق, مدار‌های الکترونیکی, اچ‌اسپایس ال, سیناپسیس,شبیه‌سازی مدار الکترونیکی, نرم افزار HSPICE L, شبیه‌سازی دقیق مدارات,شبیه‌سازی دقیق,طراحی مدارات الکترونی...