دانلود C# Programming Tutorial - آموزش برنامه نویسی با سی شارپ به زبان فارسی

دانلود آموزش (C# Programming Tutorial - Volume 1 (Procedural

میدانیم که زبان سی شارپ، یک زبان قدرتمند، پر استفاده، تجاری، مدرن و چندسکوسس که در عین حال از سهولت خاصی برخوردار است. از برنامه های تحت دسکتاپ  گرفته تا برنامه های تحت وب ،ساخت بازی، و همچنین پلتفرم و سیستم عامل های مختلف از جمله لینوکس و مکینتاش و اندروید و ios و ... را می توان با این زبان نوشت.
این آموزش زبان C#.Net Framework (توسط ویژال استودیو نسخه ی2017)، از مبتدی تا متوسط به زبان کاملا ساده و عامیانه طراحی شده است به نحوی که نیاز به هیچ گونه پیش نیازی نداشته و کاملا مناسب اشخاصی است که اصلا چیزی از برنامه نویسی نمی دانند اما قصد یادگیری برنامه نویسی را دارند.
این آموزش (تا 95قسمت اول)، در 3 مرحله ی دوره ی پروسیجرال (مبانی برنامه نویسی و متغیرها و حلقه ها و آرایه ها و توابع) و دوره شی گرا (به مباحث عمیق شی گرایی در سی شارپ) و دوره ی windows form (که آموزش روندها و  کدهای مربوط به form و کار با کلاس های گرافیکی) پرداخته است. این آموزش چون برای مبتدیان هم طراحی شده و هم به جزئیات بیشتری پرداخته شده، روند آموزش، اندکی کند.

عناوین آموزش سی شارپ:
دوره ی اول: پروسیجرال

قسمت 1: نصب نرم افزار
قسمت 2:توضیح CLRو دات نت ،انواع پروژه ها ، منوها و زیر منوهای ویژال استودیو، پنجره های solution explorer ،properties ،toolbar ،error list... و
قسمت 3:بیت و بایت و تبدیل مبنا دهدهی به دودویی و برعکس، اعداد منفی باینری ، جمع و کم اعداد باینری
قسمت 4 :متغییرهاقسمت1 _اعداد شانزده دهی، آشنایی بیشتر با محیط ویژال استودیو و محیط کدنویسی ،متغییرها و انواع داده ای (انواع داده ای اعداد رند )، قوانین نام گذاری متغییرها ، اوررایت شدن متغییرها
قسمت 5 :متغییرهاقسمت2 _متغییرها و انواع داده ای (انواع داده ای اعداد اعشاری و کاراکتر)  ،nullو nullableکردن متغییرها
قسمت 6:متغییرهاقسمت3_متغییرها و انواع داده ای (رشته و بولین) ،کاراکتر کنترلی ،اعداد شونزده دهیو دودوییدر سی شارپ ،castingو تبدیل نوع
قسمت 7:متغییرها قسمت 4_کلمه کلیدی var ،ادامه یcastingو تبدیل نوع ،نکات درباره اعداد اعشاری،الویت عملگرها
قسمت 8 :کلمه کلیدی dynamic،نوع object،دستور ifو if-elseو else if،عملگرها (منطقی&و |و ^)
قسمت 9 :عملگر قسمت 2 _ادامه ی عملگرها (منطقی&و |و|| و &&)،نکته ی تکمیلی الویت عملگرها (الویت عملگر == و & )
قسمت 10: عملگر قسمت 3_ ادامه ی عملگرها (عملگربیتی _ &و |و ^و ~و <<و >>)
قسمت 11: عملگر قسمت 4_ ادامه ی عملگرها (مثال از عملگر بیتی & و | و ^) ، اشاره ای به enumها ، اشاره ای به رویداد KeyDownکیبرد (کاربرد عملگرها در Enumها و رویداد KeyDown)
قسمت 12 :breakpoint، دستورifتو در تو،switch ،lableهاقسمت 13:گرفتن متن دکمه و ورودی از textbox،حلقهforوکلمه کلیدی breakو continueوforتو در تو
قسمت 14 :تابع Microsoft.VisualBasic.Interaction.InputBoxدر حلقه ی forبرای گرفتن اطلاعات از کاربر ، آموزش تکمیلی حلقه ی for(شرط منفی) ، حلقه ی whileو do-while، کلمه ی کلیدی newبرای ایجاد شی
قسمت 15 :قسمت اول آرایه های یک بعدی ، تصحیح اشتباه در قسمت 13برایبلاکfor(مشکل تعریف مجدد متغییر در خارج از بلاک) ،توضیح مختصر کلاس Arrayو ارث بری کلاس هایی که بصورت آرایه تعریف میشن از کلاس Array
قسمت 16:قسمت دوم آرایه های یک بعدی ، مقدار دادن آرایه در حلقه ، کار با بعضی ازاعضای کلاس Array ،حلقه ی foreachقسمت 17 :value typeها و reference typeهاقسمت 1،از دست دادن اشاره گر موقع nullکردن متغییر ،garbag collector،کپی کلاس هاو آرایه ها
قسمت 18:value typeها و reference typeها  قسمت 2 ،مثال و کپی آرایه ای کلاس ها (stringbuilder )، اضافه کردن ظرفیت آرایه ،boxingو unboxing
قسمت 19 :آرایه ی چند بعدی ، حلقه هابرای آرایه ی چند بعدی
قسمت 20: آرایه در آرایه (jagged array )، حلقه ها برای آرایه های دندانه ای
قسمت 21: چک کردنمقدار آرایه و عضو یک آرایه در شرط ها (nullنبودن شی آرایه و nullنبودن عضو خاصی از آرایه با هم) ، متدها قسمت اول، آرگومان ها در تابع، کلمه ی کلیدی return
قسمت 22 :متدها قسمت دوم ، ادامه ی آرگومان ها و ارسال شان (ارسال با مقدار و ارسال با ارجاع) در تابع ، کلمه ی کلیدی return(بازگشت مقدار از تابع و همینطور خروج از تابع) ، فراخونی تابع داخل آرگومان یک تابع
قسمت 23 :متدها قسمت سوم ، تعویض ارسال مقادیر برای آرگومان های یک تابع ، مقدار پیش فرض برای آرگومان های تابع ، کلمه ی کلیدی refو out(هر دو کلمه ی کلیدی ، ارسال با ارجاع دارند)
قسمت 24:متدها قسمت چهارم ، کلمه کلیدی params ،overloadکردن متدها ،کار کردن باانواع اورلودتابع MessageBox.Show
قسمت 25: متدها قسمت پنجم ، توابع بازگشتی
قسمت 26: متدها قسمت ششم ،ریز کردن هر تابع و الگوریتم به توابع کوچک تر ، فواید تابع نویسی ، پیش پردازنده ی regin،توابع بازگشتی 2(الگوریتم فیبونانچی) ، قابلیت های جدید سی شارپ 2017: متغییرهای tupleوبازگرداندن چندین مقدار در یک تابع شروع دوره ی شی گرایی

دوره ی دوم: شی گرایی
قسمت 27 :تغییرات کلمه کلیدی out(تعریف متغییر زمان ارسال) ، refدر C#7 ،جدا کننده ی عدد ؛فضای نامو فضای نام تو در توو کلاس و کلاس تو در تو ، referenceدر solution explorer،ساختن شی از کلاس ،ایجاد کلاس در فایل مجزا
قسمت 28:using، هم نام بودن فضای نام ها در کلاس های مجزا ،توضیح درباره ی کلاس (ساختن کلاس ماشین)قسمت 29 :سطح دسترسی (1 )، مثال ، public ،private ،internal ،دسترسی به کلاس درون کلاس دیگه
قسمت 30 :متغییر سراسری ، تفاوت مقدار پیش فرض در متغییرهای سراسری و محلی
قسمت 31 :پروپرتی (property)قسمت 32 :متد سازنده ، overloadدر متد سازنده، ترتیب اجرا شدن کدهای کلاس با breakpoint ،مقداردهی شی با استفاده از کلوشه و مقداردهی مستقیم پروپرتی ها (بجای استفاده از پرانتز) ، سطح دسترسی متد سازنده
قسمت 33: کلمه ی کلیدی thisقسمت اول (اشاره گر به شی از همان کلاس)، فراخونی overloadها در متد سازنده با استفاده از کلمه ی کلیدی this،متغییر سراسری و محلی هم نام ،کپی کانستراکتور
قسمت 34 :استفاده از دستور try-catch-finally ،partial classارث بری :
قسمت 35 :توضیح و کارکرد ارث بری در مثال کلاس ماشین و ارث بردن زمین از اجداد به نوادگان ، پیاده سازی ارث بری در کلاس ماشینهایتیباو نیسانو هواپیما قاهر 313
قسمت 36 :ارث بردن از کلاس objectها ، روش اجرا و در دسترس قرار گرفتن اشیاء در نوع داده ای پدر ولی شی ایاز نوع فرزند،ترتیب اجرا شدن کدها در کلاس های ارث بری با breakpoint
قسمت 37 :تبدیل نوع پدر به فرزند ، کلمه های کلیدی isو as
قسمت 38 :کلمه ی کلیدی base(1 )، ارسال آرگومان به متد سازنده ی کلاس والد توسط کلمه ی کلیدی base(اجرای متد سازنده ی کلاس والد)، دسترسی به اعضای شی base، پنل object browserو پیدا کردن کلاس های والد و فرزندان یک کلاس
قسمت 39 :کلمه ی کلیدی thisقسمت دوم ،تبدیل شی thisاز درون کلاس پدر به شی ای از کلاس فرزند ،توضیحمختصر ساختار کلاس Form1
قسمت 40 :دلیل عدم نوشتن اعضای یک استراکچر توسط پروپرتی ، نکته برای قسمت 11
قسمت 41 :کلمه ی کلیدی static،اعضایstaticومتد سازنده ی static،کلاس های static،دلیل کار نکردن کلمه کلیدی thisدر اعضای static
قسمت 42 :سطح دسترسی (2 ) ،protectedو protected internal ،کلمه کلیدی readonly ،متغییرهای ثابت (constant)چند ریختی(PolyMorphism):
قسمت 43 :Member Hiding، چند ریختی(اعضایvirtualو override) ، کاربرد کلمه یکلیدیbaseدر Member Hidingو چند ریختی
قسمت 44 :کلمه ی کلیدی sealed(کلاس sealedو اعضای sealed) ،اعضا و کلاس های Abstract
قسمت 45:استراکچرها قسمت 1
قسمت 46 :استراکچرها قسمت 2، متد مخربو متد dispose
قسمت 47:Enumها (مثال موشک های هواپیما) ،توضیح تکمیلی قسمت 11عملگرهای بیتی |و &و ^ ،کلمه کلیدیtypeof، متد GetNamesو فراخونی اعضای enumتوسط foreach ،تفاوت رویدادهای KeyDownو KeyPress
قسمت 48:nullableکردن استراکچر ،نکته ای درباره ی تبدیل (در شرط) ، نکته ای درباره ی استراکچرها (استراکچر نمیتونه استاتیک باشه) ،نکته ی تکمیلی کلمه ی کلیدی as ،اینترفیس هاقسمت 1
قسمت 49:اینترفیس ها قسمت 2
قسمت 50:اینترفیس ها قسمت 3، پیاده سازی اینترفیس IEnumerableو IEnumeratorبرای یک آرایه در کلاسی (برای خوندن اعضا توسط foreach)
قسمت 51 :Indexerها  قسمت 1
قسمت 52 :indexerها قسمت 2 ،مثال کلاس تریلی وپیاده سازی اینترفیس IEnumerableو مثال foreach
قسمت 53 :کلاس کالکشن های ArrayList ،Hashtable ،SortedListو مثال foreachبرایشان
قسمت 54:control containerها ،ControlCollectionsو ListBox.ObjectCollectionو مثال foreachبرای کلاس های کالکشن
قسمت 55: اعضای کلاس Typeو کار با کلاس ها در فضای نام System.Reflection، فراخونی اعضای کلاس توسط Reflection(فراخونی فیلد و پروپرتی و متد) ، گرفتن نام کلاس های یک Assemblyتوسط کلاسی در آن اسمبلی
قسمت 56 :Genericها قسمت 1
قسمت 57 :Genericها قسمت 2 ،محدودیت (constraint) برای Genericها
قسمت 58 :جنریک قسمت 3 ،پیاده سازی جنریک همراه محدودیت (محدودیت کلاس Mashin) برای کلاس Trailerو MashinCollection ،پیاده سازی اینترفیس های ساخته شده توسط مایکروسافت (مثل اینترفیس های جنریک IEnumerable<>و IEnumerator<>وIList<>و IDictionary<>و توضیح تکمیلی HashTableو) ...،پیاده سازی اینترفیسIComparable<>برای کلاس Vehicle
قسمت 59 :جنریک قسمت 4،پیاده سازیاینترفیسIComparable وایجاد کلاس ListCustom و الگوریتم مرتب سازی برای متد Sort، کلاس tuple
قسمت 60:اشاره گر و اندازه یاشاره گردر ویندوز 32و 64بیت ، نکته ای درباره ی کلاس های اورلود شده ، متدهای Object.GetHashCodeو Object.Equalsو اورلود این متدها در کلاس string ،پیاده سازی اینترفیس IEquatable<> ،متد disposeو کلمه یکلیدیusing ،کلمه کلیدی using static

دوره ی سوم: Windows Form
قسمت 61:ادامه ی usingوGC،کلاس Programو متد Main
قسمت 62 :مقداردهیرویداد ،شی senderو متغییر رویدادی (شی eدر رویدادها)
قسمت 63 :فایلDesigner.csدر فرم ها و کدنویسی در آن
قسمت 64 :ادامه و مثالی از شی sender،ساختار سلسله مراتبی ارث بری کلاس Formو EventArgsها ،توضیح پروپرتی های کلاس Formدر پنجره یProperties(تا پروپرتی AutoScrollMinSize)
قسمت 65: ادامه ی توضیح پروپرتی های کلاس Formدر پنجره یProperties
قسمت 66:رویدادهای دکمه ی HelpButtonرویداد ، توضیح (بصورت کد نویسی) پروپرتی های کلاس Form(تا پروپرتی BackColor)
قسمت 67: توضیح (بصورت کد نویسی) پروپرتی های کلاس Form(تا پروپرتی Icon)
قسمت 68: ارث بری کلاسی از کلاس Component ، نوع داده ای پدر ولی شی از کلاس های کنترل (Form1) ، توجه به عدم نساختن شی ای از همون کلاس در متد سازنده ی خودِ همون کلاس، توضیح (بصورت کد نویسی) پروپرتی های کلاس Form (تا پروپرتی Parent)
قسمت 69 :اضافه کردن کنترلی به کنترل کانتینر ها (tab control... و ، )متد Control.Show()و Form.ShowDialog()و تفاوت شان برای فرم ،پروژه های چند فرمی ، تغییر اولین فرم باز شده در متد main ،نحوه ی دسترسی از درون فرم جدید به اعضای فرم قبلی (مثال هم با استفاده از Constractorوهم باپروپرتی Tag )
قسمت 70 :توضیح (بصورت کد نویسی) پروپرتی هاو متدهای کلاس Form
قسمت 71 :کلاس InputLanguageو CultureInfo(و تغییر زبان ویندوز) ، کنترل تایمر ، رویداد InputLanguageChangedبرای فرم
قسمت 72 :توضیحرویدادهای کلاس Form، رویدادهای مربوط به Drag&Dropقسمت 73 :رویدادهایموس  ،ِیدادیوریاهرییغتمزاهدافتسا یک رویداددر رویداد دیگر(استفاده از پروپرتی locationموساز رویداد MouseMoveدر رویداد Click)
قسمت 74 :نکته تکمیلی GCدر قسمت 61(متد GC.WaitForPendingFinalizers() )،نحوه یاجرایپروپرتی ها ورویدادها ، شخصی سازی کردنپروپرتی ها ورویدادها در هر کلاسی (overrideکردن این متدها در انواع کلاس فرزندان کلاس Formو فرزندان کلاس Button... و)،رویدادهای کیبرد ،نحوه ی کار کردن کلیدهای Tabو Upو Downو ... در رویدادهای کیبرد
قسمت 75 :مختصری درباره ی کلاس SendKey،ساختن دوکنترل و اضافه کردنشان به فرم و ریختن هر دو شی از کنترل ها در یک متغییر ، ... وتوضیح رویدادهای کلاس Form ،رویداد Scroll ،اجرای رویداد Scrollدادیورِنوردزا(سومندناخرچطسوتMouseWheel)
قسمت 76: رویدادهای درگ و دراپ قسمت 2(درگ و دراپ کردن کنترلی مثل Buttonدرون کنترل کانتینر دیگر)، متدهایDoDragDropو GetDataPresentو GetFormats، جابجایی کنترل ها با درگ کردن کنترل ها
قسمت 77:گرافیک قسمت 1،Transparentکردن (میزان Opacity) یک کنترل بجز کنترل فرم ، چند نکته ی جانبیبرای مباحث گرافیک و مباحث دیگر ،توضیح مختصرکلاس Graphics(Graphicsگرفتن از کنترل های مختلف)
قسمت 78: گرافیک قسمت 2 ،سلاکِمسریاهدتمGraphicsاز رویدادهای دیگر (بجز رویداد paint) و مشکللات مربوط بهاین شیوه  ،رویداد Paintو همچنینمشکلات این رویداد
قسمت 79 :گرافیک قسمت 3 ،ارائه ی روشی عمومی برای مشکلات مربوط به رسم در رویداد Paint ،رسم و آشنایی مختصر با کلاس bitmap ،متد Invalide ،usingکردن Brushها ، ادامه ی توضیح اعضای کلاس Graphics
قسمت 80 :گرافیک قسمت 4 ،اعضای مربوط به رسم درکلاس Graphics،محدودیت در پروپرتی Clipو تابع Invalidate
قسمت 81: گرافیک قسمت 5 ،ادامه ی توضیح کلاس Graphics _متدهای ScaleTransformو Clearو CopyFromScreenدر کلاس Graphicsِریوصتِمسر(صفحه ی نمایش)
قسمت 82 :گرافیک قسمت 6 ،ادامه ی توضیح کلاس Graphics_ متدهایTranslateTransformو RotateTransformو ScaleTransformو TranslateClip(تغییر مبدا مختصات و چرخش و تغییر مقیاس در گرافیک رسم شده)قسمت 83: گرافیک قسمت 7،اعضای Rectangle ،ادامه ی توضیح کلاس Graphics
قسمت 84: گرافیک قسمت 8 ،اعضای کلاس Bitmap
قسمت 85: گرافیک قسمت 9، ادامه ی اعضای کلاس Bitmap_ عضو GetPixelو SetPixel (تغییرات در بیت مپ مثل تغییر رنگ، تغییر روشنایی، سیاه و سفید کردن، معکوس کردن یا نگاتیو کردن رنگ، حذف یک رنگ از بیت مپ)
قسمت 86: گرافیک قسمت 10،کنترلColorDialog، اعضای متدهای استراکچر Color (گرفتن HSL، )حذف یک رنگبه اندازه ی پر رنگ تر شدن یا کم رنگ تر شدن اش (به اندازه ی Saturation)
قسمت 87: گرافیک قسمت 11، انتخاب بخشی از تصویر بیت مپ وfeatureکردن آن بخش (کاهشمیزان alphaبه ترتیبی که از لبه ی تصویر دور میشود)
قسمت 88: گرافیک قسمت 12،ایجادثانیه ی دیجیتالی و همچنین رسم صفحه ی شطرنج و کاربرد علامت هم باقی مانده، کلاس HslColor و نصب کمپوننت های diagramدر ستاپ ویژال استودیو،تغییر hue و saturationبیت مپ، توضیح درباره یالگوریتم شطرنجی کردن بیتمپ، توضیح درباره ی کلاس های گرافیکی بیشتر
قسمت 89: گرافیک قسمت 13 ،اعضای کلاس ImageAttributes،Brushها
قسمت 90: گرافیک قسمت 14، ادامه ی Brushها
قسمت 91: گرافیک قسمت 15 ،penها ، کلاس GraphicsPath، کلاس Cursor، پروژه ی نقاشی (paint )
قسمت 92: گرافیک قسمت 16، پروژه ی نقاشی (paint )قسمت 2، تغییر رنگ ،کنترل NumericUpDown،تغییر سایز pen، تغییرسایز برای بیتمپ و رسم، دکمه ی color picker
قسمت 93: گرافیک قسمت 17 ،پروژه ی نقاشی (paint) قسمت 3 ،ادامه یcolor picker، دکمه ی براش (و ساخت براش در فتوشاپ)، ست کردن رنگ دلخواه
قسمت 94: گرافیک قسمت 18 ،پروژه ی نقاشی (paint) قسمت 4 ،ست کردنGradiantBrush و اندازه ی دلخواه برایبراش ،دکمه ی پاک کن

قسمت 95: گرافیک قسمت 19، پروژه ی نقاشی (paint) قسمت 5، ادامه ی دکمه ی پاک کن با میزان trancparency و اندازه ی دلخواه

تعداد قسمت های آموزش: 95 قسمت (در سال 1396)
زمان آموزش (تا قسمت 95):185ساعت
میانگین هر قسمت: تقریبا 2ساعت
سطح برنامه نو یسی (تا قسمت 95 ): مبتدی_متوسط
سال تهیه: 1396

کلمات کلیدی: c#, visual studio, ویژوال استودیو, آموزش, آموزش ویژوال استودیو, آموزش سی شارپ, سی شارپ, آموزش تصویری c#, آمو, Download (C# Programming Tutorial - Volume 1 (Procedural , Tutorial, E-Learning, Training Course, Education, برنامه نویسی و طراحی وب, Instruction, CBT, Teacher, Direct Download Link, DDL, New, Update, Online, Buy, Usnet, Torrent, P30Download, Danlod, Danload, Donload, nhkg,n hl,ca, (ز# حقخلقشپپهدل فعفخقهشم - رخمعپث 1 (حقخزثیعقشم , (ز# حقخلقشئئهدل فعفخقهشم - رخمعئث 1 (حقخزثیعقشم , Learning C # from beginner to intermediate level. It is provided simple so that you do not need any prerequisite., دانلود C# Programming Tutorial - آموزش برنامه نویسی با سی شارپ به زبان فارسی,
2020-02-27
08:03:47

دانلود C# Programming Tutorial - آموزش برنامه نویسی با سی شارپ به زبان فارسی

🎓 نام آموزش(C# Programming Tutorial - Volume 1 (Procedural
📁 دسته بندیبرنامه نویسی و طراحی وب
💾 حجم فایل8548 مگابایت
📅 تاریخ به روزرسانی1398/12/6
📊 تعداد دانلود30,359
❤️ هزینه دانلودرایگان و نیم بها