دانلود Rhinoceros / راینوسروس تری‌دی

در دسته بندی دانلود Rhinoceros / راینوسروس تری‌دی: مطالب مرتبط با دانلود Rhinoceros / راینوسروس تری‌دی، نرم افزار طراحی مدل های سه بعدی قرار گرفته است.
دانلود Rhinoceros,دانلود نرم افزار Rhinoceros,دانلود راینوسروس تری‌دی, create 3D model,NURBS curve,surface generator,create,design,creator,نرم افزار,طراحی,طراحی سه بعدی,سه بعدی,مدلسازی,طراحی مهندسی,دانلود نرم افزار طراحی,دانلود نرم افزار طراحی سه بعدی,دانلود نرم افزار طراحی مهندسی,دانلود نرم افزار دیزاینر,دانلود نرم افزار طراحی مدل سه بعدی,کریت تیری دی مدل,کریت,دیزاین,کریتور,دیزاینر,دیزاین,تیری دی دیزاین,دانلود نرم افزار طراحی صنعتی,طراحی کشتی,طراحی خودرو...
create 3D model,NURBS curve,surface generator,create,design,creator,نرم افزار,طراحی,طراحی سه بعدی,سه بعدی,مدلسازی,طراحی مهندسی,دانلود نرم افزار طراحی,دانلود نرم افزار طراحی سه بعدی,دانلود نرم افزار طراحی مهندسی,دانلود نرم افزار دیزاینر,دانلود نرم افزار طراحی مدل سه بعدی,کریت تیری دی مدل,کریت,دیزاین,کریتور,دیزاینر,دیزاین,تیری دی دیزاین,دانلود نرم افزار طراحی صنعتی,طراحی کشتی,طراحی خودرو...

آخرین مطالب دانلود Rhinoceros / راینوسروس تری‌دی:

دانلود Rhinoceros 7 SR26 v7.26.23009.7001 x64 - راینوسروس، نرم افزار طراحی مدل های سه بعدی: ساخت مدل های سه بعدی و شیپ ها با استفاده از این ابزار / Create 3D models and shapes with this tool. / Rhinoceros یکی از نرم افزارهای طراحی مهندسی قدرتمند است که هم به طراحان حرفه ای و هم به کاربران معمولی اجازه می دهد که به طراحی اشکالی چون انواع مختلف مدل های کشتی بپردازند. راینو  یکی از محبوب ترین نرم افزارهای مورد استفاده طراحان و به خصوص طراحان صنعتی است که در سال 1980 توسط برادران مک نیل (Mcneel) در سیاتل آمریکا متولد شد و در آن از سیستم نربز (Non-uniform Rational B-Spline) استفاده شد که در واقع یک سیستم ریاضی برای محاسبه و ارائه منحنی ها و سطوح در گرافیک کامپیوتری است. سابقه NURBS به سال 1950 میلادی بر می گردد که با توجه به نیاز در صنایع کشتی سازی و اتومبیل به وجود آمد. این سیستم ابتدا در صنعت خودرو و در نرم افزارهای مخصوص آن و سپس در زمینه ها ی دیگر گرافیک کامپیوتری وارد شد. اصول ساخت سطوح در راینو بر ساخت منحنی ها استوار است. برای مدلینگ در محیط راینو ابتدا شبکه ای از منحنی ها در فضا ایجاد شده و سپس تبدیل به سطح می شوند. راینو نرم افزاریست که بر روی کامپیوتر های خانگی و لپ تاپ ها بدون نیاز به هیچ سخت افزار خاصی بسیار سریع خواهد بود. ...

دانلود Rhinoceros v6.31.20315.17001 x64 - راینوسروس، نرم افزار طراحی مدل های سه بعدی: ساخت مدل های سه بعدی و شیپ ها با استفاده از این ابزار / Create 3D models and shapes with this tool. / Rhinoceros یکی از نرم افزارهای طراحی مهندسی قدرتمند است که هم به طراحان حرفه ای و هم به کاربران معمولی اجازه می دهد که به طراحی اشکالی چون انواع مختلف مدل های کشتی بپردازند. راینو  یکی از محبوب ترین نرم افزارهای مورد استفاده طراحان و به خصوص طراحان صنعتی است که در سال 1980 توسط برادران مک نیل (Mcneel) در سیاتل آمریکا متولد شد و در آن از سیستم نربز (Non-uniform Rational B-Spline) استفاده شد که در واقع یک سیستم ریاضی برای محاسبه و ارائه منحنی ها و سطوح در گرافیک کامپیوتری است. سابقه نربز به سال 1950 میلادی بر می گردد که با توجه به نیاز در صنایع کشتی سازی و اتومبیل به وجود آمد. این سیستم ابتدا در صنعت خودرو و در نرم افزارهای مخصوص آن و سپس در زمینه ها ی دیگر گرافیک کامپیوتری وارد شد. اصول ساخت سطوح در راینو بر ساخت منحنی ها استوار است. برای مدلینگ در محیط راینو ابتدا شبکه ای از منحنی ها در فضا ایجاد شده و سپس تبدیل به سطح می شوند. راینو نرم افزاریست که بر روی کامپیوتر های خانگی و لپ تاپ ها بدون نیاز به هیچ سخت افزار خاصی بسیار سریع خواهد بود. ...

دانلود Rhinoceros v5.14.00522.08390 SR14 - راینوسروس، نرم افزار طراحی مدل های سه بعدی: ساخت مدل های سه بعدی و شیپ ها با استفاده از این ابزار / Create 3D models and shapes with this tool. / Rhinoceros یکی از نرم افزارهای طراحی مهندسی قدرتمند است که هم به طراحان حرفه ای و هم به کاربران معمولی اجازه می دهد که به طراحی اشکالی چون انواع مختلف مدل های کشتی بپردازند. راینو  یکی از محبوب ترین نرم افزارهای مورد استفاده طراحان و به خصوص طراحان صنعتی است که در سال 1980 توسط برادران مک نیل (Mcneel) در سیاتل آمریکا متولد شد و در آن از سیستم نربز (Non-uniform Rational B-Spline) استفاده شد که در واقع یک سیستم ریاضی برای محاسبه و ارائه منحنی ها و سطوح در گرافیک کامپیوتری است. سابقه نربز به سال 1950 میلادی بر می گردد که با توجه به نیاز در صنایع کشتی سازی و اتومبیل به وجود آمد. این سیستم ابتدا در صنعت خودرو و در نرم افزارهای مخصوص آن و سپس در زمینه ها ی دیگر گرافیک کامپیوتری وارد شد. اصول ساخت سطوح در راینو بر ساخت منحنی ها استوار است. برای مدلینگ در محیط راینو ابتدا شبکه ای از منحنی ها در فضا ایجاد شده و سپس تبدیل به سطح می شوند. راینو نرم افزاریست که بر روی کامپیوتر های خانگی و لپ تاپ ها بدون نیاز به هیچ سخت افزار خاصی بسیار سریع خواهد بود. ...

دانلود Rhinoceros v5.12.50810.13095 SR12 x64 + Rhino v5.13.60404.13390 SR13 x86/x64 + V-Ray 1.50.225 SR1 - راینوسروس، نرم افزار طراحی مدل های سه بعدی: ساخت مدل های سه بعدی و شیپ ها با استفاده از این ابزار / Create 3D models and shapes with this tool. / Rhinoceros یکی از نرم افزارهای طراحی مهندسی قدرتمند است که هم به طراحان حرفه ای و هم به کاربران معمولی اجازه می دهد که به طراحی اشکالی چون انواع مختلف مدل های کشتی بپردازند. راینو  یکی از محبوب ترین نرم افزارهای مورد استفاده طراحان و به خصوص طراحان صنعتی است که در سال 1980 توسط برادران مک نیل (Mcneel) در سیاتل آمریکا متولد شد و در آن از سیستم نربز (Non-uniform Rational B-Spline) استفاده شد که در واقع یک سیستم ریاضی برای محاسبه و ارائه منحنی ها و سطوح در گرافیک کامپیوتری است. سابقه نربز به سال 1950 میلادی بر می گردد که با توجه به نیاز در صنایع کشتی سازی و اتومبیل به وجود آمد. این سیستم ابتدا در صنعت خودرو و در نرم افزارهای مخصوص آن و سپس در زمینه ها ی دیگر گرافیک کامپیوتری وارد شد. اصول ساخت سطوح در راینو بر ساخت منحنی ها استوار است. برای مدلینگ در محیط راینو ابتدا شبکه ای از منحنی ها در فضا ایجاد شده و سپس تبدیل به سطح می شوند. راینو نرم افزاریست که بر روی کامپیوتر های خانگی و لپ تاپ ها بدون نیاز به هیچ سخت افزار خاصی بسیار سریع خواهد بود. ...

برچسب های دانلود Rhinoceros / راینوسروس تری‌دی:

create, create 3D model, creator, design, NURBS curve, surface generator, مدلسازی, نرم افزار Rhinoceros, نرم افزار راینو, راینو, طراحی مهندسی, طراحی سه بعدیcreate, create 3D model, creator, design, NURBS curve, surface generator, مدلسازی, نرم افزار, سه بعدی, طراحی, طراحی مهندسی, طراحی سه بعدی create 3D model,NURBS curve,surface generator,create,design,creator,نرم افزار,طراحی,طراحی سه بعدی,سه بعدی,مدلسازی,طراحی مهندسی,دانلود نرم افزار طراحی,دانلود نرم افزار طراحی سه بعدی,دانلود نرم افزار طراحی مهندسی,دانلود نرم افزار دیزاینر,دانلود نرم افزار طراحی مدل سه بعدی,کریت تیری دی مدل,کریت,دیزاین,کریتور,دیزاینر,دیزاین,تیری دی دیزاین,دانلود نرم افزار طراحی صنعتی,طراحی کشتی,طراحی خودرو...
create 3D model,NURBS curve,surface generator,create,design,creator,نرم افزار,طراحی,طراحی سه بعدی,سه بعدی,مدلسازی,طراحی مهندسی,دانلود نرم افزار طراحی,دانلود نرم افزار طراحی سه بعدی,دانلود نرم افزار طراحی مهندسی,دانلود نرم افزار دیزاینر,دانلود نرم افزار طراحی مدل سه بعدی,کریت تیری دی مدل,کریت,دیزاین,کریتور,دیزاینر,دیزاین,تیری دی دیزاین,دانلود نرم افزار طراحی صنعتی,طراحی کشتی,طراحی خودرو...