دانلود Minitab

در دسته بندی دانلود Minitab: مطالب مرتبط با دانلود Minitab / مینی تب، نرم افزار تخصصی آمار و کنترل کیفیت قرار گرفته است.
دانلود Minitab,دانلود نرم افزار Minitab,دانلود مینی تب, Analytics,Statistical,آمار,آمار توصیفی,آمار دومتغیره,تحلیل,تحلیل‌های آماری,تجزیه تحلیل آماری,رسم نمودار,آنالیز,دانلود نرم افزار تخصصی کنترل کیفیت,نرم افزار تخصصی آمار,نرم افزار تجزیه و تحلیل داده,نرم افزار محاسبات آماری,نرم افزار تحلیل کنترل,نرم افزار تحلیل سری های زمانی,دانلود نرم افزار مینی تب,دانلود نرم افزار Minitab,minytab,mini tab,دانلود نرم افزار Minitab16,Minitab Inc,...
Analytics,Statistical,آمار,آمار توصیفی,آمار دومتغیره,تحلیل,تحلیل‌های آماری,تجزیه تحلیل آماری,رسم نمودار,آنالیز,دانلود نرم افزار تخصصی کنترل کیفیت,نرم افزار تخصصی آمار,نرم افزار تجزیه و تحلیل داده,نرم افزار محاسبات آماری,نرم افزار تحلیل کنترل,نرم افزار تحلیل سری های زمانی,دانلود نرم افزار مینی تب,دانلود نرم افزار Minitab,minytab,mini tab,دانلود نرم افزار Minitab16,Minitab Inc,...

آخرین مطالب دانلود Minitab:

دانلود Minitab v21.3.1 x64 - نرم افزار تخصصی آمار و کنترل کیفیت مینی تب: نرم افزاری برای بهبود کیفیت و تجزیه و تحلیل داده ها برای بهبود محصولات. / Software for Quality Improvement and Analyze your data and improve your products. / Minitab یک نرم افزار کنترل کیفیت آماری و مناسب برای پروژه های Six Sigma و بهبود کیفیت می باشد. این نرم افزار به عنوان یکی از نرم افزارهای تخصصی آمار برای کنترل کیفیت، کار بر روی اعداد و تجزیه و تحلیل داده های خام شناخته شده است و در بسیاری از واحد های صنعتی بزرگ و کوچک مورد استفاده قرار می گیرد و به وسیله آن می توان با تجزیه و تحلیل داده های آماری به طراحی آزمایشات پرداخت. همچنین انجام برخی عملیات ها مانند تولید اعداد تصادفی که از توزیع های آماری خاصی مانند توزیع نرمال، کی دو، گاما، اف، برنولی، پواسن، بتا، وایبل و ... پیروی می کنند، پرداخت.در واقع نرم افزار Minitab (مینی تب) یکی از نرم افزارهای مطرح آماری می‌باشد که در برخی زمینه های علم آمار، از جمله کاربرد آمار در صنعت و اقتصاد از قابلیت های خاصی برخوردار می‌باشد.تحلیل های سری زمانی با گستردگی و دقت بیشتری در این نرم افزار ارائه شده است. ...

دانلود Minitab v20.4 x64 - نرم افزار تخصصی آمار و کنترل کیفیت مینی تب: نرم افزاری برای بهبود کیفیت و تجزیه و تحلیل داده ها برای بهبود محصولات. / Software for Quality Improvement and Analyze your data and improve your products. / Minitab یک نرم افزار کنترل کیفیت آماری و مناسب برای پروژه های Six Sigma و بهبود کیفیت می باشد. این نرم افزار به عنوان یکی از نرم افزارهای تخصصی آمار برای کنترل کیفیت، کار بر روی اعداد و تجزیه و تحلیل داده های خام شناخته شده است و در بسیاری از واحد های صنعتی بزرگ و کوچک مورد استفاده قرار می گیرد و به وسیله آن می توان با تجزیه و تحلیل داده های آماری به طراحی آزمایشات پرداخت. همچنین انجام برخی عملیات ها مانند تولید اعداد تصادفی که از توزیع های آماری خاصی مانند توزیع نرمال، کی دو، گاما، اف، برنولی، پواسن، بتا، وایبل و ... پیروی می کنند، پرداخت.در واقع نرم افزار Minitab (مینی تب) یکی از نرم افزارهای مطرح آماری می‌باشد که در برخی زمینه های علم آمار، از جمله کاربرد آمار در صنعت و اقتصاد از قابلیت های خاصی برخوردار می‌باشد.تحلیل های سری زمانی با گستردگی و دقت بیشتری در این نرم افزار ارائه شده است. ...

دانلود MiniTAB Workspace v1.1.1.0 - نرم افزار نمایش نقشه و روند کلی یک فرآیند یا پروژه به همراه تمام جزئیات لازم: نرم افزار کنترل کیفیت و ارائه نقشه فرآیند و پروژه / Visual tools to ensure process and product excellence / MiniTAB Workspace نرم افزاری برای بهبود، توسعه و بهینه سازی رویکرد کاری و تجاری خود با نمایش بصری نقشه کار، با کمک ابزار های نامحدود ارائه شده می باشد. هر یک از عناصر مرتبط را، صرف نظر از اینکه ساده یا پیچیده باشند، باید برای ارائه یک دید کلی در مورد فرآیند ها یا پروژه های خود مشخص کرده و شناسایی کنید. ساخت فلوچارت ها نیز به درک آسان تر عملکرد ها، مشاهده و برقراری ارتباط بین کلیه فعالیت ها در یک فرآیند کمک می کند و این امکان را نیز در اختیار شما قرار می دهد که بتوانید سطح جزئیات را سفارشی سازی کنید. همچنین می توانید میزان ریسک را در یک فرآیند یا پروژه ارزیابی کرده و درک کنید، نتایج را پیش بینی کرده و به سرعت و به آسانی، میزان کارایی را بهینه سازی کنید. با شناسایی مشکلات موجود، از رویدادن مجدد آن ها در آینده جلوگیری می شود. در واقع با شناسایی خطاهای احتمالی و انجام اقدامات لازم برای دستیابی به اهداف پیش بینی شده، خطر شکست در یک فرآیند یا طراحی محصول را می توانید به راحتی کاهش دهید. ...

دانلود Companion by Minitab v5.4.0.0 - نرم افزار مدیریت و کنترل کیفیت آماری پروژه ها: ابزار بهبود کیفیت و کنترل کیفیت آماری پروژه های Six Sigma / Tools and reporting to ensure process and product excellence / Minitab یک نرم افزار کنترل کیفیت آماری و مناسب برای پروژه های Six Sigma و بهبود کیفیت می باشد. این نرم افزار به عنوان یکی از نرم افزارهای تخصصی آمار برای کنترل کیفیت، کار بر روی اعداد و تجزیه و تحلیل داده های خام شناخته شده است و در بسیاری از واحد های صنعتی بزرگ و کوچک مورد استفاده قرار می گیرد و به وسیله آن می توان با تجزیه و تحلیل داده های آماری به طراحی آزمایشات پرداخت.امروزه Minitab اغلب در اجرای پروژه های شش سیگما، CMMI و دیگر رویه های آماری مورد استفاده قرار می گیرد. شرکت Minitab محصول دیگری را نیز ارائه می دهد که مکمل نرم افزار Minitab می باشد. Companion یک ابزار یکپارچه جهت مدیریت پروژه های شش سیگما و تولید ناب که اجازه می دهد داده های Minitab با مدیریت پروژه و اسناد ترکیب شوند. این نرم افزار یک نرم افزار مکمل برای نرم افزار minitab محسوب می شود.Companion نرم افزاریست که سرویس های اجرا و سازماندهی فایل های پروژه را ارائه  می دهد. این نرم افزار با مشخص کردن یک رویکرد عملیاتی، تمام داده ها را از طریق یک ابزار به کل پروژه وارد می کند. این ویژگی منجر به پیشرفت سریع تر پروژه با حداقل خطا می شود. علاوه بر این، امکان تغییر و سفارشی سازی ابزارها و ایجاد قالب های مختلف را به کاربران می دهد. ...

دانلود Minitab v19.2 x86/x64 - نرم افزار تخصصی آمار و کنترل کیفیت مینی تب: نرم افزاری برای بهبود کیفیت و تجزیه و تحلیل داده ها برای بهبود محصولات. / Software for Quality Improvement and Analyze your data and improve your products. / Minitab یک نرم افزار کنترل کیفیت آماری و مناسب برای پروژه های Six Sigma و بهبود کیفیت می باشد. این نرم افزار به عنوان یکی از نرم افزارهای تخصصی آمار برای کنترل کیفیت، کار بر روی اعداد و تجزیه و تحلیل داده های خام شناخته شده است و در بسیاری از واحد های صنعتی بزرگ و کوچک مورد استفاده قرار می گیرد و به وسیله آن می توان با تجزیه و تحلیل داده های آماری به طراحی آزمایشات پرداخت. همچنین انجام برخی عملیات ها مانند تولید اعداد تصادفی که از توزیع های آماری خاصی مانند توزیع نرمال، کی دو، گاما، اف، برنولی، پواسن، بتا، وایبل و ... پیروی می کنند، پرداخت.در واقع نرم افزار Minitab (مینی تب) یکی از نرم افزارهای مطرح آماری می‌باشد که در برخی زمینه های علم آمار، از جمله کاربرد آمار در صنعت و اقتصاد از قابلیت های خاصی برخوردار می‌باشد.تحلیل های سری زمانی با گستردگی و دقت بیشتری در این نرم افزار ارائه شده است. ...

دانلود MiniTAB Express v1.5.2 - نرم افزار آماری مینی تب اکسپرس برای افراد مبتدی: نرم افزار آماری ساده و با ابزارها و امکانات مبتدی برای دانش آموزان / Introductory statistics in a package designed to let your students focus on the concepts, not the software / Minitab Express یک نرم افزار آماری است که به طور اختصاصی برای استفاده در دوره های آموزش آمار مبتدی توسعه داده شده است. در واقع MiniTAB Express نسخه ی خلاصه شده و کوچک نرم افزار آماری پرکاربرد MiniTAB است که به عنوان یک نرم افزار پایه برای تجزیه و تحلیل گرافیکی و آماری، برای دانشجویان و اساتید دروس آمار مقدماتی طراحی شده و شامل گزینه های تجزیه و تحلیل آماری مانند تست فرضیه، رگرسیون و ANOVA می باشد اما بسیاری از ویژگی های پیشرفته دیگر که در افزار Minitab در دسترس هستند را شامل نمی شود. یکی از ویژگی های این نرم افزار، ارائه ی راهنما جامع و کامل برای کاربران است که برای اجرای هر تجزیه و تحلیل از مثال هایی که شامل مجموعه داده های نمونه و دستورالعمل های گام به گام می شوند، استفاده می کند. ...

دانلود Minitab v18.1 - نرم افزار تخصصی آمار و کنترل کیفیت مینی تب: نرم افزاری برای بهبود کیفیت و تجزیه و تحلیل داده ها برای بهبود محصولات. / Software for Quality Improvement and Analyze your data and improve your products. / Minitab یک نرم افزار کنترل کیفیت آماری و مناسب برای پروژه های Six Sigma و بهبود کیفیت می باشد. این نرم افزار به عنوان یکی از نرم افزارهای تخصصی آمار برای کنترل کیفیت، کار بر روی اعداد و تجزیه و تحلیل داده های خام شناخته شده است و در بسیاری از واحد های صنعتی بزرگ و کوچک مورد استفاده قرار می گیرد و به وسیله آن می توان با تجزیه و تحلیل داده های آماری به طراحی آزمایشات پرداخت. همچنین انجام برخی عملیات ها مانند تولید اعداد تصادفی که از توزیع های آماری خاصی مانند توزیع نرمال، کی دو، گاما، اف، برنولی، پواسن، بتا، وایبل و ... پیروی می کنند، پرداخت.در واقع نرم افزار Minitab (مینی تب) یکی از نرم افزارهای مطرح آماری می‌باشد که در برخی زمینه های علم آمار، از جمله کاربرد آمار در صنعت و اقتصاد از قابلیت های خاصی برخوردار می‌باشد.تحلیل های سری زمانی با گستردگی و دقت بیشتری در این نرم افزار ارائه شده است. ...

برچسب های دانلود Minitab:

Analytics, Statistical, نرم افزار Minitab, نرم افزار مینی تب, نرم افزار تخصصی آمار, آمار توصیفی, آمار دومتغیره, آنالیز آماری, تجزیه تحلیل آماری, تحلیل‌های آماری, رسم نمودارAnalytics, Statistical, نرم افزار Minitab, نرم افزار مینی تب, نرم افزار تخصصی آمار, آمار توصیفی, آمار دومتغیره, آنالیز آماری, تجزیه تحلیل آماری, تحلیل‌های آماری, رسم نمودار Minitab,نرم افزار کنترل کیفیت,مدیریت پروژه,کنترل پروژه,نمایش نقشه پروژه,ارائه نقشه پروژه,مشاهده روند کلی پروژه,نمایش روند کلی پروژه,ارائه نقشه فرآیند...
Analytics,Statistical,آمار,آمار توصیفی,آمار دومتغیره,تحلیل,تحلیل‌های آماری,تجزیه تحلیل آماری,رسم نمودار,آنالیز,دانلود نرم افزار تخصصی کنترل کیفیت,نرم افزار تخصصی آمار,نرم افزار تجزیه و تحلیل داده,نرم افزار محاسبات آماری,نرم افزار تحلیل کنترل,نرم افزار تحلیل سری های زمانی,دانلود نرم افزار مینی تب,Minitab Inc,دانلود MiniTAB Quality Companion,دانلود MiniTAB Quality,...
Analytics,Statistical,آمار,آمار توصیفی,آمار دومتغیره,تحلیل,تحلیل‌های آماری,تجزیه تحلیل آماری,رسم نمودار,آنالیز,دانلود نرم افزار تخصصی کنترل کیفیت,نرم افزار تخصصی آمار,نرم افزار تجزیه و تحلیل داده,نرم افزار محاسبات آماری,نرم افزار تحلیل کنترل,نرم افزار تحلیل سری های زمانی,دانلود نرم افزار مینی تب,دانلود نرم افزار Minitab,minytab,mini tab,دانلود نرم افزار Minitab16,Minitab Inc,...
Analytics,Statistical,آمار,آمار توصیفی,آمار دومتغیره,تحلیل,تحلیل‌های آماری,تجزیه تحلیل آماری,رسم نمودار,آنالیز,دانلود نرم افزار تخصصی کنترل کیفیت,نرم افزار تخصصی آمار,نرم افزار تجزیه و تحلیل داده,نرم افزار محاسبات آماری,نرم افزار تحلیل کنترل,نرم افزار تحلیل سری های زمانی,دانلود نرم افزار مینی تب اکسپرس,minytab Express,mini tab Expres,دانلود نرم افزار مینی تب مبتدی,دانلود نرم افزار آماری برای افراد مبتدی,...
Analytics,Statistical,آمار,آمار توصیفی,آمار دومتغیره,تحلیل,تحلیل‌های آماری,تجزیه تحلیل آماری,رسم نمودار,آنالیز,دانلود نرم افزار تخصصی کنترل کیفیت,نرم افزار تخصصی آمار,نرم افزار تجزیه و تحلیل داده,نرم افزار محاسبات آماری,نرم افزار تحلیل کنترل,نرم افزار تحلیل سری های زمانی,دانلود نرم افزار مینی تب,دانلود نرم افزار Minitab,minytab,mini tab,دانلود نرم افزار Minitab16,Minitab Inc,...
Analytics,Statistical,آمار,آمار توصیفی,آمار دومتغیره,تحلیل,تحلیل‌های آماری,تجزیه تحلیل آماری,رسم نمودار,آنالیز,دانلود نرم افزار تخصصی کنترل کیفیت,نرم افزار تخصصی آمار,نرم افزار تجزیه و تحلیل داده,نرم افزار محاسبات آماری,نرم افزار تحلیل کنترل,نرم افزار تحلیل سری های زمانی,دانلود نرم افزار مینی تب,دانلود نرم افزار Minitab,minytab,mini tab,دانلود نرم افزار Minitab16,Minitab Inc,...
Analytics,Statistical,آمار,آمار توصیفی,آمار دومتغیره,تحلیل,تحلیل‌های آماری,تجزیه تحلیل آماری,رسم نمودار,آنالیز,دانلود نرم افزار تخصصی کنترل کیفیت,نرم افزار تخصصی آمار,نرم افزار تجزیه و تحلیل داده,نرم افزار محاسبات آماری,نرم افزار تحلیل کنترل,نرم افزار تحلیل سری های زمانی,دانلود نرم افزار مینی تب,دانلود نرم افزار Minitab,minytab,mini tab,دانلود نرم افزار Minitab16,Minitab Inc,...

دانلود Minitab v21.3.1 x64 - نرم افزار تخصصی آمار و کنترل کیفیت مینی تب

 • بازدید: 20,702
 • دسته: نرم افزار‎ » ‏ ریاضیات‎ » ‏ Minitab
دانلود Minitab v21.3.1 x64 - نرم افزار تخصصی آمار و کنترل کیفیت مینی تب

Minitab یک نرم افزار کنترل کیفیت آماری و مناسب برای پروژه های Six Sigma و بهبود کیفیت می باشد. این نرم افزار به عنوان یکی از نرم افزارهای تخصصی آمار برای کنترل کیفیت، کار بر روی اعداد و تجزیه و تحلیل داده های خام شناخته شده است و در بسیاری از واحد های صنعتی بزرگ و کوچک مورد استفاده قرار می گیرد و به وسیله آن می توان با تجزیه و تحلیل داده های آماری به طراحی آزمایشات پرداخت. همچنین انجام برخی عملیات ها مانند تولید اعداد تصادفی که از توزیع های آماری خاصی مانند توزیع نرمال، کی دو، گاما، اف، برنولی، پواسن، بتا، وایبل و ... پیروی می کنند، پرداخت.
در واقع نرم افزار Minitab (مینی تب) یکی از نرم افزارهای مطرح آماری می‌باشد که در برخی زمینه های علم آمار، از جمله کاربرد آمار در صنعت و اقتصاد از قابلیت های خاصی برخوردار می‌باشد.
تحلیل های سری زمانی با گستردگی و دقت بیشتری در این نرم افزار ارائه شده است.

دانلود Minitab v20.4 x64 - نرم افزار تخصصی آمار و کنترل کیفیت مینی تب

 • بازدید: 885
 • دسته: نرم افزار‎ » ‏ ریاضیات‎ » ‏ Minitab
دانلود Minitab v20.4 x64 - نرم افزار تخصصی آمار و کنترل کیفیت مینی تب

Minitab یک نرم افزار کنترل کیفیت آماری و مناسب برای پروژه های Six Sigma و بهبود کیفیت می باشد. این نرم افزار به عنوان یکی از نرم افزارهای تخصصی آمار برای کنترل کیفیت، کار بر روی اعداد و تجزیه و تحلیل داده های خام شناخته شده است و در بسیاری از واحد های صنعتی بزرگ و کوچک مورد استفاده قرار می گیرد و به وسیله آن می توان با تجزیه و تحلیل داده های آماری به طراحی آزمایشات پرداخت. همچنین انجام برخی عملیات ها مانند تولید اعداد تصادفی که از توزیع های آماری خاصی مانند توزیع نرمال، کی دو، گاما، اف، برنولی، پواسن، بتا، وایبل و ... پیروی می کنند، پرداخت.
در واقع نرم افزار Minitab (مینی تب) یکی از نرم افزارهای مطرح آماری می‌باشد که در برخی زمینه های علم آمار، از جمله کاربرد آمار در صنعت و اقتصاد از قابلیت های خاصی برخوردار می‌باشد.
تحلیل های سری زمانی با گستردگی و دقت بیشتری در این نرم افزار ارائه شده است.

دانلود MiniTAB Workspace v1.1.1.0 - نرم افزار نمایش نقشه و روند کلی یک فرآیند یا پروژه به همراه تمام جزئیات لازم

 • بازدید: 2,414
 • دسته: نرم افزار‎ » ‏ ریاضیات‎ » ‏ Minitab
دانلود MiniTAB Workspace v1.1.1.0 - نرم افزار نمایش نقشه و روند کلی یک فرآیند یا پروژه به همراه تمام

MiniTAB Workspace نرم افزاری برای بهبود، توسعه و بهینه سازی رویکرد کاری و تجاری خود با نمایش بصری نقشه کار، با کمک ابزار های نامحدود ارائه شده می باشد. هر یک از عناصر مرتبط را، صرف نظر از اینکه ساده یا پیچیده باشند، باید برای ارائه یک دید کلی در مورد فرآیند ها یا پروژه های خود مشخص کرده و شناسایی کنید. ساخت فلوچارت ها نیز به درک آسان تر عملکرد ها، مشاهده و برقراری ارتباط بین کلیه فعالیت ها در یک فرآیند کمک می کند و این امکان را نیز در اختیار شما قرار می دهد که بتوانید سطح جزئیات را سفارشی سازی کنید. همچنین می توانید میزان ریسک را در یک فرآیند یا پروژه ارزیابی کرده و درک کنید، نتایج را پیش بینی کرده و به سرعت و به آسانی، میزان کارایی را بهینه سازی کنید. با شناسایی مشکلات موجود، از رویدادن مجدد آن ها در آینده جلوگیری می شود. در واقع با شناسایی خطاهای احتمالی و انجام اقدامات لازم برای دستیابی به اهداف پیش بینی شده، خطر شکست در یک فرآیند یا طراحی محصول را می توانید به راحتی کاهش دهید.

دانلود Companion by Minitab v5.4.0.0 - نرم افزار مدیریت و کنترل کیفیت آماری پروژه ها

 • بازدید: 7,108
 • دسته: نرم افزار‎ » ‏ ریاضیات‎ » ‏ Minitab
دانلود Companion by Minitab v5.4.0.0 - نرم افزار مدیریت و کنترل کیفیت آماری پروژه ها

Minitab یک نرم افزار کنترل کیفیت آماری و مناسب برای پروژه های Six Sigma و بهبود کیفیت می باشد. این نرم افزار به عنوان یکی از نرم افزارهای تخصصی آمار برای کنترل کیفیت، کار بر روی اعداد و تجزیه و تحلیل داده های خام شناخته شده است و در بسیاری از واحد های صنعتی بزرگ و کوچک مورد استفاده قرار می گیرد و به وسیله آن می توان با تجزیه و تحلیل داده های آماری به طراحی آزمایشات پرداخت.
امروزه Minitab اغلب در اجرای پروژه های شش سیگما، CMMI و دیگر رویه های آماری مورد استفاده قرار می گیرد. شرکت Minitab محصول دیگری را نیز ارائه می دهد که مکمل نرم افزار Minitab می باشد. Companion یک ابزار یکپارچه جهت مدیریت پروژه های شش سیگما و تولید ناب که اجازه می دهد داده های Minitab با مدیریت پروژه و اسناد ترکیب شوند. این نرم افزار یک نرم افزار مکمل برای نرم افزار minitab محسوب می شود.
Companion نرم افزاریست که سرویس های اجرا و سازماندهی فایل های پروژه را ارائه  می دهد. این نرم افزار با مشخص کردن یک رویکرد عملیاتی، تمام داده ها را از طریق یک ابزار به کل پروژه وارد می کند. این ویژگی منجر به پیشرفت سریع تر پروژه با حداقل خطا می شود. علاوه بر این، امکان تغییر و سفارشی سازی ابزارها و ایجاد قالب های مختلف را به کاربران می دهد.

دانلود Minitab v19.2 x86/x64 - نرم افزار تخصصی آمار و کنترل کیفیت مینی تب

 • بازدید: 3,055
 • دسته: نرم افزار‎ » ‏ ریاضیات‎ » ‏ Minitab
دانلود Minitab v19.2 x86/x64 - نرم افزار تخصصی آمار و کنترل کیفیت مینی تب

Minitab یک نرم افزار کنترل کیفیت آماری و مناسب برای پروژه های Six Sigma و بهبود کیفیت می باشد. این نرم افزار به عنوان یکی از نرم افزارهای تخصصی آمار برای کنترل کیفیت، کار بر روی اعداد و تجزیه و تحلیل داده های خام شناخته شده است و در بسیاری از واحد های صنعتی بزرگ و کوچک مورد استفاده قرار می گیرد و به وسیله آن می توان با تجزیه و تحلیل داده های آماری به طراحی آزمایشات پرداخت. همچنین انجام برخی عملیات ها مانند تولید اعداد تصادفی که از توزیع های آماری خاصی مانند توزیع نرمال، کی دو، گاما، اف، برنولی، پواسن، بتا، وایبل و ... پیروی می کنند، پرداخت.
در واقع نرم افزار Minitab (مینی تب) یکی از نرم افزارهای مطرح آماری می‌باشد که در برخی زمینه های علم آمار، از جمله کاربرد آمار در صنعت و اقتصاد از قابلیت های خاصی برخوردار می‌باشد.
تحلیل های سری زمانی با گستردگی و دقت بیشتری در این نرم افزار ارائه شده است.

دانلود MiniTAB Express v1.5.2 - نرم افزار آماری مینی تب اکسپرس برای افراد مبتدی

 • بازدید: 15,212
 • دسته: نرم افزار‎ » ‏ ریاضیات‎ » ‏ Minitab
دانلود MiniTAB Express v1.5.2 - نرم افزار آماری مینی تب اکسپرس برای افراد مبتدی

Minitab Express یک نرم افزار آماری است که به طور اختصاصی برای استفاده در دوره های آموزش آمار مبتدی توسعه داده شده است. در واقع MiniTAB Express نسخه ی خلاصه شده و کوچک نرم افزار آماری پرکاربرد MiniTAB است که به عنوان یک نرم افزار پایه برای تجزیه و تحلیل گرافیکی و آماری، برای دانشجویان و اساتید دروس آمار مقدماتی طراحی شده و شامل گزینه های تجزیه و تحلیل آماری مانند تست فرضیه، رگرسیون و ANOVA می باشد اما بسیاری از ویژگی های پیشرفته دیگر که در افزار Minitab در دسترس هستند را شامل نمی شود. یکی از ویژگی های این نرم افزار، ارائه ی راهنما جامع و کامل برای کاربران است که برای اجرای هر تجزیه و تحلیل از مثال هایی که شامل مجموعه داده های نمونه و دستورالعمل های گام به گام می شوند، استفاده می کند.