دانلود Altair EDEM

در دسته بندی دانلود Altair EDEM: مطالب مرتبط با دانلود نرم افزار Altair EDEM قرار گرفته است.
دانلود EDEM,دانلود نرم افزار Altair EDEM, Altair, analysis, bulk, cfd, dem, edem, fea, finite element, simulation, مواد توده‌ای, مطالعه مواد, نرم افزار Altair EDEM, xfem, آنالیز, المان محدود, شبیه‌سازی تعامل ماشین‌,مهندسی مکانیک,شبیه‌سازی ماشین آلات صنعتی,مهندسی مکانیک,شبیه سازی ماشین آلات به روش المان محدود,شبیه سازی مواد توده‌ای,آنالیز ماشین‌آلات صنعتی,المان محدود توسعه یافته,شبیه‌سازی فرآیند تولید,آنالیز ماشین آلات صنعتی,...
Altair, analysis, bulk, cfd, dem, edem, fea, finite element, simulation, مواد توده‌ای, مطالعه مواد, نرم افزار Altair EDEM, xfem, آنالیز, المان محدود, شبیه‌سازی تعامل ماشین‌,مهندسی مکانیک,شبیه‌سازی ماشین آلات صنعتی,مهندسی مکانیک,شبیه سازی ماشین آلات به روش المان محدود,شبیه سازی مواد توده‌ای,آنالیز ماشین‌آلات صنعتی,المان محدود توسعه یافته,شبیه‌سازی فرآیند تولید,آنالیز ماشین آلات صنعتی,...

آخرین مطالب دانلود Altair EDEM:

دانلود Altair EDEM 2022.2 x64 - نرم افزار شبیه‌سازی تعامل ماشین‌آلات صنعتی با مواد توده‌ای: نرم افزار محبوب المان گسسته برای شبیه‌سازی مواد توده‌ای / EDEM is the market-leading Discrete Element Method (DEM) software for bulk material simulation. / Altair EDEM نرم افزاری نوین با امکاناتی ویژه جهت شبیه‌سازی در صنایعی همچون کشاورزی، معدن، راه‌سازی و بهینه‌سازی مواد توده‌ای (Bulk) مانند داروها، مواد شیمیایی و پودرهای فلزی است. این نرم افزار با هدف آنالیز جابجایی مواد از معادن و کارخانجات و راه‌اندازی نوار نقاله توسعه یافته است. این نرم افزار برخلاف سایر نرم افزارهای مشابه، از روش عددی المان گسسته (DEM) برای انجام شبیه‌سازی و حل معادلات استفاده می‌کند. این روش حل عددی مختص پردازش تعداد زیادی از ذرات کوچک می‌باشد و به همین دلیل بسیار مناسب مواد توده‌ای نظیر پودرهای فلزی، سنگ‌های معدنی، محصولات کشاورزی و مشابه این‌هاست. ...

دانلود Altair EDEM 2021.2.0 x64 - نرم افزار شبیه‌سازی تعامل ماشین‌آلات صنعتی با مواد توده‌ای: نرم افزار محبوب المان گسسته برای شبیه‌سازی مواد توده‌ای / EDEM is the market-leading Discrete Element Method (DEM) software for bulk material simulation. / Altair EDEM نرم افزاری نوین با امکاناتی ویژه جهت شبیه‌سازی در صنایعی همچون کشاورزی، معدن، راه‌سازی و بهینه‌سازی مواد توده‌ای (Bulk) مانند داروها، مواد شیمیایی و پودرهای فلزی است. این نرم افزار با هدف آنالیز جابجایی مواد از معادن و کارخانجات و راه‌اندازی نوار نقاله توسعه یافته است. این نرم افزار برخلاف سایر نرم افزارهای مشابه، از روش عددی المان گسسته (DEM) برای انجام شبیه‌سازی و حل معادلات استفاده می‌کند. این روش حل عددی مختص پردازش تعداد زیادی از ذرات کوچک می‌باشد و به همین دلیل بسیار مناسب مواد توده‌ای نظیر پودرهای فلزی، سنگ‌های معدنی، محصولات کشاورزی و مشابه این‌هاست. ...

دانلود Altair EDEM Professional 2020.3 x64 - نرم افزار شبیه‌سازی تعامل ماشین‌آلات صنعتی با مواد توده‌ای: نرم افزار محبوب المان گسسته برای شبیه‌سازی مواد توده‌ای / EDEM is the market-leading Discrete Element Method (DEM) software for bulk material simulation. / Altair EDEM نرم افزاری نوین با امکاناتی ویژه جهت شبیه‌سازی در صنایعی همچون کشاورزی، معدن، راه‌سازی و بهینه‌سازی مواد توده‌ای (Bulk) مانند داروها، مواد شیمیایی و پودرهای فلزی است. این نرم افزار با هدف آنالیز جابجایی مواد از معادن و کارخانجات و راه‌اندازی نوار نقاله توسعه یافته است. این نرم افزار برخلاف سایر نرم افزارهای مشابه، از روش عددی المان گسسته (DEM) برای انجام شبیه‌سازی و حل معادلات استفاده می‌کند. این روش حل عددی مختص پردازش تعداد زیادی از ذرات کوچک می‌باشد و به همین دلیل بسیار مناسب مواد توده‌ای نظیر پودرهای فلزی، سنگ‌های معدنی، محصولات کشاورزی و مشابه این‌هاست. ...

دانلود EDEM 2018 v4.0.0 x64 - نرم افزار شبیه‌سازی تعامل ماشین‌آلات صنعتی با مواد توده‌ای: نرم افزار محبوب المان گسسته برای شبیه‌سازی مواد توده‌ای / EDEM is the market-leading Discrete Element Method (DEM) software for bulk material simulation. / EDEM محصول شرکت DEM Solutions نرم افزاری نوین با امکاناتی ویژه جهت شبیه‌سازی در صنایعی همچون کشاورزی، معدن، راه‌سازی و بهینه‌سازی مواد توده‌ای (Bulk) مانند داروها، مواد شیمیایی و پودرهای فلزی است. این نرم افزار با هدف آنالیز جابجایی مواد از معادن و کارخانجات و راه‌اندازی نوار نقاله توسعه یافته است. این نرم افزار برخلاف سایر نرم افزارهای مشابه، از روش عددی المان گسسته (DEM) برای انجام شبیه‌سازی و حل معادلات استفاده می‌کند. این روش حل عددی مختص پردازش تعداد زیادی از ذرات کوچک می‌باشد و به همین دلیل بسیار مناسب مواد توده‌ای نظیر پودرهای فلزی، سنگ‌های معدنی، محصولات کشاورزی و مشابه این‌هاست. ...

برچسب های دانلود Altair EDEM:

Altair, analysis, bulk, cfd, dem, edem, fea, finite element, simulation, مهندسی مکانیک, مواد توده‌ای, مطالعه مواد, نرم افزار Altair EDEM, xfem, آنالیز, المان محدود, شبیه‌سازی تعامل ماشین‌Altair, analysis, bulk, cfd, dem, edem, fea, finite element, simulation, مهندسی مکانیک, مواد توده‌ای, مطالعه مواد, نرم افزار Altair EDEM, xfem, آنالیز, المان محدود, شبیه‌سازی تعامل ماشین‌ dem,edem,simulation,engineering,fea,mbd,cfd,xfem,bulk,analysis,finite element,mining,metals,heavy equipment,process,manufacturing,process simulation,dump truck bodies,excavator,digger,harvesting,machinery,blast furnace,sag mill,iron ore,academic purposes,شبیه‌سازی,مهندسی,المان محدود,مواد توده‌ای,آنالیز,المان محدود توسعه یافته,مطالعه مواد,تولید مواد,فرآیند تولید,تولید,فرآیند,شبیه‌سازی فرآیند تولید,صنعت,معدن,کوره بلند,سنگ آهن,استخراج فلزات,سگ میل,خردایش,کور بلند,تجهیزات سنگین,ماشین آلات راه سازی,...
dem,edem,simulation,engineering,fea,mbd,cfd,xfem,bulk,analysis,finite element,mining,metals,heavy equipment,process,manufacturing,process simulation,dump truck bodies,excavator,digger,harvesting,machinery,blast furnace,sag mill,iron ore,academic purposes,شبیه‌سازی,مهندسی,المان محدود,مواد توده‌ای,آنالیز,المان محدود توسعه یافته,مطالعه مواد,تولید مواد,فرآیند تولید,تولید,فرآیند,شبیه‌سازی فرآیند تولید,صنعت,معدن,کوره بلند,سنگ آهن,استخراج فلزات,سگ میل,خردایش,کور بلند,تجهیزات سنگین,ماشین آلات راه سازی,...