دانلود Altair Inspire Mold

در دسته بندی دانلود Altair Inspire Mold: مطالب مرتبط با دانلود نرم افزار Altair Inspire Mold قرار گرفته است.
دانلود Inspire Mold,دانلود نرم افزار Altair Inspire Mold, Molding,plastic injection,moulding simulation,Altair,Altair Inspire,نرم افزار ساخت قالب تزریق پلاستیک,قالب پلاستیکی,قالب ریخته گری,طراحی قالب,نرم افزار قالبسازی,ریخته گری,نرم افزار Altair Inspire Mold,نرم افزار شبیه سازی قالب پلاستیکی,نرم افزار طراحی قالب تزریق پلاستیک,نرم افزار طراحی قالب,...
Molding,plastic injection,moulding simulation,Altair,Altair Inspire,نرم افزار ساخت قالب تزریق پلاستیک,قالب پلاستیکی,قالب ریخته گری,طراحی قالب,نرم افزار قالبسازی,ریخته گری,نرم افزار Altair Inspire Mold,نرم افزار شبیه سازی قالب پلاستیکی,نرم افزار طراحی قالب تزریق پلاستیک,نرم افزار طراحی قالب,...

آخرین مطالب دانلود Altair Inspire Mold:

دانلود Altair Inspire Mold 2022.2.0 x64 - نرم افزار شبیه سازی قالب های تزریقی: Inspire Mold یک محیط طراحی مبتنی بر شبیه سازی مدرن است که به شما امکان می دهد به طراحی، آنالیز، تست، بررسی صحت عملکرد، بهینه سازی و در نهایت تایید اجزای قالب های تزریقی بپردازید. / Inspire Mold is a modern simulation-driven design environment that lets you test, validate, correct, and optimize the design of injection-molded components. / قالب‌گیری تزریقی (Injection moulding) نوعی فرایند صنعتی برای تولید نبوه قطعات یکسان است که در آن مواد مذاب تحت فشار به‌داخل قالب، تزریق می‌شوند تا به شکل قالب موردنظر درآیند. Altair Inspire Mold یک رویکرد مدرن و یکپارچه برای ساده سازی پروسه طراحی برای تولید (DfM) اجزای قالب گیری تزریقی فراهم می کند. این نرم افزار محیطی را برای شبیه سازی و تست قالب فراهم نموده است تا بتوان به طراحی، تست و بررسی صحت عملکرد و در نهایت بهینه سازی قالب طراحی شده پرداخت. شبیه سازی انجام شده به وسیله Inspire Mold در همان ابتدای چرخه تولید/توسعه محصول، در اختیار طراحان و مهندسین تولید قرار میگرد تا با استفاده از آن قادر باشند کیفیت محصول نهایی را بهبود بخشیذه و هزینه ها را کاهش دهند.قابلیت هایی نظیر انجام آزمایش مجازی، اعتبارسنجی، اصلاح و بهینه سازی طرح های قالب ریزی و سازه را می توان به راحتی از طریق یک گردش کار پنج مرحله ای انجام داد. تمامی این کارها باعث می شود تا بتوان قابلیت ساخت قطعات را ارزیابی نمود و قبل از ساخت قالب، نقایص معمول (مانند تاب خوردگی، حک نشدن درست مارک و غیره) را کاهش داد. ...

دانلود Altair Inspire Mold 2021.2.2 x64 - نرم افزار شبیه سازی قالب های تزریقی: Inspire Mold یک محیط طراحی مبتنی بر شبیه سازی مدرن است که به شما امکان می دهد به طراحی، آنالیز، تست، بررسی صحت عملکرد، بهینه سازی و در نهایت تایید اجزای قالب های تزریقی بپردازید. / Inspire Mold is a modern simulation-driven design environment that lets you test, validate, correct, and optimize the design of injection-molded components. / قالب‌گیری تزریقی (Injection moulding) نوعی فرایند صنعتی برای تولید نبوه قطعات یکسان است که در آن مواد مذاب تحت فشار به‌داخل قالب، تزریق می‌شوند تا به شکل قالب موردنظر درآیند. Altair Inspire Mold یک رویکرد مدرن و یکپارچه برای ساده سازی پروسه طراحی برای تولید (DfM) اجزای قالب گیری تزریقی فراهم می کند. این نرم افزار محیطی را برای شبیه سازی و تست قالب فراهم نموده است تا بتوان به طراحی، تست و بررسی صحت عملکرد و در نهایت بهینه سازی قالب طراحی شده پرداخت. شبیه سازی انجام شده به وسیله Inspire Mold در همان ابتدای چرخه تولید/توسعه محصول، در اختیار طراحان و مهندسین تولید قرار میگرد تا با استفاده از آن قادر باشند کیفیت محصول نهایی را بهبود بخشیذه و هزینه ها را کاهش دهند.قابلیت هایی نظیر انجام آزمایش مجازی، اعتبارسنجی، اصلاح و بهینه سازی طرح های قالب ریزی و سازه را می توان به راحتی از طریق یک گردش کار پنج مرحله ای انجام داد. تمامی این کارها باعث می شود تا بتوان قابلیت ساخت قطعات را ارزیابی نمود و قبل از ساخت قالب، نقایص معمول (مانند تاب خوردگی، حک نشدن درست مارک و غیره) را کاهش داد. ...

برچسب های دانلود Altair Inspire Mold:

Altair, Altair Inspire, Molding, moulding simulation, plastic injection, قالب پلاستیکی, قالب ریخته گری, نرم افزار Altair Inspire Mold, نرم افزار قالبسازی, نرم افزار ساخت قالب تزریق پلاستیک, ریخته گری, طراحی قالبAltair, Altair Inspire, Molding, moulding simulation, plastic injection, قالب پلاستیکی, قالب ریخته گری, نرم افزار Altair Inspire Mold, نرم افزار قالبسازی, نرم افزار ساخت قالب تزریق پلاستیک, ریخته گری, طراحی قالب

دانلود Altair Inspire Mold 2022.2.0 x64 - نرم افزار شبیه سازی قالب های تزریقی

  • بازدید: 4,340
  • دسته: نرم افزار‎ » ‏ Altair‎ » ‏ Inspire Mold
دانلود Altair Inspire Mold 2022.2.0 x64 - نرم افزار شبیه سازی قالب های تزریقی

قالب‌گیری تزریقی (Injection moulding) نوعی فرایند صنعتی برای تولید نبوه قطعات یکسان است که در آن مواد مذاب تحت فشار به‌داخل قالب، تزریق می‌شوند تا به شکل قالب موردنظر درآیند.
Altair Inspire Mold یک رویکرد مدرن و یکپارچه برای ساده سازی پروسه طراحی برای تولید (DfM) اجزای قالب گیری تزریقی فراهم می کند. این نرم افزار محیطی را برای شبیه سازی و تست قالب فراهم نموده است تا بتوان به طراحی، تست و بررسی صحت عملکرد و در نهایت بهینه سازی قالب طراحی شده پرداخت. شبیه سازی انجام شده به وسیله Inspire Mold در همان ابتدای چرخه تولید/توسعه محصول، در اختیار طراحان و مهندسین تولید قرار میگرد تا با استفاده از آن قادر باشند کیفیت محصول نهایی را بهبود بخشیذه و هزینه ها را کاهش دهند.
قابلیت هایی نظیر انجام آزمایش مجازی، اعتبارسنجی، اصلاح و بهینه سازی طرح های قالب ریزی و سازه را می توان به راحتی از طریق یک گردش کار پنج مرحله ای انجام داد. تمامی این کارها باعث می شود تا بتوان قابلیت ساخت قطعات را ارزیابی نمود و قبل از ساخت قالب، نقایص معمول (مانند تاب خوردگی، حک نشدن درست مارک و غیره) را کاهش داد.

دانلود Altair Inspire Mold 2021.2.2 x64 - نرم افزار شبیه سازی قالب های تزریقی

  • بازدید: 481
  • دسته: نرم افزار‎ » ‏ Altair‎ » ‏ Inspire Mold
دانلود Altair Inspire Mold 2021.2.2 x64 - نرم افزار شبیه سازی قالب های تزریقی

قالب‌گیری تزریقی (Injection moulding) نوعی فرایند صنعتی برای تولید نبوه قطعات یکسان است که در آن مواد مذاب تحت فشار به‌داخل قالب، تزریق می‌شوند تا به شکل قالب موردنظر درآیند.
Altair Inspire Mold یک رویکرد مدرن و یکپارچه برای ساده سازی پروسه طراحی برای تولید (DfM) اجزای قالب گیری تزریقی فراهم می کند. این نرم افزار محیطی را برای شبیه سازی و تست قالب فراهم نموده است تا بتوان به طراحی، تست و بررسی صحت عملکرد و در نهایت بهینه سازی قالب طراحی شده پرداخت. شبیه سازی انجام شده به وسیله Inspire Mold در همان ابتدای چرخه تولید/توسعه محصول، در اختیار طراحان و مهندسین تولید قرار میگرد تا با استفاده از آن قادر باشند کیفیت محصول نهایی را بهبود بخشیذه و هزینه ها را کاهش دهند.
قابلیت هایی نظیر انجام آزمایش مجازی، اعتبارسنجی، اصلاح و بهینه سازی طرح های قالب ریزی و سازه را می توان به راحتی از طریق یک گردش کار پنج مرحله ای انجام داد. تمامی این کارها باعث می شود تا بتوان قابلیت ساخت قطعات را ارزیابی نمود و قبل از ساخت قالب، نقایص معمول (مانند تاب خوردگی، حک نشدن درست مارک و غیره) را کاهش داد.