دانلود Altair PollEx

در دسته بندی دانلود Altair PollEx: مطالب مرتبط با دانلود نرم افزار Altair PollEx قرار گرفته است.
دانلود PollEx,دانلود نرم افزار Altair PollEx, Altair, Altair Engineering,PCB,Electrical,design,CAD,PCB design,نرم افزار Altair PollEx,الکتریکی,3d design,cad design,electronics,مهندسی الکترونیک,طراحی pcb,طراحی مدار,پی‌سی‌بی,طراحی مدار الکتریکی,طراحی مدارات الکتریکی,طراحی pcb,ابزار مدلسازی pcb,طراحی سه بعدی مدار,شبیه سازی,شبیه سازی سه بعدی مدارات الکترونیکی,ابزار بررسی استانداردهای pcb,نرم افزار بررسی المان های طرح pcb,...
Altair, Altair Engineering,PCB,Electrical,design,CAD,PCB design,نرم افزار Altair PollEx,الکتریکی,3d design,cad design,electronics,مهندسی الکترونیک,طراحی pcb,طراحی مدار,پی‌سی‌بی,طراحی مدار الکتریکی,طراحی مدارات الکتریکی,طراحی pcb,ابزار مدلسازی pcb,طراحی سه بعدی مدار,شبیه سازی,شبیه سازی سه بعدی مدارات الکترونیکی,ابزار بررسی استانداردهای pcb,نرم افزار بررسی المان های طرح pcb,...

آخرین مطالب دانلود Altair PollEx:

دانلود Altair PollEx v2022.1.0 x64 + Tutorials - نرم افزار طراحی و بررسی بردهای مدار چاپی PCB برای قطعات الکترونیکی و مکانیکی: نرم افزار EDA که پلی برای پر کردن شکاف بین مکانیک و الکترونیک است / EDA Software Bridging the Gap Between Mechanical and Electrical / طراحی یکپارچه رفتار مکانیکی و الکترونیکی یکی از عوامل موفقیت در توسعه محصولات است و در طراحی و مهندسی محصولات و سیستم های مختلف، به یک دید در سطح سیستم نیاز است. Altair Pollex مجموعه ای از ابزارها و راه حل های نرم افزاری در حیطه PCB را برای آسان نمودن تصمیم گیری ها در طراحی سطح سیستم فراهم می کند. در واقع Altair PollEx جامع ترین و یکپارچه ترین مجموعه ابزارهای لازم برای مشاهده، تجزیه و تحلیل و تأیید طرح های PCB را برای مهندسان برق، الکترونیک و تولید گردآوری نموده است.PollEx یک راه حل باز است که داده ها را بی عیب و نقص بین محیط های مختلف ECAD و شبیه سازی انتقال می دهد. در حالی که ابزارهای طراحی PCB به طور سنتی برای مهندسین طراحی PCB در نظر گرفته شده است، مهندسین سایر رشته ها مانند طراحی سخت افزار، ساخت و آزمایش قطعات مکانیکی و ... نیز می توانند برای بررسی و تحلیل داده های مربوط به طراحی و ساخت PCB ها و IC ها، از این ابزارها استفاده کنند. ابزارهای PCB Modeler ارائه شده در این مجموعه امکان مشاهده، ویرایش، اندازه گیری عناصرطرح، پیدا کردن اشیاء، مشاهده توپولوژی، تجزیه و تحلیل شبکه، مقایسه طرح PCB و ... را برای کاربران فراهم می کنند. ...

دانلود Altair PollEx v2021.0 x64 - نرم افزار طراحی و بررسی بردهای مدار چاپی PCB برای قطعات الکترونیکی و مکانیکی: نرم افزار EDA که پلی برای پر کردن شکاف بین مکانیک و الکترونیک است / EDA Software Bridging the Gap Between Mechanical and Electrical / طراحی یکپارچه رفتار مکانیکی و الکترونیکی یکی از عوامل موفقیت در توسعه محصولات است و در طراحی و مهندسی محصولات و سیستم های مختلف، به یک دید در سطح سیستم نیاز است. Altair Pollex مجموعه ای از ابزارها و راه حل های نرم افزاری در حیطه PCB را برای آسان نمودن تصمیم گیری ها در طراحی سطح سیستم فراهم می کند. در واقع Altair PollEx جامع ترین و یکپارچه ترین مجموعه ابزارهای لازم برای مشاهده، تجزیه و تحلیل و تأیید طرح های PCB را برای مهندسان برق، الکترونیک و تولید گردآوری نموده است.PollEx یک راه حل باز است که داده ها را بی عیب و نقص بین محیط های مختلف ECAD و شبیه سازی انتقال می دهد. در حالی که ابزارهای طراحی PCB به طور سنتی برای مهندسین طراحی PCB در نظر گرفته شده است، مهندسین سایر رشته ها مانند طراحی سخت افزار، ساخت و آزمایش قطعات مکانیکی و ... نیز می توانند برای بررسی و تحلیل داده های مربوط به طراحی و ساخت PCB ها و IC ها، از این ابزارها استفاده کنند. ابزارهای PCB Modeler ارائه شده در این مجموعه امکان مشاهده، ویرایش، اندازه گیری عناصرطرح، پیدا کردن اشیاء، مشاهده توپولوژی، تجزیه و تحلیل شبکه، مقایسه طرح PCB و ... را برای کاربران فراهم می کنند. ...

دانلود Altair PollEx v2020.1 x64 - نرم افزار طراحی و بررسی بردهای مدار چاپی PCB برای قطعات الکترونیکی و مکانیکی: نرم افزار EDA که پلی برای پر کردن شکاف بین مکانیک و الکترونیک است / EDA Software Bridging the Gap Between Mechanical and Electrical / طراحی یکپارچه رفتار مکانیکی و الکترونیکی یکی از عوامل موفقیت در توسعه محصولات است و در طراحی و مهندسی محصولات و سیستم های مختلف، به یک دید در سطح سیستم نیاز است. Altair Pollex مجموعه ای از ابزارها و راه حل های نرم افزاری در حیطه PCB را برای آسان نمودن تصمیم گیری ها در طراحی سطح سیستم فراهم می کند. در واقع Altair PollEx جامع ترین و یکپارچه ترین مجموعه ابزارهای لازم برای مشاهده، تجزیه و تحلیل و تأیید طرح های PCB را برای مهندسان برق، الکترونیک و تولید گردآوری نموده است.PollEx یک راه حل باز است که داده ها را بی عیب و نقص بین محیط های مختلف ECAD و شبیه سازی انتقال می دهد. در حالی که ابزارهای طراحی PCB به طور سنتی برای مهندسین طراحی PCB در نظر گرفته شده است، مهندسین سایر رشته ها مانند طراحی سخت افزار، ساخت و آزمایش قطعات مکانیکی و ... نیز می توانند برای بررسی و تحلیل داده های مربوط به طراحی و ساخت PCB ها و IC ها، از این ابزارها استفاده کنند. ابزارهای PCB Modeler ارائه شده در این مجموعه امکان مشاهده، ویرایش، اندازه گیری عناصرطرح، پیدا کردن اشیاء، مشاهده توپولوژی، تجزیه و تحلیل شبکه، مقایسه طرح PCB و ... را برای کاربران فراهم می کنند. ...

دانلود Altair PollEx v6.1.0 x64 - نرم افزار طراحی و بررسی بردهای مدار چاپی PCB برای قطعات الکترونیکی و مکانیکی: نرم افزار EDA که پلی برای پر کردن شکاف بین مکانیک و الکترونیک است / EDA Software Bridging the Gap Between Mechanical and Electrical / طراحی یکپارچه رفتار مکانیکی و الکترونیکی یکی از عوامل موفقیت در توسعه محصولات است و در طراحی و مهندسی محصولات و سیستم های مختلف، به یک دید در سطح سیستم نیاز است. Altair Pollex مجموعه ای از ابزارها و راه حل های نرم افزاری در حیطه PCB را برای آسان نمودن تصمیم گیری ها در طراحی سطح سیستم فراهم می کند. در واقع Altair PollEx جامع ترین و یکپارچه ترین مجموعه ابزارهای لازم برای مشاهده، تجزیه و تحلیل و تأیید طرح های PCB را برای مهندسان برق، الکترونیک و تولید گردآوری نموده است.PollEx یک راه حل باز است که داده ها را بی عیب و نقص بین محیط های مختلف ECAD و شبیه سازی انتقال می دهد. در حالی که ابزارهای طراحی PCB به طور سنتی برای مهندسین طراحی PCB در نظر گرفته شده است، مهندسین سایر رشته ها مانند طراحی سخت افزار، ساخت و آزمایش قطعات مکانیکی و ... نیز می توانند برای بررسی و تحلیل داده های مربوط به طراحی و ساخت PCB ها و IC ها، از این ابزارها استفاده کنند. ابزارهای PCB Modeler ارائه شده در این مجموعه امکان مشاهده، ویرایش، اندازه گیری عناصرطرح، پیدا کردن اشیاء، مشاهده توپولوژی، تجزیه و تحلیل شبکه، مقایسه طرح PCB و ... را برای کاربران فراهم می کنند. ...

برچسب های دانلود Altair PollEx:

3d design, Altair, Altair Engineering, CAD, cad design, Electrical, electronics, PCB, PCB design, مهندسی الکترونیک, نرم افزار Altair PollEx, الکترونیک, الکتریکی, شبیه سازی مدار الکترونیکی, طراحی pcb, طراحی مهندسی, طراحی مدار3d design, Altair, Altair Engineering, CAD, cad design, Electrical, electronics, PCB, PCB design, مهندسی الکترونیک, نرم افزار Altair PollEx, الکترونیک, الکتریکی, شبیه سازی مدار الکترونیکی, طراحی pcb, طراحی مهندسی, طراحی مدار Altair, Altair Engineering,PCB,Electrical,design,CAD,PCB design,نرم افزار,مهندسی,طراحی,طراحی مهندسی,الکتریکی,3d design,cad design,electronics,مهندسی الکترونیک,الکترونیک,سه بعدی,شبیه سازی,طراحی pcb,طراحی مدار,پی‌سی‌بی,مدار,مدارات,مدار الکتریکی,مدارات الکتریکی,طراحی مدار الکتریکی,طراحی مدارات الکتریکی,طراحی pcb,ابزار مدلسازی pcb,طراحی سه بعدی مدار,شبیه سازی,شبیه سازی سه بعدی مدارات الکترونیکی,ابزار بررسی استانداردهای pcb,نرم افزار بررسی المان های طرح pcb,...
Altair, Altair Engineering,PCB,Electrical,design,CAD,PCB design,نرم افزار,مهندسی,طراحی,طراحی مهندسی,الکتریکی,3d design,cad design,electronics,مهندسی الکترونیک,الکترونیک,سه بعدی,شبیه سازی,طراحی pcb,طراحی مدار,پی‌سی‌بی,مدار,مدارات,مدار الکتریکی,مدارات الکتریکی,طراحی مدار الکتریکی,طراحی مدارات الکتریکی,طراحی pcb,ابزار مدلسازی pcb,طراحی سه بعدی مدار,شبیه سازی,شبیه سازی سه بعدی مدارات الکترونیکی,ابزار بررسی استانداردهای pcb,نرم افزار بررسی المان های طرح pcb,...