دانلود VeriStand

در دسته بندی دانلود VeriStand: مطالب مرتبط با دانلود نرم افزار National Instruments (NI) VeriStand قرار گرفته است.
دانلود VeriStand,دانلود نرم افزار National Instruments (NI) VeriStand, دانلود ni veristand 2020 r4,دانلود ni veristand 2020,دانلود ni veristand,دانلود ni veristand 2020 r4 + drivers,نرم افزار پیکربندی,مانیتورینگ دستگاه‌های اخذ دیتا,دستگاه‌های اخذ دیتا,دستگاه‌های اخذ دیتا و لاگر,دستگاه‌های اخذ لاگر,شرکت national instruments,کنترل دستگاه‌های تست,پیکربندی دستگاه‌های تست,اخذ دیتا,مدیریت دستگاه‌های ni,نصب ni veristand,کرک ni veristand,اکتیو ni veristand,اکتیو ni veristand,اموزش نصب ni veristand,اموزش نصب ni veristand,اموزش نصب ni veristand,آخرین ورژن ni veristand,دانلود...
دانلود NI VeriStand 2019 R2,دانلود NI VeriStand 2019,دانلود NI VeriStand,دانلود NI VeriStand 2019 R2 + Drivers,نرم افزار پیکربندی,مانیتورینگ دستگاه‌های اخذ دیتا,دستگاه‌های اخذ دیتا,دستگاه‌های اخذ دیتا و لاگر,دستگاه‌های اخذ لاگر,شرکت National Instruments,کنترل دستگاه‌های تست,پیکربندی دستگاه‌های تست,اخذ دیتا,مدیریت دستگاه‌های NI,نصب NI VERISTAND,کرک NI VERISTAND,اکتیو NI VERISTAND,اکتیو NI VERISTAND,اموزش نصب NI VERISTAND,اموزش نصب NI VERISTAND,اموزش نصب NI VERISTAND,آخرین ورژن NI VERISTAND,دانلود...

آخرین مطالب دانلود VeriStand:

دانلود NI VeriStand 2020 R5 with Drivers x64 - نرم افزار پیکربندی، کنترل، تست و مانیتورینگ دستگاه‌های اخذ دیتا و لاگر: نرم افزار قدرتمند پیکربندی، تست و مانیتورینگ لحظه‌ای / Powerful Out-of-the-Box Real-Time Testing Software / VeriStand نرم افزار جامع از شرکت National Instruments بوده که به طور تخصصی برای پیکربندی و کنترل و مانیتورینگ دستگاه‌های تست و لاگر (اخذ دیتا) طراحی شده است. کاربرد این نرم افزار در مدیریت دستگاه‌های NI بسیار وسیع است. از انجام شبیه‌سازی‌های لحظه‌ای گرفته تا جمع‌آوری داده‌های اخذ شده و اتوماسیون تمامی فرآیندهای ذکر شده. این نرم افزار از استانداردهای زیادی مانند ASAM ،XIL و API پشتیبانی می‌کند و همچنین قابلیت افزایش کارایی و پشتیبانی از FPGA و RF را نیز داراست. ...

دانلود NI VeriStand 2019 R3 F1 + 2019 R3 with Drivers x64 - نرم افزار پیکربندی، کنترل، تست و مانیتورینگ دستگاه‌های اخذ دیتا و لاگر: نرم افزار قدرتمند پیکربندی، تست و مانیتورینگ لحظه‌ای / Powerful Out-of-the-Box Real-Time Testing Software / VeriStand نرم افزار جامع از شرکت National Instruments بوده که به طور تخصصی برای پیکربندی و کنترل و مانیتورینگ دستگاه‌های تست و لاگر (اخذ دیتا) طراحی شده است. کاربرد این نرم افزار در مدیریت دستگاه‌های NI بسیار وسیع است. از انجام شبیه‌سازی‌های لحظه‌ای گرفته تا جمع‌آوری داده‌های اخذ شده و اتوماسیون تمامی فرآیندهای ذکر شده. این نرم افزار از استانداردهای زیادی مانند ASAM ،XIL و API پشتیبانی می‌کند و همچنین قابلیت افزایش کارایی و پشتیبانی از FPGA و RF را نیز داراست. ...

دانلود NI VeriStand 2018 SP1 - نرم افزار پیکربندی، کنترل، تست و مانیتورینگ دستگاه‌های اخذ دیتا و لاگر: / Powerful Out-of-the-Box Real-Time Testing Software / VeriStand نرم افزار جامع از شرکت National Instruments بوده که به طور تخصصی برای پیکربندی و کنترل و مانیتورینگ دستگاه‌های تست و لاگر (اخذ دیتا) طراحی شده است. کاربرد این نرم افزار در مدیریت دستگاه‌های NI بسیار وسیع است. از انجام شبیه‌سازی‌های لحظه‌ای گرفته تا جمع‌آوری داده‌های اخذ شده و اتوماسیون تمامی فرآیندهای ذکر شده. این نرم افزار از استانداردهای زیادی مانند ASAM ،XIL و API پشتیبانی می‌کند و همچنین قابلیت افزایش کارایی و پشتیبانی از FPGA و RF را نیز داراست. ...

دانلود NI VeriStand 2017 - نرم افزار پیکربندی، کنترل، تست و مانیتورینگ دستگاه‌های اخذ دیتا و لاگر: نرم افزار قدرتمند پیکربندی، تست و مانیتورینگ لحظه‌ای / Powerful Out-of-the-Box Real-Time Testing Software / VeriStand نرم افزار جامع از شرکت National Instruments بوده که به طور تخصصی برای پیکربندی و کنترل و مانیتورینگ دستگاه‌های تست و لاگر (اخذ دیتا) طراحی شده است. کاربرد این نرم افزار در مدیریت دستگاه‌های NI بسیار وسیع است. از انجام شبیه‌سازی‌های لحظه‌ای گرفته تا جمع‌آوری داده‌های اخذ شده و اتوماسیون تمامی فرآیندهای ذکر شده. این نرم افزار از استانداردهای زیادی مانند ASAM ،XIL و API پشتیبانی می‌کند و همچنین قابلیت افزایش کارایی و پشتیبانی از FPGA و RF را نیز داراست. ...

برچسب های دانلود VeriStand:

configure, data acquisition, data logger, monitoring, national instruments, ni, simulation, testing, مانیتورینگ, مدیریت, پیکربندی, veristand, اخد دیتا, داده‌پردازی, داده‌برداری, شبیه‌سازیconfigure, data acquisition, data logger, monitoring, national instruments, ni, simulation, testing, مانیتورینگ, مدیریت, پیکربندی, veristand, اخد دیتا, داده‌پردازی, داده‌برداری, شبیه‌سازی ni,national instruments,veristand,data logger,testing,configure,simulation,data acquisition,اخد دیتا,پیکربندی,مدیریت,مانیتورینگ,داده پردازی,شبیه سازی,داده برداری...
ni,national instruments,veristand,data logger,testing,configure,simulation,data acquisition,اخد دیتا,پیکربندی,مدیریت,مانیتورینگ,داده پردازی,شبیه سازی,داده برداری...

دانلود NI VeriStand 2020 R5 with Drivers x64 - نرم افزار پیکربندی، کنترل، تست و مانیتورینگ دستگاه‌های اخذ دیتا و لاگر

  • بازدید: 1,845
  • دسته: نرم افزار‎ » ‏ National Instruments (NI)‎ » ‏ VeriStand
دانلود NI VeriStand 2020 R5 with Drivers x64 - نرم افزار پیکربندی، کنترل، تست و مانیتورینگ دستگاه‌ها

VeriStand نرم افزار جامع از شرکت National Instruments بوده که به طور تخصصی برای پیکربندی و کنترل و مانیتورینگ دستگاه‌های تست و لاگر (اخذ دیتا) طراحی شده است. کاربرد این نرم افزار در مدیریت دستگاه‌های NI بسیار وسیع است. از انجام شبیه‌سازی‌های لحظه‌ای گرفته تا جمع‌آوری داده‌های اخذ شده و اتوماسیون تمامی فرآیندهای ذکر شده. این نرم افزار از استانداردهای زیادی مانند ASAM ،XIL و API پشتیبانی می‌کند و همچنین قابلیت افزایش کارایی و پشتیبانی از FPGA و RF را نیز داراست.

دانلود NI VeriStand 2019 R3 F1 + 2019 R3 with Drivers x64 - نرم افزار پیکربندی، کنترل، تست و مانیتورینگ دستگاه‌های اخذ دیتا و لاگر

  • بازدید: 3,113
  • دسته: نرم افزار‎ » ‏ National Instruments (NI)‎ » ‏ VeriStand
دانلود NI VeriStand 2019 R3 F1 + 2019 R3 with Drivers x64 - نرم افزار پیکربندی، کنترل، تست و مانیتور
(1399/1/3) تغییرات:

- نسخه جدید VeriStand 2019 R3 F1 (19.2.1) به صورت خام و بدون درایورها اضافه شد!

VeriStand نرم افزار جامع از شرکت National Instruments بوده که به طور تخصصی برای پیکربندی و کنترل و مانیتورینگ دستگاه‌های تست و لاگر (اخذ دیتا) طراحی شده است. کاربرد این نرم افزار در مدیریت دستگاه‌های NI بسیار وسیع است. از انجام شبیه‌سازی‌های لحظه‌ای گرفته تا جمع‌آوری داده‌های اخذ شده و اتوماسیون تمامی فرآیندهای ذکر شده. این نرم افزار از استانداردهای زیادی مانند ASAM ،XIL و API پشتیبانی می‌کند و همچنین قابلیت افزایش کارایی و پشتیبانی از FPGA و RF را نیز داراست.

دانلود NI VeriStand 2018 SP1 - نرم افزار پیکربندی، کنترل، تست و مانیتورینگ دستگاه‌های اخذ دیتا و لاگر

  • بازدید: 2,989
  • دسته: نرم افزار‎ » ‏ National Instruments (NI)‎ » ‏ VeriStand
دانلود NI VeriStand 2018 SP1 - نرم افزار پیکربندی، کنترل، تست و مانیتورینگ دستگاه‌های اخذ دیتا و لاگ

VeriStand نرم افزار جامع از شرکت National Instruments بوده که به طور تخصصی برای پیکربندی و کنترل و مانیتورینگ دستگاه‌های تست و لاگر (اخذ دیتا) طراحی شده است. کاربرد این نرم افزار در مدیریت دستگاه‌های NI بسیار وسیع است. از انجام شبیه‌سازی‌های لحظه‌ای گرفته تا جمع‌آوری داده‌های اخذ شده و اتوماسیون تمامی فرآیندهای ذکر شده. این نرم افزار از استانداردهای زیادی مانند ASAM ،XIL و API پشتیبانی می‌کند و همچنین قابلیت افزایش کارایی و پشتیبانی از FPGA و RF را نیز داراست.

دانلود NI VeriStand 2017 - نرم افزار پیکربندی، کنترل، تست و مانیتورینگ دستگاه‌های اخذ دیتا و لاگر

  • بازدید: 8,321
  • دسته: نرم افزار‎ » ‏ National Instruments (NI)‎ » ‏ VeriStand
دانلود NI VeriStand 2017 - نرم افزار پیکربندی، کنترل، تست و مانیتورینگ دستگاه‌های اخذ دیتا و لاگر

VeriStand نرم افزار جامع از شرکت National Instruments بوده که به طور تخصصی برای پیکربندی و کنترل و مانیتورینگ دستگاه‌های تست و لاگر (اخذ دیتا) طراحی شده است. کاربرد این نرم افزار در مدیریت دستگاه‌های NI بسیار وسیع است. از انجام شبیه‌سازی‌های لحظه‌ای گرفته تا جمع‌آوری داده‌های اخذ شده و اتوماسیون تمامی فرآیندهای ذکر شده. این نرم افزار از استانداردهای زیادی مانند ASAM ،XIL و API پشتیبانی می‌کند و همچنین قابلیت افزایش کارایی و پشتیبانی از FPGA و RF را نیز داراست.