دانلود Simcenter MAGNET

در دسته بندی دانلود Simcenter MAGNET: مطالب مرتبط با دانلود نرم افزار Siemens Simcenter MAGNET قرار گرفته است.
دانلود Simcenter MAGNET,دانلود نرم افزار Siemens Simcenter MAGNET, دانلود siemens simcenter magnet,دانلود siemens,نرم افزار شبیه‌سازی,شبیه‌سازی دوبعدی,شبیه‌سازی سه‌بعدی,میدان الکترومغناطیس,آنالیز دقیق,شرکت siemens,محصولات simcenter,شبیه‌سازی قدرتمند,پیش‌بینی کارایی موتورها,ژنراتورها,سنسورها,ترنسفورمرها,اکچویتورها,سیم‌لوله‌ها,آهن‌ربای دائمی,کویل,تجهیزات الکترومکانیکی,الکترومغناطیسی,تجهیزات ساده,تجزیه و تحلیل,نمونه‌های مفهومی,ساخت نمونه‌های مفهومی,در نظر گرفتن شرایط بحرانی,موقعیت‌های دمایی غیر عادی,موقعیت‌های دمایی,مواد غیر مصرفی,آنالیز شکست,تحلیل‌های وقع‌گرایانه...
دانلود siemens simcenter magnet,دانلود siemens,نرم افزار شبیه‌سازی,شبیه‌سازی دوبعدی,شبیه‌سازی سه‌بعدی,میدان الکترومغناطیس,آنالیز دقیق,شرکت siemens,محصولات simcenter,شبیه‌سازی قدرتمند,پیش‌بینی کارایی موتورها,ژنراتورها,سنسورها,ترنسفورمرها,اکچویتورها,سیم‌لوله‌ها,آهن‌ربای دائمی,کویل,تجهیزات الکترومکانیکی,الکترومغناطیسی,تجهیزات ساده,تجزیه و تحلیل,نمونه‌های مفهومی,ساخت نمونه‌های مفهومی,در نظر گرفتن شرایط بحرانی,موقعیت‌های دمایی غیر عادی,موقعیت‌های دمایی,مواد غیر مصرفی,آنالیز شکست,تحلیل‌های وقع‌گرایانه...

آخرین مطالب دانلود Simcenter MAGNET:

دانلود Siemens Simcenter MAGNET 2021.1 + Plugins x64 - نرم افزار شبیه‌سازی دوبعدی و سه‌بعدی میدان الکترومغناطیس برای آنالیز دقیق: انجام شبیه‌سازی‌های میدان الکترومغناطیسی فرکانس پایین / Perform low frequency electromagnetic field simulations / MAGNET محصول جدید شرکت Siemens از سری محصولات Simcenter یک نرم افزار شبیه‌سازی قدرتمند برای پیش‌بینی کارایی موتورها، ژنراتورها، سنسورها، ترنسفورمرها، اکچویتورها، سیم‌لوله‌ها و هر قطعه‌ای که دارای آهن‌ربای دائمی یا کویل است. با استفاده از این نرم افزار دقیق و به صرفه می‌توانید تجهیزات الکترومکانیکی و الکترومغناطیسی خود را طراحی و بهینه‌سازی کنید. همچنین می‌توانید تجهیزات ساده و پیچیده را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و یک آنالیز دقیق انجام دهید. قابلیت ساخت نمونه‌های مفهومی و اولیه توسط این نرم افزار باعث می‌شود که تا حد چشم‌گیری در زمان و هزینه‌های خود صرفه‌جویی کنید. این نرم افزار با در نظر گرفتن شرایط بحرانی و شدید در موقعیت‌های دمایی غیر عادی، مواد غیر مصرفی و آنالیز شکست به شما کمک می‌کند تا تحلیل‌های وقع‌گرایانه‌تری داشته باشید. ...

دانلود Siemens Simcenter MAGNET 2020.2 + Plugins x64 - نرم افزار شبیه‌سازی دوبعدی و سه‌بعدی میدان الکترومغناطیس برای آنالیز دقیق: نرم افزار شبیه‌سازی دوبعدی و سه‌بعدی میدان الکترومغناطیس برای آنالیز دقیق / 2D/3D electromagnetic field simulation software for accurate analysis / MAGNET محصول جدید شرکت Siemens از سری محصولات Simcenter یک نرم افزار شبیه‌سازی قدرتمند برای پیش‌بینی کارایی موتورها، ژنراتورها، سنسورها، ترنسفورمرها، اکچویتورها، سیم‌لوله‌ها و هر قطعه‌ای که دارای آهن‌ربای دائمی یا کویل است. با استفاده از این نرم افزار دقیق و به صرفه می‌توانید تجهیزات الکترومکانیکی و الکترومغناطیسی خود را طراحی و بهینه‌سازی کنید. همچنین می‌توانید تجهیزات ساده و پیچیده را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و یک آنالیز دقیق انجام دهید. قابلیت ساخت نمونه‌های مفهومی و اولیه توسط این نرم افزار باعث می‌شود که تا حد چشم‌گیری در زمان و هزینه‌های خود صرفه‌جویی کنید. این نرم افزار با در نظر گرفتن شرایط بحرانی و شدید در موقعیت‌های دمایی غیر عادی، مواد غیر مصرفی و آنالیز شکست به شما کمک می‌کند تا تحلیل‌های وقع‌گرایانه‌تری داشته باشید. ...

دانلود Siemens Simcenter MAGNET v2019.1.0.33 x64 - نرم افزار شبیه‌سازی دوبعدی و سه‌بعدی میدان الکترومغناطیس برای آنالیز دقیق: نرم افزار شبیه‌سازی دوبعدی و سه‌بعدی میدان الکترومغناطیس برای آنالیز دقیق / 2D/3D electromagnetic field simulation software for accurate analysis / MAGNET محصول جدید شرکت Siemens از سری محصولات Simcenter یک نرم افزار شبیه‌سازی قدرتمند برای پیش‌بینی کارایی موتورها، ژنراتورها، سنسورها، ترنسفورمرها، اکچویتورها، سیم‌لوله‌ها و هر قطعه‌ای که دارای آهن‌ربای دائمی یا کویل است. با استفاده از این نرم افزار دقیق و به صرفه می‌توانید تجهیزات الکترومکانیکی و الکترومغناطیسی خود را طراحی و بهینه‌سازی کنید. همچنین می‌توانید تجهیزات ساده و پیچیده را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و یک آنالیز دقیق انجام دهید. قابلیت ساخت نمونه‌های مفهومی و اولیه توسط این نرم افزار باعث می‌شود که تا حد چشم‌گیری در زمان و هزینه‌های خود صرفه‌جویی کنید. این نرم افزار با در نظر گرفتن شرایط بحرانی و شدید در موقعیت‌های دمایی غیر عادی، مواد غیر مصرفی و آنالیز شکست به شما کمک می‌کند تا تحلیل‌های وقع‌گرایانه‌تری داشته باشید. ...

برچسب های دانلود Simcenter MAGNET:

analysis, design, engineering, siemens, simcenter magnet, simulation, مهندسی, آنالیز, زیمنس, سیمسنتر مگنت, شبیه‌سازی, طراحیanalysis, design, engineering, siemens, simcenter magnet, simulation, مهندسی, آنالیز, زیمنس, سیمسنتر مگنت, شبیه‌سازی, طراحی دانلود siemens simcenter magnet,دانلود siemens,نرم افزار شبیه‌سازی,شبیه‌سازی دوبعدی,شبیه‌سازی سه‌بعدی,میدان الکترومغناطیس,آنالیز دقیق,شرکت siemens,محصولات simcenter,شبیه‌سازی قدرتمند,پیش‌بینی کارایی موتورها,ژنراتورها,سنسورها,ترنسفورمرها,اکچویتورها,سیم‌لوله‌ها,آهن‌ربای دائمی,کویل,تجهیزات الکترومکانیکی,الکترومغناطیسی,تجهیزات ساده,تجزیه و تحلیل,نمونه‌های مفهومی,ساخت نمونه‌های مفهومی,در نظر گرفتن شرایط بحرانی,موقعیت‌های دمایی غیر عادی,موقعیت‌های دمایی,مواد غیر مصرفی,آنالیز شکست,تحلیل‌های وقع‌گرایانه...

دانلود Siemens Simcenter MAGNET 2021.1 + Plugins x64 - نرم افزار شبیه‌سازی دوبعدی و سه‌بعدی میدان الکترومغناطیس برای آنالیز دقیق

  • بازدید: 1,207
  • دسته: نرم افزار‎ » ‏ Siemens‎ » ‏ MAGNET
دانلود Siemens Simcenter MAGNET 2021.1 + Plugins x64 - نرم افزار شبیه‌سازی دوبعدی و سه‌بعدی میدان ال

MAGNET محصول جدید شرکت Siemens از سری محصولات Simcenter یک نرم افزار شبیه‌سازی قدرتمند برای پیش‌بینی کارایی موتورها، ژنراتورها، سنسورها، ترنسفورمرها، اکچویتورها، سیم‌لوله‌ها و هر قطعه‌ای که دارای آهن‌ربای دائمی یا کویل است. با استفاده از این نرم افزار دقیق و به صرفه می‌توانید تجهیزات الکترومکانیکی و الکترومغناطیسی خود را طراحی و بهینه‌سازی کنید. همچنین می‌توانید تجهیزات ساده و پیچیده را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و یک آنالیز دقیق انجام دهید. قابلیت ساخت نمونه‌های مفهومی و اولیه توسط این نرم افزار باعث می‌شود که تا حد چشم‌گیری در زمان و هزینه‌های خود صرفه‌جویی کنید. این نرم افزار با در نظر گرفتن شرایط بحرانی و شدید در موقعیت‌های دمایی غیر عادی، مواد غیر مصرفی و آنالیز شکست به شما کمک می‌کند تا تحلیل‌های وقع‌گرایانه‌تری داشته باشید.

دانلود Siemens Simcenter MAGNET 2020.2 + Plugins x64 - نرم افزار شبیه‌سازی دوبعدی و سه‌بعدی میدان الکترومغناطیس برای آنالیز دقیق

  • بازدید: 2,313
  • دسته: نرم افزار‎ » ‏ Siemens‎ » ‏ MAGNET
دانلود Siemens Simcenter MAGNET 2020.2 + Plugins x64 - نرم افزار شبیه‌سازی دوبعدی و سه‌بعدی میدان ال
(1399/10/17) تغییرات:

- نسخه جدید به همراه ماژول‌های Design Optimization و Electric و Thermal جایگزین نسخه قبلی شد!

MAGNET محصول جدید شرکت Siemens از سری محصولات Simcenter یک نرم افزار شبیه‌سازی قدرتمند برای پیش‌بینی کارایی موتورها، ژنراتورها، سنسورها، ترنسفورمرها، اکچویتورها، سیم‌لوله‌ها و هر قطعه‌ای که دارای آهن‌ربای دائمی یا کویل است. با استفاده از این نرم افزار دقیق و به صرفه می‌توانید تجهیزات الکترومکانیکی و الکترومغناطیسی خود را طراحی و بهینه‌سازی کنید. همچنین می‌توانید تجهیزات ساده و پیچیده را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و یک آنالیز دقیق انجام دهید. قابلیت ساخت نمونه‌های مفهومی و اولیه توسط این نرم افزار باعث می‌شود که تا حد چشم‌گیری در زمان و هزینه‌های خود صرفه‌جویی کنید. این نرم افزار با در نظر گرفتن شرایط بحرانی و شدید در موقعیت‌های دمایی غیر عادی، مواد غیر مصرفی و آنالیز شکست به شما کمک می‌کند تا تحلیل‌های وقع‌گرایانه‌تری داشته باشید.

دانلود Siemens Simcenter MAGNET v2019.1.0.33 x64 - نرم افزار شبیه‌سازی دوبعدی و سه‌بعدی میدان الکترومغناطیس برای آنالیز دقیق

  • بازدید: 2,918
  • دسته: نرم افزار‎ » ‏ Siemens‎ » ‏ MAGNET
دانلود Siemens Simcenter MAGNET v2019.1.0.33 x64 - نرم افزار شبیه‌سازی دوبعدی و سه‌بعدی میدان الکترو

MAGNET محصول جدید شرکت Siemens از سری محصولات Simcenter یک نرم افزار شبیه‌سازی قدرتمند برای پیش‌بینی کارایی موتورها، ژنراتورها، سنسورها، ترنسفورمرها، اکچویتورها، سیم‌لوله‌ها و هر قطعه‌ای که دارای آهن‌ربای دائمی یا کویل است. با استفاده از این نرم افزار دقیق و به صرفه می‌توانید تجهیزات الکترومکانیکی و الکترومغناطیسی خود را طراحی و بهینه‌سازی کنید. همچنین می‌توانید تجهیزات ساده و پیچیده را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و یک آنالیز دقیق انجام دهید. قابلیت ساخت نمونه‌های مفهومی و اولیه توسط این نرم افزار باعث می‌شود که تا حد چشم‌گیری در زمان و هزینه‌های خود صرفه‌جویی کنید. این نرم افزار با در نظر گرفتن شرایط بحرانی و شدید در موقعیت‌های دمایی غیر عادی، مواد غیر مصرفی و آنالیز شکست به شما کمک می‌کند تا تحلیل‌های وقع‌گرایانه‌تری داشته باشید.