دانلود Simcenter SPEED

در دسته بندی دانلود Simcenter SPEED: مطالب مرتبط با دانلود نرم افزار Siemens Simcenter SPEED قرار گرفته است.
دانلود Simcenter SPEED,دانلود نرم افزار Siemens Simcenter SPEED, siemens,simcenter,speed,simulation,modeling,analysis,engineering,finite element,motor,electric machines,generator,alternator,inverter,analysis tool,design tool,3d design,finite element method,volume element method,better designs,faster designs,زیمنس,سیم‌سنتر,اسپید,شبیه‌سازی,مدل‌سازی,آنالیز,مهندسی,المان محدود,موتور,ماشین‌های الکتریکی,ژنراتور,آلترناتور,اینورتر,ابزار آنالیز,ابزار طراحی,طراحی سه‌بعدی,روش المان محدود,روش حجم محدود,طراحی بهتر,سریع‌تر...
siemens,simcenter,speed,simulation,modeling,analysis,engineering,finite element,motor,electric machines,generator,alternator,inverter,analysis tool,design tool,3d design,finite element method,volume element method,better designs,faster designs,زیمنس,سیم‌سنتر,اسپید,شبیه‌سازی,مدل‌سازی,آنالیز,مهندسی,المان محدود,موتور,ماشین‌های الکتریکی,ژنراتور,آلترناتور,اینورتر,ابزار آنالیز,ابزار طراحی,طراحی سه‌بعدی,روش المان محدود,روش حجم محدود,طراحی بهتر,سریع‌تر...

آخرین مطالب دانلود Simcenter SPEED:

دانلود Siemens Simcenter SPEED v2020.2.1 Build 15.04.010 x86 - نرم افزار تخصصی اندازه سازی و طراحی مقدماتی ماشین‌های الکتریکی : ابزار آنالیز تخصصی برای طراحی موتورهای الکتریکی مانند موتورها، ژنراتورها و آلترناتورها / Specialized analysis tool for the design of electric machines such as motors, generators and alternators. / SPEED محصول زیر گروه Simcenter از شرکت عظیم Siemens محصولی جدید است که به طور تخصصی برای اندازه‌سازی و طراحی اولیه ماشین‌های الکتریکی نظیر موتورها، ژنراتورها و آلترناتورها ساخته شده است. این نرم افزار مهندسان این حوزه را با انتخاب‌های طراحی مجازی به واسطه شبیه‌سازی‌های آماری پشتیبانی کرده و قادر است تا به صورت هوشمند و سریع، آنالیز استاتیک مغناطیسی بر پایه المان محدود دوبعدی را بر روی پروژه‌ها اعمال کند. این نرم افزار تمامی ابزارهای تئوری و مدل‌های فیزیکی را برای طراحی سریع ماشین‌های الکتریکی به همراه رویکرد انعطاف‌پذیر و رابط یکپارچه در اختیار کاربران قرار می‌دهد. همچنین امکان شبیه‌سازی و آنالیز این ماشین‌ها با دقت و جزئیات بالا مانند المان یا حجم محدود سه‌بعدی و دوبعدی چند فیزیکی (FE/FV) به صورت Magneto-static یا Magneto-transient یا حرارتی و ویبرو آکوستیک نیز وجود دارد. ...

دانلود Siemens Simcenter SPEED v14.06.012 x86 - نرم افزار تخصصی اندازه سازی و طراحی مقدماتی ماشین‌های الکتریکی : ابزار آنالیز تخصصی برای طراحی موتورهای الکتریکی مانند موتورها، ژنراتورها و آلترناتورها / Specialized analysis tool for the design of electric machines such as motors, generators and alternators. / SPEED محصول زیر گروه Simcenter از شرکت عظیم Siemens محصولی جدید است که به طور تخصصی برای اندازه‌سازی و طراحی اولیه ماشین‌های الکتریکی نظیر موتورها، ژنراتورها و آلترناتورها ساخته شده است. این نرم افزار مهندسان این حوزه را با انتخاب‌های طراحی مجازی به واسطه شبیه‌سازی‌های آماری پشتیبانی کرده و قادر است تا به صورت هوشمند و سریع، آنالیز استاتیک مغناطیسی بر پایه المان محدود دوبعدی را بر روی پروژه‌ها اعمال کند. این نرم افزار تمامی ابزارهای تئوری و مدل‌های فیزیکی را برای طراحی سریع ماشین‌های الکتریکی به همراه رویکرد انعطاف‌پذیر و رابط یکپارچه در اختیار کاربران قرار می‌دهد. همچنین امکان شبیه‌سازی و آنالیز این ماشین‌ها با دقت و جزئیات بالا مانند المان یا حجم محدود سه‌بعدی و دوبعدی چند فیزیکی (FE/FV) به صورت Magneto-static یا Magneto-transient یا حرارتی و ویبرو آکوستیک نیز وجود دارد. ...

برچسب های دانلود Simcenter SPEED:

analysis, electric machine simulation, engineering software, modeling, siemens, simcenter, speed, مدل سازی سه بعدی, نرم افزار Siemens Simcenter SPEED, نرم افزار مهندسی, نرم افزار سیم‌سنتر اسپید, آنالیز ماشین‌ الکتریکی, زیمنس, سیم‌سنتر, شبیه‌سازی, طراحی ماشین‌ الکتریکی, طراحی صنعتیanalysis, electric machine simulation, engineering software, modeling, siemens, simcenter, speed, مدل سازی سه بعدی, نرم افزار Siemens Simcenter SPEED, نرم افزار مهندسی, نرم افزار سیم‌سنتر اسپید, آنالیز ماشین‌ الکتریکی, زیمنس, سیم‌سنتر, شبیه‌سازی, طراحی ماشین‌ الکتریکی, طراحی صنعتی

دانلود Siemens Simcenter SPEED v2020.2.1 Build 15.04.010 x86 - نرم افزار تخصصی اندازه سازی و طراحی مقدماتی ماشین‌های الکتریکی

  • بازدید: 5,823
  • دسته: نرم افزار‎ » ‏ Siemens‎ » ‏ SPEED
دانلود Siemens Simcenter SPEED v2020.2.1 Build 15.04.010 x86 - نرم افزار تخصصی اندازه سازی و طراحی م

SPEED محصول زیر گروه Simcenter از شرکت عظیم Siemens محصولی جدید است که به طور تخصصی برای اندازه‌سازی و طراحی اولیه ماشین‌های الکتریکی نظیر موتورها، ژنراتورها و آلترناتورها ساخته شده است. این نرم افزار مهندسان این حوزه را با انتخاب‌های طراحی مجازی به واسطه شبیه‌سازی‌های آماری پشتیبانی کرده و قادر است تا به صورت هوشمند و سریع، آنالیز استاتیک مغناطیسی بر پایه المان محدود دوبعدی را بر روی پروژه‌ها اعمال کند. این نرم افزار تمامی ابزارهای تئوری و مدل‌های فیزیکی را برای طراحی سریع ماشین‌های الکتریکی به همراه رویکرد انعطاف‌پذیر و رابط یکپارچه در اختیار کاربران قرار می‌دهد. همچنین امکان شبیه‌سازی و آنالیز این ماشین‌ها با دقت و جزئیات بالا مانند المان یا حجم محدود سه‌بعدی و دوبعدی چند فیزیکی (FE/FV) به صورت Magneto-static یا Magneto-transient یا حرارتی و ویبرو آکوستیک نیز وجود دارد.

دانلود Siemens Simcenter SPEED v14.06.012 x86 - نرم افزار تخصصی اندازه سازی و طراحی مقدماتی ماشین‌های الکتریکی

  • بازدید: 1,008
  • دسته: نرم افزار‎ » ‏ Siemens‎ » ‏ SPEED
دانلود Siemens Simcenter SPEED v14.06.012 x86 - نرم افزار تخصصی اندازه سازی و طراحی مقدماتی ماشین‌ها

SPEED محصول زیر گروه Simcenter از شرکت عظیم Siemens محصولی جدید است که به طور تخصصی برای اندازه‌سازی و طراحی اولیه ماشین‌های الکتریکی نظیر موتورها، ژنراتورها و آلترناتورها ساخته شده است. این نرم افزار مهندسان این حوزه را با انتخاب‌های طراحی مجازی به واسطه شبیه‌سازی‌های آماری پشتیبانی کرده و قادر است تا به صورت هوشمند و سریع، آنالیز استاتیک مغناطیسی بر پایه المان محدود دوبعدی را بر روی پروژه‌ها اعمال کند. این نرم افزار تمامی ابزارهای تئوری و مدل‌های فیزیکی را برای طراحی سریع ماشین‌های الکتریکی به همراه رویکرد انعطاف‌پذیر و رابط یکپارچه در اختیار کاربران قرار می‌دهد. همچنین امکان شبیه‌سازی و آنالیز این ماشین‌ها با دقت و جزئیات بالا مانند المان یا حجم محدود سه‌بعدی و دوبعدی چند فیزیکی (FE/FV) به صورت Magneto-static یا Magneto-transient یا حرارتی و ویبرو آکوستیک نیز وجود دارد.