دانلود نرم افزار های Thunderhead

در دسته بندی دانلود نرم افزار های Thunderhead: مطالب مرتبط با دانلود مجموعه نرم افزار های مهندسی Thunderhead قرار گرفته است.
pathfinder,evacuation,simulation,evacuation simulation,3d evacuation simulation,exit,elevator,door,Thunderhead Engineering,خروج,خروج اضطراری,اضطرار,ضروری,شبیه سازی,تخلیه,تخلیه نیروی انسانی,مهندسی,زلزله,انسان,شبیه سازی تخلیه نیروی انسانی,دانلود Thunderhead Engineering Pathfinder,...
fire,FDS,simulation,fire dynamics simulator,Thunderhead Engineering,شبیه سازی آتش,شبیه سازی پویا,نرم افزار PyroSim,پیروسیم,نرم افزار شبیه سازی حرکت آتش,نرم افزار شبیه سازی آتش سوزی,نرم افزار شبیه سازی حرکت دود و آتش,نرم افزار FDS,Thunderhead Engineering,...

آخرین مطالب دانلود نرم افزار های Thunderhead:

دانلود Pathfinder v2023.2.0816 x64 - نرم افزار شبیه سازی تخلیه نیروی انسانی در شرایط اضطراری: Pathfinder یکی از قدرتمندترین نرم افزارهای شبیه سازی تخلیه نیروی انسانی در شرایط اضطراری است. این نرم افزار قادر است با شبیه سازی دقیق محیط و عوامل مؤثر در آن، به شما اطلاعات جامعی جهت حفظ جان انسان‌های حاضر در محیط بدهد. / Pathfinder is an emergency egress simulator that includes an integrated user interface and animated 3D results. Pathfinder allows you to evaluate evacuation models more quickly and produce more realistic graphics than with other simulators. / Pathfinder نرم افزار شرکت Thunderhead Engineering یکی از قدرتمندترین نرم افزارهای شبیه سازی Evacuation یا تخلیه نیروی انسانی در شرایط اضطراری است. این نرم افزار قادر است با شبیه سازی دقیق محیط و عوامل مؤثر در آن، به شما اطلاعات جامعی جهت حفظ جان انسان‌های حاضر در محیط بدهد.این نرم افزار با شبیه سازی واقعی عملکرد محیط و پیش بینی عکس العمل انسان‌ها در حادثه، اطلاعاتی نظیر زمان تخلیه مناسب، احتمال کشته شدن افراد، راهکارهای اضطراری، مکان‌های امن مورد نیاز، آب و غذای مورد نیاز برای بازماندگان و زمان رسیدن نیروهای امدادی را در اختیار شما قرار می‌دهد. ...

دانلود PyroSim v2023.2.0816 x64 - نرم افزار شبیه سازی دقیق آتش سوزی به صورت پویا: نرم افزار شبیه سازی آتش / The software for Fire simulation / نرم افزار PyroSim یک رابط گرافیکی را برای شما فراهم نموده است تا در آن به راحتی قادر باشید به انجام شبیه سازی های پویا و دقیق از شعله های آتش، پیش بینی حرکت دود، گازهای سمی حاصل از احتراق با غلظت های متفاوت و حرارت نقاط مختلف آن در طول یک آتش سوزی، بپردازید. PyroSim حاوی مجموعه از تصاویر و مدل های هندسی است که می تواند در شبیه سازی یک آتش سوزی پویا بسیار به شما کمک کند. ...

دانلود Pathfinder v2021.3.0901 x64 - نرم افزار شبیه سازی تخلیه نیروی انسانی در شرایط اضطراری: Pathfinder یکی از قدرتمندترین نرم افزارهای شبیه سازی تخلیه نیروی انسانی در شرایط اضطراری است. این نرم افزار قادر است با شبیه سازی دقیق محیط و عوامل مؤثر در آن، به شما اطلاعات جامعی جهت حفظ جان انسان‌های حاضر در محیط بدهد. / Pathfinder is an emergency egress simulator that includes an integrated user interface and animated 3D results. Pathfinder allows you to evaluate evacuation models more quickly and produce more realistic graphics than with other simulators. / متأسفانه هر ساله افراد زیادی در اثر بالاهای طبیعی نظیر زلزله، سیل و طوفان جان خود را از دست می‌دهند. یکی از عوامل اصلی کشته شدن افراد در این حوادث، عدم توانایی خارج کردن و تخلیه به موقع آن‌ها از محل حادثه است؛ برای مثال در حوادثی نظیر زلزله می‌توان با مدیریت صحیح و زمان‌بندی درست، افراد را قبل از آن که آسیب ببینند از محل خارج کرده و جان آن‌ها را نجات داد. تخلیه به موقع شهرها از نیروهای انسانی در مواقع طوفان‌های شدید می‌تواند تا حد چشم‌گیری از خسارات انسانی وارده جلوگیری کند؛ اما سوالی که مطرح می‌شود آن است که آیا می‌شود وضعیت تخلیه اضطراری افراد را در محل‌های عمومی شبیه سازی نمود؟Pathfinder نرم افزار شرکت Thunderhead Engineering یکی از قدرتمندترین نرم افزارهای شبیه سازی Evacuation یا تخلیه نیروی انسانی در شرایط اضطراری است. این نرم افزار قادر است با شبیه سازی دقیق محیط و عوامل مؤثر در آن، به شما اطلاعات جامعی جهت حفظ جان انسان‌های حاضر در محیط بدهد. ...

دانلود PyroSim v2021.3.0901 x64 - نرم افزار شبیه سازی دقیق آتش سوزی به صورت پویا: نرم افزار شبیه سازی آتش / The software for Fire simulation / نرم افزار PyroSim یک رابط گرافیکی را برای شما فراهم نموده است تا در آن به راحتی قادر باشید به انجام شبیه سازی های پویا و دقیق از شعله های آتش، پیش بینی حرکت دود، گازهای سمی حاصل از احتراق با غلظت های متفاوت و حرارت نقاط مختلف آن در طول یک آتش سوزی، بپردازید. PyroSim حاوی مجموعه از تصاویر و مدل های هندسی است که می تواند در شبیه سازی یک آتش سوزی پویا بسیار به شما کمک کند. ...

دانلود PetraSim v2017.1.0209 x86/x64 - نرم افزار شبیه سازی و آنالیز جریان های سیال و انتقال حرارت: نرم افزار شبیه سازی، آنالیز، مدل سازی و تجزیه تحلیل جریان های سیال و حرارتی / PetraSim takes geological simulation to the next level in productivity. Quickly import CAD models and create high-quality animations from the results. / TOUGH مخفف کلمه ی Transport Of Unsaturated Groundwater and Heat به معنای حمل و نقل آب های زیرزمینی غیر اشباع و حرارت و نام مجموعه ای از کد های نرم افزاری ایجاد مدل های عددی چند بعدی برای شبیه سازی حمل و نقل آب، بخار، گاز، حرارت و ... در محیط متخلخل و شکسته است. این مجموعه در آزمایشگاه LBNL توسعه یافته و امروزه توسط دانشگاه ها، سازمانهای دولتی و بخش خصوصی برای برنامه هایی چون دفع زباله هسته ای، بازسازی محیط زیست، تولید انرژی از مخازن زمین گرمایی، نفت و گاز، جداسازی کربن و موارد دیگری که شامل اجتماع موارد حرارتی، هیدرولوژیکی، ژئوشیمیایی و فرآیندهای مکانیکی به صورت گسترده به کار برده می شود. ...

دانلود Pathfinder v2017.1.0116 x86/x64 - نرم افزار شبیه سازی تخلیه نیروی انسانی در شرایط اضطراری: Pathfinder نرم افزار شرکت Thunderhead Engineering یکی از قدرتمندترین نرم افزارهای شبیه سازی Evacuation یا تخلیه نیروی انسانی در شرایط اضطراری است. این نرم افزار قادر است با شبیه سازی دقیق محیط و عوامل مؤثر در آن، به شما اطلاعات جامعی جهت حفظ جان انسان‌های حاضر در محیط بدهد. / Pathfinder is an emergency egress simulator that includes an integrated user interface and animated 3D results. Pathfinder allows you to evaluate evacuation models more quickly and produce more realistic graphics than with other simulators. / متأسفانه هر ساله افراد زیادی در اثر بالاهای طبیعی نظیر زلزله، سیل و طوفان جان خود را از دست می‌دهند. یکی از عوامل اصلی کشته شدن افراد در این حوادث، عدم توانایی خارج کردن و تخلیه به موقع آن‌ها از محل حادثه است؛ برای مثال در حوادثی نظیر زلزله می‌توان با مدیریت صحیح و زمان‌بندی درست، افراد را قبل از آن که آسیب ببینند از محل خارج کرده و جان آن‌ها را نجات داد. تخلیه به موقع شهرها از نیروهای انسانی در مواقع طوفان‌های شدید می‌تواند تا حد چشم‌گیری از خسارات انسانی وارده جلوگیری کند؛ اما سوالی که مطرح می‌شود آن است که آیا می‌شود وضعیت تخلیه اضطراری افراد را در محل‌های عمومی شبیه سازی نمود؟Pathfinder نرم افزار شرکت Thunderhead Engineering یکی از قدرتمندترین نرم افزارهای شبیه سازی Evacuation یا تخلیه نیروی انسانی در شرایط اضطراری است. این نرم افزار قادر است با شبیه سازی دقیق محیط و عوامل مؤثر در آن، به شما اطلاعات جامعی جهت حفظ جان انسان‌های حاضر در محیط بدهد. ...

دانلود Pathfinder v2016.1.1006 x86/x64 - نرم افزار شبیه سازی تخلیه نیروی انسانی در شرایط اضطراری: Pathfinder نرم افزار شرکت Thunderhead Engineering یکی از قدرتمندترین نرم افزارهای شبیه سازی Evacuation یا تخلیه نیروی انسانی در شرایط اضطراری است. این نرم افزار قادر است با شبیه سازی دقیق محیط و عوامل مؤثر در آن، به شما اطلاعات جامعی جهت حفظ جان انسان‌های حاضر در محیط بدهد. / Pathfinder is an emergency egress simulator that includes an integrated user interface and animated 3D results. Pathfinder allows you to evaluate evacuation models more quickly and produce more realistic graphics than with other simulators. / متأسفانه هر ساله افراد زیادی در اثر بالاهای طبیعی نظیر زلزله، سیل و طوفان جان خود را از دست می‌دهند. یکی از عوامل اصلی کشته شدن افراد در این حوادث، عدم توانایی خارج کردن و تخلیه به موقع آن‌ها از محل حادثه است؛ برای مثال در حوادثی نظیر زلزله می‌توان با مدیریت صحیح و زمان‌بندی درست، افراد را قبل از آن که آسیب ببینند از محل خارج کرده و جان آن‌ها را نجات داد. تخلیه به موقع شهرها از نیروهای انسانی در مواقع طوفان‌های شدید می‌تواند تا حد چشم‌گیری از خسارات انسانی وارده جلوگیری کند؛ اما سوالی که مطرح می‌شود آن است که آیا می‌شود وضعیت تخلیه اضطراری افراد را در محل‌های عمومی شبیه سازی نمود؟Pathfinder نرم افزار شرکت Thunderhead Engineering یکی از قدرتمندترین نرم افزارهای شبیه سازی Evacuation یا تخلیه نیروی انسانی در شرایط اضطراری است. این نرم افزار قادر است با شبیه سازی دقیق محیط و عوامل مؤثر در آن، به شما اطلاعات جامعی جهت حفظ جان انسان‌های حاضر در محیط بدهد. ...

برچسب های دانلود نرم افزار های Thunderhead:

emergency egress simulator, evacuation, pathfinder, Thunderhead Engineering, نرم افزار Pathfinder, خروج اضطراری, شبیه سازی خروج اضطراریFDS, fire dynamics simulator, Fire Dynamics Simulator, fire simulation, Thunderhead Engineering, نرم افزار PyroSim, آتش, شبیه سازی پویا, شبیه سازی آتش pathfinder,evacuation,simulation,evacuation simulation,3d evacuation simulation,exit,elevator,door,Thunderhead Engineering,خروج,خروج اضطراری,اضطرار,ضروری,شبیه سازی,تخلیه,تخلیه نیروی انسانی,مهندسی,زلزله,انسان,شبیه سازی تخلیه نیروی انسانی,دانلود Thunderhead Engineering Pathfinder,...
fire,FDS,simulation,fire dynamics simulator,Thunderhead Engineering,شبیه سازی آتش,شبیه سازی پویا,نرم افزار PyroSim,پیروسیم,نرم افزار شبیه سازی حرکت آتش,نرم افزار شبیه سازی آتش سوزی,نرم افزار شبیه سازی حرکت دود و آتش,نرم افزار FDS,Thunderhead Engineering,...
simulation,dynamics,fluid dynamics,fluid,dynamic,mechanic,engineering,mechanical engineering,heat transform,cfd,computational fluid dynamics,Thunderhead Engineering,مهندسی, مکانیک, آنالیز,انتقال حرارت, دینامیک, دینامیک سیالات, سیالات, شبیه سازی, طراحی,مش بندی,سه بعدی,سی اف دی,مدل سازی,نرم افزار,دانلود PetraSim,تحلیل جریان سیالات در محیط متخلخل,آنالیز سیالات در محیط متخلخل و شکسته,شبیه سازی سیالات در محیط متخلخل,شبیه سازی انتقال حرارت,آنالیز انتقال حرارت,نرم افزار مهندسی مکانیک,آنالیز سیالات در م...
pathfinder,evacuation,simulation,evacuation simulation,3d evacuation simulation,exit,elevator,door,Thunderhead Engineering,خروج,خروج اضطراری,اضطرار,ضروری,شبیه سازی,تخلیه,تخلیه نیروی انسانی,مهندسی,زلزله,انسان,شبیه سازی تخلیه نیروی انسانی...
pathfinder,evacuation,simulation,evacuation simulation,3d evacuation simulation,exit,elevator,door,Thunderhead Engineering,خروج,خروج اضطراری,اضطرار,ضروری,شبیه سازی,تخلیه,تخلیه نیروی انسانی,مهندسی,زلزله,انسان,شبیه سازی تخلیه نیروی انسانی...
fire,FDS,simulation,fire dynamics simulator,شبیه سازی,آتش,شبیه سازی پویا,دانلود نرم افزار PyroSim,پیروسیم,نرم افزار شبیه سازی حرکت آتش,نرم افزار شبیه سازی آتش سوزی,نرم افزار شبیه سازی حرکت دود و آتش,نرم افزار FDS,Thunderhead Engineering,...
simulation,dynamics,fluid dynamics,fluid,dynamic,mechanic,engineering,mechanical engineering,heat transform,cfd,computational fluid dynamics,Thunderhead Engineering,مهندسی, مکانیک, آنالیز,انتقال حرارت, دینامیک, دینامیک سیالات, سیالات, شبیه سازی, طراحی,مش بندی,سه بعدی,سی اف دی,مدل سازی,نرم افزار,دانلود PetraSim,تحلیل جریان سیالات در محیط متخلخل,آنالیز سیالات در محیط متخلخل و شکسته,شبیه سازی سیالات در محیط متخلخل,شبیه سازی انتقال حرارت,آنالیز انتقال حرارت,نرم افزار مهندسی مکانیک,آنالیز سیالات در م...

نرم افزار‎ > ‏ تخصصی/مهندسی‎ > ‏ Thunderhead

RSSفهرست مطالب دسته Thunderhead

دانلود Pathfinder v2023.2.0816 x64 - نرم افزار شبیه سازی تخلیه نیروی انسانی در شرایط اضطراری

  • بازدید: 7,160
دانلود Pathfinder v2023.2.0816 x64 - نرم افزار شبیه سازی تخلیه نیروی انسانی در شرایط اضطراری

Pathfinder نرم افزار شرکت Thunderhead Engineering یکی از قدرتمندترین نرم افزارهای شبیه سازی Evacuation یا تخلیه نیروی انسانی در شرایط اضطراری است. این نرم افزار قادر است با شبیه سازی دقیق محیط و عوامل مؤثر در آن، به شما اطلاعات جامعی جهت حفظ جان انسان‌های حاضر در محیط بدهد.
این نرم افزار با شبیه سازی واقعی عملکرد محیط و پیش بینی عکس العمل انسان‌ها در حادثه، اطلاعاتی نظیر زمان تخلیه مناسب، احتمال کشته شدن افراد، راهکارهای اضطراری، مکان‌های امن مورد نیاز، آب و غذای مورد نیاز برای بازماندگان و زمان رسیدن نیروهای امدادی را در اختیار شما قرار می‌دهد.

دانلود PyroSim v2023.2.0816 x64 - نرم افزار شبیه سازی دقیق آتش سوزی به صورت پویا

  • بازدید: 7,644
دانلود PyroSim v2023.2.0816 x64 - نرم افزار شبیه سازی دقیق آتش سوزی به صورت پویا

نرم افزار PyroSim یک رابط گرافیکی را برای شما فراهم نموده است تا در آن به راحتی قادر باشید به انجام شبیه سازی های پویا و دقیق از شعله های آتش، پیش بینی حرکت دود، گازهای سمی حاصل از احتراق با غلظت های متفاوت و حرارت نقاط مختلف آن در طول یک آتش سوزی، بپردازید. PyroSim حاوی مجموعه از تصاویر و مدل های هندسی است که می تواند در شبیه سازی یک آتش سوزی پویا بسیار به شما کمک کند.

دانلود Pathfinder v2021.3.0901 x64 - نرم افزار شبیه سازی تخلیه نیروی انسانی در شرایط اضطراری

  • بازدید: 184
دانلود Pathfinder v2021.3.0901 x64 - نرم افزار شبیه سازی تخلیه نیروی انسانی در شرایط اضطراری

متأسفانه هر ساله افراد زیادی در اثر بالاهای طبیعی نظیر زلزله، سیل و طوفان جان خود را از دست می‌دهند. یکی از عوامل اصلی کشته شدن افراد در این حوادث، عدم توانایی خارج کردن و تخلیه به موقع آن‌ها از محل حادثه است؛ برای مثال در حوادثی نظیر زلزله می‌توان با مدیریت صحیح و زمان‌بندی درست، افراد را قبل از آن که آسیب ببینند از محل خارج کرده و جان آن‌ها را نجات داد. تخلیه به موقع شهرها از نیروهای انسانی در مواقع طوفان‌های شدید می‌تواند تا حد چشم‌گیری از خسارات انسانی وارده جلوگیری کند؛ اما سوالی که مطرح می‌شود آن است که آیا می‌شود وضعیت تخلیه اضطراری افراد را در محل‌های عمومی شبیه سازی نمود؟

Pathfinder نرم افزار شرکت Thunderhead Engineering یکی از قدرتمندترین نرم افزارهای شبیه سازی Evacuation یا تخلیه نیروی انسانی در شرایط اضطراری است. این نرم افزار قادر است با شبیه سازی دقیق محیط و عوامل مؤثر در آن، به شما اطلاعات جامعی جهت حفظ جان انسان‌های حاضر در محیط بدهد.

دانلود PyroSim v2021.3.0901 x64 - نرم افزار شبیه سازی دقیق آتش سوزی به صورت پویا

  • بازدید: 182
دانلود PyroSim v2021.3.0901 x64 - نرم افزار شبیه سازی دقیق آتش سوزی به صورت پویا

نرم افزار PyroSim یک رابط گرافیکی را برای شما فراهم نموده است تا در آن به راحتی قادر باشید به انجام شبیه سازی های پویا و دقیق از شعله های آتش، پیش بینی حرکت دود، گازهای سمی حاصل از احتراق با غلظت های متفاوت و حرارت نقاط مختلف آن در طول یک آتش سوزی، بپردازید. PyroSim حاوی مجموعه از تصاویر و مدل های هندسی است که می تواند در شبیه سازی یک آتش سوزی پویا بسیار به شما کمک کند.

دانلود PetraSim v2017.1.0209 x86/x64 - نرم افزار شبیه سازی و آنالیز جریان های سیال و انتقال حرارت

  • بازدید: 6,950
دانلود PetraSim v2017.1.0209 x86/x64 - نرم افزار شبیه سازی و آنالیز جریان های سیال و انتقال حرارت

TOUGH مخفف کلمه ی Transport Of Unsaturated Groundwater and Heat به معنای حمل و نقل آب های زیرزمینی غیر اشباع و حرارت و نام مجموعه ای از کد های نرم افزاری ایجاد مدل های عددی چند بعدی برای شبیه سازی حمل و نقل آب، بخار، گاز، حرارت و ... در محیط متخلخل و شکسته است. این مجموعه در آزمایشگاه LBNL توسعه یافته و امروزه توسط دانشگاه ها، سازمانهای دولتی و بخش خصوصی برای برنامه هایی چون دفع زباله هسته ای، بازسازی محیط زیست، تولید انرژی از مخازن زمین گرمایی، نفت و گاز، جداسازی کربن و موارد دیگری که شامل اجتماع موارد حرارتی، هیدرولوژیکی، ژئوشیمیایی و فرآیندهای مکانیکی به صورت گسترده به کار برده می شود.

دانلود Pathfinder v2017.1.0116 x86/x64 - نرم افزار شبیه سازی تخلیه نیروی انسانی در شرایط اضطراری

  • بازدید: 17,288
دانلود Pathfinder v2017.1.0116 x86/x64 - نرم افزار شبیه سازی تخلیه نیروی انسانی در شرایط اضطراری

متأسفانه هر ساله افراد زیادی در اثر بالاهای طبیعی نظیر زلزله، سیل و طوفان جان خود را از دست می‌دهند. یکی از عوامل اصلی کشته شدن افراد در این حوادث، عدم توانایی خارج کردن و تخلیه به موقع آن‌ها از محل حادثه است؛ برای مثال در حوادثی نظیر زلزله می‌توان با مدیریت صحیح و زمان‌بندی درست، افراد را قبل از آن که آسیب ببینند از محل خارج کرده و جان آن‌ها را نجات داد. تخلیه به موقع شهرها از نیروهای انسانی در مواقع طوفان‌های شدید می‌تواند تا حد چشم‌گیری از خسارات انسانی وارده جلوگیری کند؛ اما سوالی که مطرح می‌شود آن است که آیا می‌شود وضعیت تخلیه اضطراری افراد را در محل‌های عمومی شبیه سازی نمود؟

Pathfinder نرم افزار شرکت Thunderhead Engineering یکی از قدرتمندترین نرم افزارهای شبیه سازی Evacuation یا تخلیه نیروی انسانی در شرایط اضطراری است. این نرم افزار قادر است با شبیه سازی دقیق محیط و عوامل مؤثر در آن، به شما اطلاعات جامعی جهت حفظ جان انسان‌های حاضر در محیط بدهد.