دانلود نرم افزار های SACS

در دسته بندی دانلود نرم افزار های SACS: مطالب مرتبط با دانلود مجموعه نرم افزار های طراحی مهندسی SACS قرار گرفته است.
analysis, bentley,structural design, FEM, nonlinear analysis, offshore design, sacs, structural analysis, نرم افزار SACS CONNECT Edition, مهندسی کشتی, مهندسی دریا, مخازن دریایی, ساخت و تولید در صنایع دریایی, شبیه سازی, صنایع دریایی, طراحی سازه دریایی, آنالیز سازه‌ دریایی,آنالیز المان محدود,شبیه سازی صنایع دریایی,طراحی مخازن دریایی,مخازن دریایی,طراحی کشتی,طراحی قایق,طراحی زیر دریایی,شبیه سازی بنده کشتی,طراحی سازه‌های دریایی...
analysis, bentley,structural design, FEM, nonlinear analysis, offshore design, sacs, structural analysis, نرم افزار SACS CONNECT Edition, مهندسی کشتی, مهندسی دریا, مخازن دریایی, ساخت و تولید در صنایع دریایی, شبیه سازی, صنایع دریایی, طراحی سازه دریایی, آنالیز سازه‌ دریایی,آنالیز المان محدود,شبیه سازی صنایع دریایی,طراحی مخازن دریایی,مخازن دریایی,طراحی کشتی,طراحی قایق,طراحی زیر دریایی,شبیه سازی بنده کشتی,طراحی سازه‌های دریایی...

آخرین مطالب دانلود نرم افزار های SACS:

دانلود Bentley SACS CONNECT Edition V16 Update 1 (16.01.00.01) - نرم افزار تخصصی آنالیز دینامیک و غیر خطی سازه‌های دریایی: نرم افزار طراحی و آنالیز سازه‌های دریایی / Offshore Structural Analysis and Design Software / SACS یکی از محصولات شرکت Bentley و زیر مجموعه نرم افزارهای آنالیز سازه‌های دریایی بوده که به طور تخصصی برای آنالیز دینامیک و غیر خطی سازه‌های دریایی ارائه شده است. این نرم افزار یکی از قدرتمندترین نرم افزارهای آنالیز سازه‌های دریایی علی الخصوص سازه‌های استاتیک نظیر چاه‌های استخراج نفت و سازه‌های معلق روی دریا بوده که امکانات بی‌نظیری را در اختیار مهندسین قرار می‌دهد. با استفاده از این نرم افزار می‌توان انواع بسیاری از سازه‌های دریایی را طراحی و شبیه‌سازی نمود و شرایط واقعی آن‌ها را مورد مطالعه و بررسی مهندسی قرار داد. ...

دانلود Bentley SACS CONNECT Edition v12.00.00.01 - نرم افزار تخصصی آنالیز دینامیک و غیر خطی سازه‌های دریایی: نرم افزار طراحی و آنالیز سازه‌های دریایی / Offshore Structural Analysis and Design Software / SACS یکی از محصولات شرکت Bentley و زیر مجموعه نرم افزارهای آنالیز سازه‌های دریایی بوده که به طور تخصصی برای آنالیز دینامیک و غیر خطی سازه‌های دریایی ارائه شده است. این نرم افزار یکی از قدرتمندترین نرم افزارهای آنالیز سازه‌های دریایی علی الخصوص سازه‌های استاتیک نظیر چاه‌های استخراج نفت و سازه‌های معلق روی دریا بوده که امکانات بی‌نظیری را در اختیار مهندسین قرار می‌دهد. با استفاده از این نرم افزار می‌توان انواع بسیاری از سازه‌های دریایی را طراحی و شبیه‌سازی نمود و شرایط واقعی آن‌ها را مورد مطالعه و بررسی مهندسی قرار داد. ...

دانلود Bentley SACS V8i (SELECTseries 4) v05.07.00.01 - نرم افزار تخصصی آنالیز دینامیک و غیر خطی سازه‌های دریایی: SACS یکی از محصولات شرکت Bentley و زیر مجموعه نرم افزارهای آنالیز سازه‌های دریایی بوده که به طور تخصصی برای آنالیز دینامیک و غیر خطی سازه‌های دریایی ارائه شده است. / Achieve offshore structure compliance more quickly with the most comprehensive and up-to-date international design code coverage available. / SACS یکی از محصولات شرکت Bentley و زیر مجموعه نرم افزارهای آنالیز سازه‌های دریایی بوده که به طور تخصصی برای آنالیز دینامیک و غیر خطی سازه‌های دریایی ارائه شده است. این نرم افزار یکی از قدرتمندترین نرم افزارهای آنالیز سازه‌های دریایی علی الخصوص سازه‌های استاتیک نظیر چاه‌های استخراج نفت و سازه‌های معلق روی دریا بوده که امکانات بی‌نظیری را در اختیار مهندسین قرار می‌دهد. ...

برچسب های دانلود نرم افزار های SACS:

analysis, bentley, FEM, nonlinear analysis, offshore design, sacs, structural analysis, structural design, مهندسی کشتی, مهندسی دریا, مخازن دریایی, نرم افزار SACS CONNECT Edition, آنالیز المان محدود, آنالیز سازه‌ دریایی, ساخت و تولید در صنایع دریایی, شبیه سازی, صنایع دریایی, طراحی سازه دریاییanalysis, bentley, FEM, nonlinear analysis, offshore design, sacs, structural analysis, structural design, مهندسی کشتی, مهندسی دریا, مخازن دریایی, نرم افزار SACS CONNECT Edition, آنالیز المان محدود, آنالیز سازه‌ دریایی, ساخت و تولید در صنایع دریایی, شبیه سازی, صنایع دریایی, طراحی سازه دریایی bentley,sacs,bentley sacs,sacs,bentley sacs,naval,architecture,naval architecture,3d,cad,cax,cae,cam,3d design,3d cad,vessel design,hull design,vessel hull design,design ship,ship,boat,marine,marine design,بنتلی,دریا,دریایی,مهندس,مهندسی,مهندسی دریا,صنایع دریایی,صنایع دریا,شبیه سازی,طراحی,سه بعدی,شبیه سازی صنایع دریایی,مخازن,مخازن دریایی,کشتی,قایق,زیر دریایی,شبیه سازی بنده کشتی,طراحی سازه‌های دریایی...

دانلود Bentley SACS CONNECT Edition V16 Update 1 (16.01.00.01) - نرم افزار تخصصی آنالیز دینامیک و غیر خطی سازه‌های دریایی

  • بازدید: 9,338
  • دسته: نرم افزار‎ » ‏ Bentley‎ » ‏ SACS
دانلود Bentley SACS CONNECT Edition V16 Update 1 (16.01.00.01) - نرم افزار تخصصی آنالیز دینامیک و غی

SACS یکی از محصولات شرکت Bentley و زیر مجموعه نرم افزارهای آنالیز سازه‌های دریایی بوده که به طور تخصصی برای آنالیز دینامیک و غیر خطی سازه‌های دریایی ارائه شده است. این نرم افزار یکی از قدرتمندترین نرم افزارهای آنالیز سازه‌های دریایی علی الخصوص سازه‌های استاتیک نظیر چاه‌های استخراج نفت و سازه‌های معلق روی دریا بوده که امکانات بی‌نظیری را در اختیار مهندسین قرار می‌دهد. با استفاده از این نرم افزار می‌توان انواع بسیاری از سازه‌های دریایی را طراحی و شبیه‌سازی نمود و شرایط واقعی آن‌ها را مورد مطالعه و بررسی مهندسی قرار داد.

دانلود Bentley SACS CONNECT Edition v12.00.00.01 - نرم افزار تخصصی آنالیز دینامیک و غیر خطی سازه‌های دریایی

  • بازدید: 603
  • دسته: نرم افزار‎ » ‏ Bentley‎ » ‏ SACS
دانلود Bentley SACS CONNECT Edition v12.00.00.01 - نرم افزار تخصصی آنالیز دینامیک و غیر خطی سازه‌های

SACS یکی از محصولات شرکت Bentley و زیر مجموعه نرم افزارهای آنالیز سازه‌های دریایی بوده که به طور تخصصی برای آنالیز دینامیک و غیر خطی سازه‌های دریایی ارائه شده است. این نرم افزار یکی از قدرتمندترین نرم افزارهای آنالیز سازه‌های دریایی علی الخصوص سازه‌های استاتیک نظیر چاه‌های استخراج نفت و سازه‌های معلق روی دریا بوده که امکانات بی‌نظیری را در اختیار مهندسین قرار می‌دهد. با استفاده از این نرم افزار می‌توان انواع بسیاری از سازه‌های دریایی را طراحی و شبیه‌سازی نمود و شرایط واقعی آن‌ها را مورد مطالعه و بررسی مهندسی قرار داد.

دانلود Bentley SACS V8i (SELECTseries 4) v05.07.00.01 - نرم افزار تخصصی آنالیز دینامیک و غیر خطی سازه‌های دریایی

  • بازدید: 8,937
  • دسته: نرم افزار‎ » ‏ Bentley‎ » ‏ SACS
دانلود Bentley SACS V8i (SELECTseries 4) v05.07.00.01 - نرم افزار تخصصی آنالیز دینامیک و غیر خطی ساز

SACS یکی از محصولات شرکت Bentley و زیر مجموعه نرم افزارهای آنالیز سازه‌های دریایی بوده که به طور تخصصی برای آنالیز دینامیک و غیر خطی سازه‌های دریایی ارائه شده است. این نرم افزار یکی از قدرتمندترین نرم افزارهای آنالیز سازه‌های دریایی علی الخصوص سازه‌های استاتیک نظیر چاه‌های استخراج نفت و سازه‌های معلق روی دریا بوده که امکانات بی‌نظیری را در اختیار مهندسین قرار می‌دهد.