دانلود ها ی دارای تگ: "aquifertest"

2 مورد برای عبارت مورد نظر پیدا شد.

دانلود Schlumberger AquiferTest Pro v10.0.0.2 x64 - نرم‌افزار آنالیز داده‌های آزمایشات پمپاژ و پهن‌سازی

  • بازدید: 4,028
دانلود Schlumberger AquiferTest Pro v10.0.0.2 x64 - نرم‌افزار آنالیز داده‌های آزمایشات پمپاژ و پهن‌س
AquiferTest Pro یکی از محصولات شرکت بزرگ و نام آشنای Schlumberger است که وظیفه‌ی آن تجزیه و تحلیل، تفسیر و مصورسازی داده‌های آزمایش‌های پمپاژ و پهن‌سازی، به سادگی هرچه تمام‌تر است. برنامه توسط هیدروژئولوژیست‌ها برای هیدروژئولوژیست‌ها طراحی شده است و تمام ابزارهایی را که برای تفسیر دقیق داده‌ها از انواع سفره‌آب‌ها در همه نوع شرایط آزمایش ارائه می‌کند. شما با وجود گزینه‌های وارد کردن داده انعطاف‌پذیر می‌توانید در وقت صرفه‌جویی کنید و مستقیما به تجزیه و تحلیل داده‌ها بپردازید، به سرعت داده‌های میدانی را از فرمت‌های متداول مانند (Text (TXT) ،Excel (XLSX و غیره را وارد کنید و تقریبا هر اخذکننده داده آب‌های زیرزمینی (Groundwater Datalogger) در بازار وارد کنید. مجموعه‌ای از نقشه‌های تشخیص قدرتمند، در برنامه فراهم شده که به شما کمک می‌کند به راحتی مفاهیم مدل را شناسایی کرده و مناسب‌ترین راه‌حل تحلیلی را برای داده‌های آزمون پمپاژ خود انتخاب کنید، همچنین برنامه شامل یک مجموعه گسترده از روش‌های تحلیلی مناسب برای انواع سفره‌آب‌ها و شرایط آزمایش نیز می‌شود.

دانلود Schlumberger AquiferTest Pro 2016.1 - نرم‌افزار آنالیز داده‌های آزمایشات پمپاژ و پهن‌سازی

  • بازدید: 2,407
دانلود Schlumberger AquiferTest Pro 2016.1 - نرم‌افزار آنالیز داده‌های آزمایشات پمپاژ و پهن‌سازی
AquiferTest Pro یکی از محصولات شرکت بزرگ و نام آشنای Schlumberger است که وظیفه‌ی آن تجزیه و تحلیل، تفسیر و مصورسازی داده‌های آزمایش‌های پمپاژ و پهن‌سازی، به سادگی هرچه تمام‌تر است. برنامه توسط هیدروژئولوژیست‌ها برای هیدروژئولوژیست‌ها طراحی شده است و تمام ابزارهایی را که برای تفسیر دقیق داده‌ها از انواع سفره‌آب‌ها در همه نوع شرایط آزمایش ارائه می‌کند. شما با وجود گزینه‌های وارد کردن داده انعطاف‌پذیر می‌توانید در وقت صرفه‌جویی کنید و مستقیما به تجزیه و تحلیل داده‌ها بپردازید، به سرعت داده‌های میدانی را از فرمت‌های متداول مانند (Text (TXT) ،Excel (XLSX و غیره را وارد کنید و تقریبا هر اخذکننده داده آب‌های زیرزمینی (Groundwater Datalogger) در بازار وارد کنید. مجموعه‌ای از نقشه‌های تشخیص قدرتمند، در برنامه فراهم شده که به شما کمک می‌کند به راحتی مفاهیم مدل را شناسایی کرده و مناسب‌ترین راه‌حل تحلیلی را برای داده‌های آزمون پمپاژ خود انتخاب کنید، همچنین برنامه شامل یک مجموعه گسترده از روش‌های تحلیلی مناسب برای انواع سفره‌آب‌ها و شرایط آزمایش نیز می‌شود.