دانلود ها ی دارای تگ: "automotive industry"

4 مورد برای عبارت مورد نظر پیدا شد.

دانلود MAGNA KULI v16.1 Build 42413 x64 - نرم‌افزار شبیه‌سازی و بهینه‌سازی سیستم مدیریت حرارتی خودرو

  • بازدید: 2,929
دانلود MAGNA KULI v16.1 Build 42413 x64 - نرم‌افزار شبیه‌سازی و بهینه‌سازی سیستم مدیریت حرارتی خودرو
KULI یکی از محصولات شرکت MAGNA است. استفاده مطلوب و کارآمد از انرژی در هر قطعه از وسیله نقلیه برای صنعت خودرو بسیار مهم است، بنابراین تمرکز اصلی مهندسان خودروساز بر روی سیستم انتقال نیرو، گرمایش و تهویه مطبوع و همچنین خنک کننده موتور برای اطمینان از عملکرد ایمن است. بسته نرم افزاری KULI یک پیشینه‌ی طولانی در شبیه‌سازی و بهینه‌سازی سیستم مدیریت حرارتی برای کاربردهای مربوط به وسایل نقلیه دارد. در آینده تسهیل کردن انجام یک بررسی جامع بر جریان‌های انرژی لازم است؛ به این معنی است که قدرت مکانیکی، قدرت الکتریکی و قدرت حرارتی، همزمان شبیه‌سازی شده و به صورت موازی بهینه‌سازی شوند. برای انجام این شبیه‌سازی نرم‌افزار KULI به طور موثر در راه‌اندازی اجزای سیستم و استراتژی‌های کنترل با هدف بهینه‌سازی عملکرد، راحتی و اطمینان از عملکرد خودرو پشتیبانی خواهد نمود.

دانلود MAGNA KULI v15.0 Build 38980 x64 - نرم‌افزار شبیه‌سازی و بهینه‌سازی سیستم مدیریت حرارتی خودرو

  • بازدید: 841
دانلود MAGNA KULI v15.0 Build 38980 x64 - نرم‌افزار شبیه‌سازی و بهینه‌سازی سیستم مدیریت حرارتی خودرو
KULI یکی از محصولات شرکت MAGNA است. استفاده مطلوب و کارآمد از انرژی در هر قطعه از وسیله نقلیه برای صنعت خودرو بسیار مهم است، بنابراین تمرکز اصلی مهندسان خودروساز بر روی سیستم انتقال نیرو، گرمایش و تهویه مطبوع و همچنین خنک کننده موتور برای اطمینان از عملکرد ایمن است. بسته نرم افزاری KULI یک پیشینه‌ی طولانی در شبیه‌سازی و بهینه‌سازی سیستم مدیریت حرارتی برای کاربردهای مربوط به وسایل نقلیه دارد. در آینده تسهیل کردن انجام یک بررسی جامع بر جریان‌های انرژی لازم است؛ به این معنی است که قدرت مکانیکی، قدرت الکتریکی و قدرت حرارتی، همزمان شبیه‌سازی شده و به صورت موازی بهینه‌سازی شوند. برای انجام این شبیه‌سازی نرم‌افزار KULI به طور موثر در راه‌اندازی اجزای سیستم و استراتژی‌های کنترل با هدف بهینه‌سازی عملکرد، راحتی و اطمینان از عملکرد خودرو پشتیبانی خواهد نمود.

دانلود MAGNA KULI v14.0 Build 32018 x64 - نرم‌افزار شبیه‌سازی و بهینه‌سازی سیستم مدیریت حرارتی خودرو

  • بازدید: 1,469
دانلود MAGNA KULI v14.0 Build 32018 x64 - نرم‌افزار شبیه‌سازی و بهینه‌سازی سیستم مدیریت حرارتی خودرو
KULI یکی از محصولات شرکت MAGNA است. استفاده مطلوب و کارآمد از انرژی در هر قطعه از وسیله نقلیه برای صنعت خودرو بسیار مهم است، بنابراین تمرکز اصلی مهندسان خودروساز بر روی سیستم انتقال نیرو، گرمایش و تهویه مطبوع و همچنین خنک کننده موتور برای اطمینان از عملکرد ایمن است. بسته نرم افزاری KULI یک پیشینه‌ی طولانی در شبیه‌سازی و بهینه‌سازی سیستم مدیریت حرارتی برای کاربردهای مربوط به وسایل نقلیه دارد. در آینده تسهیل کردن انجام یک بررسی جامع بر جریان‌های انرژی لازم است؛ به این معنی است که قدرت مکانیکی، قدرت الکتریکی و قدرت حرارتی، همزمان شبیه‌سازی شده و به صورت موازی بهینه‌سازی شوند. برای انجام این شبیه‌سازی نرم‌افزار KULI به طور موثر در راه‌اندازی اجزای سیستم و استراتژی‌های کنترل با هدف بهینه‌سازی عملکرد، راحتی و اطمینان از عملکرد خودرو پشتیبانی خواهد نمود.

دانلود MAGNA KULI v13.0 x64 - نرم‌افزار شبیه‌سازی و بهینه‌سازی سیستم مدیریت حرارتی خودرو

  • بازدید: 26,609
دانلود MAGNA KULI v13.0 x64 - نرم‌افزار شبیه‌سازی و بهینه‌سازی سیستم مدیریت حرارتی خودرو
KULI یکی از محصولات شرکت MAGNA است. استفاده مطلوب و کارآمد از انرژی در هر قطعه از وسیله نقلیه برای صنعت خودرو بسیار مهم است، بنابراین تمرکز اصلی مهندسان خودروساز بر روی سیستم انتقال نیرو، گرمایش و تهویه مطبوع و همچنین خنک کننده موتور برای اطمینان از عملکرد ایمن است. بسته نرم افزاری KULI یک پیشینه‌ی طولانی در شبیه‌سازی و بهینه‌سازی سیستم مدیریت حرارتی برای کاربردهای مربوط به وسایل نقلیه دارد. در آینده تسهیل کردن انجام یک بررسی جامع بر جریان‌های انرژی لازم است؛ به این معنی است که قدرت مکانیکی، قدرت الکتریکی و قدرت حرارتی، همزمان شبیه‌سازی شده و به صورت موازی بهینه‌سازی شوند. برای انجام این شبیه‌سازی نرم‌افزار KULI به طور موثر در راه‌اندازی اجزای سیستم و استراتژی‌های کنترل با هدف بهینه‌سازی عملکرد، راحتی و اطمینان از عملکرد خودرو پشتیبانی خواهد نمود.