دانلود ها ی دارای تگ: "civil software"

6 مورد برای عبارت مورد نظر پیدا شد.

دانلود Autodesk AutoCAD Civil 3D 2024.2 x64 - نرم افزار اتوکد سیویل مخصوص رشته عمران

  • بازدید: 7,979
دانلود Autodesk AutoCAD Civil 3D 2024.2 x64 - نرم افزار اتوکد سیویل مخصوص رشته عمران

Autodesk Civil 3D 2024 نرم افزاری فوق العاده، بسیار کاربر پسند و کارآمد برای کمک به مهندسین عمران و شهرسازی و تکنیسین های این حرفه در مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) و مستند کردن طرح های پروژه های اجرایی است. از این نرم افزار می توان در تمامی مراحل یک پروژه از جمله طراحی، هماهنگی، تجزیه و تحلیل عملکرد پروژه، بررسی گزینه ها و ... در اغلب پروژه های مفید عمران و شهرسازی مانند طرح ریزی و پیاده سازی سیستم های حمل و نقل جاده ای، خشکی به صورت بسیار پیشرفته و توسعه یافته، مهندسی منابع آب (همچون ذخیره سازی، کانال کشی و انتقال آب، جمع آوری پسماند فاضلاب، هدایت آب های سطحی حاصل ازبارش و فاضلاب) و غیره استفاده نمود.

دانلود Autodesk AutoCAD Civil 3D 2023.3 x64 + Project Explorer + Grading Optimization - نرم افزار اتوکد سیویل مخصوص رشته عمران

  • بازدید: 14,337
دانلود Autodesk AutoCAD Civil 3D 2023.3 x64 + Project Explorer + Grading Optimization - نرم افزار ات

Autodesk Civil 3D 2023 نرم افزاری فوق العاده، بسیار کاربر پسند و کارآمد برای کمک به مهندسین عمران و شهرسازی و تکنیسین های این حرفه در مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) و مستند کردن طرح های پروژه های اجرایی است. از این نرم افزار می توان در تمامی مراحل یک پروژه از جمله طراحی، هماهنگی، تجزیه و تحلیل عملکرد پروژه، بررسی گزینه ها و ... در اغلب پروژه های مفید عمران و شهرسازی مانند طرح ریزی و پیاده سازی سیستم های حمل و نقل جاده ای، خشکی به صورت بسیار پیشرفته و توسعه یافته، مهندسی منابع آب (همچون ذخیره سازی، کانال کشی و انتقال آب، جمع آوری پسماند فاضلاب، هدایت آب های سطحی حاصل ازبارش و فاضلاب) و غیره استفاده نمود.

دانلود Autodesk Civil 3D 2022.2 x64 + AddOns - نرم افزار اتوکد مخصوص رشته عمران

  • بازدید: 26,950
دانلود Autodesk Civil 3D 2022.2 x64 + AddOns - نرم افزار اتوکد مخصوص رشته عمران

Autodesk Civil 3D 2022 نرم افزاری فوق العاده، بسیار کاربر پسند و کارآمد برای کمک به مهندسین عمران و شهرسازی و تکنیسین های این حرفه در مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) و مستند کردن طرح های پروژه های اجرایی است. از این نرم افزار می توان در تمامی مراحل یک پروژه از جمله طراحی، هماهنگی، تجزیه و تحلیل عملکرد پروژه، بررسی گزینه ها و ... در اغلب پروژه های مفید عمران و شهرسازی مانند طرح ریزی و پیاده سازی سیستم های حمل و نقل جاده ای، خشکی به صورت بسیار پیشرفته و توسعه یافته، مهندسی منابع آب (همچمون ذخیره سازی، کانال کشی و انتقال آب، جمع آوری پسماند فاضلاب، هدایت آب های سطحی حاصل ازبارش و فاضلاب) و غیره استفاده نمود.

دانلود Autodesk Civil 3D 2021.3 x64 + Extra + CMI Tools Plugin - نرم افزار اتوکد مخصوص رشته عمران

  • بازدید: 12,271
دانلود Autodesk Civil 3D 2021.3 x64 + Extra + CMI Tools Plugin - نرم افزار اتوکد مخصوص رشته عمران

Autodesk Civil 3D 2021 نرم افزاری فوق العاده، بسیار کاربر پسند و کارآمد برای کمک به مهندسین عمران و شهرسازی و تکنیسین های این حرفه در مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) و مستند کردن طرح های پروژه های اجرایی است. از این نرم افزار می توان در تمامی مراحل یک پروژه از جمله طراحی، هماهنگی، تجزیه و تحلیل عملکرد پروژه، بررسی گزینه ها و ... در اغلب پروژه های مفید عمران و شهرسازی مانند طرح ریزی و پیاده سازی سیستم های حمل و نقل جاده ای، خشکی به صورت بسیار پیشرفته و توسعه یافته، مهندسی منابع آب (همچمون ذخیره سازی، کانال کشی و انتقال آب، جمع آوری پسماند فاضلاب، هدایت آب های سطحی حاصل ازبارش و فاضلاب) و غیره استفاده نمود.

دانلود Anadelta Tessera Pro v3.2.2 x64 - نرم افزار طراحی و آنالیز طرح ساخت و ساز جاده

  • بازدید: 2,742
دانلود Anadelta Tessera Pro v3.2.2 x64 - نرم افزار طراحی و آنالیز طرح ساخت و ساز جاده

Tessera نرم افزار چندمنظوره برای طراحی و ساخت و ساز جاده هاست. گرچه با در نظر گرفتن پروژه های بزرگ طراحی شده است، حتی برای کارهای کوچکتر نیز بسیار کاربردی و کارآمد است. این مجموعه طیف وسیعی از ویژگی های پیچیده را برای برنامه ریزی دقیق، تجزیه و تحلیل و تولید نقشه ها و همچنین جداول ارائه می دهد. Tessera بسیار قابل تنظیم است و می تواند به راحتی با پارامترهای هر پروژه خاص سازگار شود. این برنامه شامل یک سیستم زمینی پیشرفته است که از ویژگی هایی مانند خطوط شکست، مرزهای محاسبه تو در تو، قابلیت های گسترده پس از پردازش و همچنین قابلیت های تجسم پیشرفته پشتیبانی می کند. به راحتی می توانید طرح اولیه جاده را تعریف کنید و سپس با استفاده از توابع و ویژگی های پیشرفته ای که نرم افزار برایتان مهیا کرده است، طرح را تکمیل کنید. در Tessera به راحتی می توانید منحنی های سطح جاده، حاشیه های راه، عرض جاده و دیگر پارامترها را محاسبه کنید. این برنامه اطلاعات مفیدی مانند شیب ها و اختلاف ارتفاع و همچنین ویژگی های خاص هندسی جاده را در موقعیت فعلی کار به کاربر نشان می دهد.

دانلود Autodesk AutoCAD Civil 3D 2020.4 x64 + Add-ons + Full Help - نرم افزار اتوکد مخصوص رشته عمران

  • بازدید: 25,952
دانلود Autodesk AutoCAD Civil 3D 2020.4 x64 + Add-ons + Full Help - نرم افزار اتوکد مخصوص رشته عمران

AutoCAD Civil 3D 2020 نرم افزاری فوق العاده، بسیار کاربر پسند و کارآمد برای کمک به مهندسین عمران و شهرسازی و تکنیسین های این حرفه در مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) و مستند کردن طرح های پروژه های اجرایی است. از این نرم افزار می توان در تمامی مراحل یک پروژه از جمله طراحی، هماهنگی، تجزیه و تحلیل عملکرد پروژه، بررسی گزینه ها و ... در اغلب پروژه های مفید عمران و شهرسازی مانند طرح ریزی و پیاده سازی سیستم های حمل و نقل جاده ای، خشکی به صورت بسیار پیشرفته و توسعه یافته، مهندسی منابع آب (همچمون ذخیره سازی، کانال کشی و انتقال آب، جمع آوری پسماند فاضلاب، هدایت آب های سطحی حاصل ازبارش و فاضلاب) و غیره استفاده نمود.