دانلود ها ی دارای تگ: "clc bio"

2 مورد برای عبارت مورد نظر پیدا شد.

دانلود Molegro Virtual Docker v6.0 - نرم افزار پیش بینی و مدلسازی داکینگ موکولی

  • بازدید: 11,936
دانلود Molegro Virtual Docker v6.0 - نرم افزار پیش بینی و مدلسازی داکینگ موکولی

داکینگ (Docking) روشی است که جهت گیری ترجیحی (Preferred orientation) یک مولکول نسبت به دیگری را زمانی که به یکدیگر متصل می شوند تا کمپلکسی پایدار را شکل دهند، پیشگویی می کند یا به عبارتی روش کلیدی در پیش بینی ساختار کمپلکس رسپتور-لیگاند در فرایند کشف داروها و ترکیبات پیشرو جدید، داکینگ مولکولی نامیده می شود.
Molegro Virtual Docker نرم افزاری برای بصری سازی فرآیند داکینگ و پیش بینی تعاملات لیگاند پروتئینی است. در فرایند داکینگ، محله ی اول، مرحله نمونه­ گیری است که شامل ایجاد کانفورماسیون­ های مختلف لیگاند و بررسی جهت­ گیری آن ها نسبت به جایگاه فعال رسپتور است و در مرحله بعدی که  امتیازدهی نامیده می شود، تمایل اتصال لیگاند به رسپتور تخمین زده می شود. در محیط گرافیکی که این نرم افزار برای کاربر فراهم می کند، می توانید تمام جنبه های فرآیند شکل گیری لیگاندهای پروتئینی از آماده سازی مولکول گرفته تا تعیین مکان های بالقوه اتصال پروتئین مورد نظر و پیش بینی حالت اتصال لیگاندها را بررسی و مدیریت کنید.

دانلود CLC Genomics Workbench v3.6.5 - نرم افزار تجزیه و تحلیل و سازماندهی اطلاعات ژنتیکی

  • بازدید: 12,628
دانلود CLC Genomics Workbench v3.6.5 - نرم افزار تجزیه و تحلیل و سازماندهی اطلاعات ژنتیکی

CLC Genomics Workbench به عنوان راه حل نرم افزاری قدرتمند توسط دانشمندان متخصص در ژنتیک ارائه شده است تا در تجزیه-تحلیل و مجسم سازی داده های NGS (مخفف next generation sequencing و به معنی توالی یابی نسل جدید) دستیاری برای دانشمندان این حوزه باشد. در واقع می توان گفت این نرم افزار به عنوان یک ابزار قدرتمند برای متخصصین و دانش آموزان فعال در رشته های ژنتیک محسوب می شود که به آن ها در تجزیه و تحلیل کدهای ژنوم پیچیده کمک می کند. تکنولوژی هایی مدرنی که در این نرم افزار به کار گرفته شده اند شامل ویژگی های منحصر به فرد و الگوریتم هایی است که به طور گسترده ای توسط افراد صاحب نام و پیشروان علمی این رشته برای غلبه بر چالش های مرتبط با تجزیه و تحلیل داده ها مورد استفاده قرار می گیرند. به طور مثال این برنامه به شما اجازه می دهد تا یک توالی مشخص از ژن ها را استخراج نموده و اطلاعات آن ها را به صورت درخت های دیتا سازماندهی کنید. علاوه بر این جعبه ابزارها امکان تبدیل DNA به RNA و بالعکس را نیز فراهم می کنند.