دانلود ها ی دارای تگ: "digital publishing software"

19 مورد برای عبارت مورد نظر پیدا شد.

دانلود Adobe InDesign 2024 v19.4.0.63 x64 - این‌دیزاین ۲۰۲۴، نرم افزار صفحه‌آرایی و چاپ در نشر رومیزی

  • بازدید: 68,600
دانلود Adobe InDesign 2024 v19.4.0.63 x64 - این‌دیزاین ۲۰۲۴، نرم افزار صفحه‌آرایی و چاپ در نشر رومیز

Adobe InDesign 2024 یکی از محصولات فوق العاده شرکت ادوبی در زمینه صنعت چاپ و صفحه آرایی است؛ ایده جدید شرکت ادوبی بر پایه‌ی به اشتراک گذاری عکس‌ها، فیلم‌ها و نمونه کارها برای پیشرفت در طراحی بنا شده است.

دانلود Adobe InDesign 2023 v18.5.0.57 x64 - این‌دیزاین ۲۰۲۳، نرم افزار صفحه‌آرایی و چاپ در نشر رومیزی

  • بازدید: 3,221
دانلود Adobe InDesign 2023 v18.5.0.57 x64 - این‌دیزاین ۲۰۲۳، نرم افزار صفحه‌آرایی و چاپ در نشر رومیز
Adobe InDesign 2023 یکی از محصولات فوق العاده شرکت ادوبی در زمینه صنعت چاپ و صفحه آرایی است؛ ایده جدید شرکت ادوبی بر پایه‌ی به اشتراک گذاری عکس‌ها، فیلم‌ها و نمونه کارها برای پیشرفت در طراحی بنا شده است.

دانلود Adobe InDesign CC 2022 17.4 MacOS - نرم افزار ادوبی ایندیزاین سی سی برای مک

  • بازدید: 5,444
دانلود Adobe InDesign CC 2022 17.4 MacOS - نرم افزار ادوبی ایندیزاین سی سی برای مک
For macintoush
Adobe InDesign CC 2022 یکی از محصولات فوق العاده ی شرکت ادوبی در زمینه ی صنعت چاپ و صفحه آرایی است؛ ایده جدید شرکت ادوبی بر پایه‌ی به اشتراک گذاری عکس‌ها، فیلم‌ها و نمونه کارها برای پیشرفت در طراحی بنا شده است.

دانلود Adobe InDesign 2022 v17.4.0.51 x64 - این‌دیزاین ۲۰۲۲، نرم افزار صفحه‌آرایی و چاپ در نشر رومیزی

  • بازدید: 8,279
دانلود Adobe InDesign 2022 v17.4.0.51 x64 - این‌دیزاین ۲۰۲۲، نرم افزار صفحه‌آرایی و چاپ در نشر رومیز
Adobe InDesign 2022 یکی از محصولات فوق العاده ی شرکت ادوبی در زمینه ی صنعت چاپ و صفحه آرایی است؛ ایده جدید شرکت ادوبی بر پایه‌ی به اشتراک گذاری عکس‌ها، فیلم‌ها و نمونه کارها برای پیشرفت در طراحی بنا شده است.

دانلود Adobe InDesign CC 2021 v16.4 MacOS - نرم افزار ادوبی ایندیزاین سی سی برای مک

  • بازدید: 29,905
دانلود Adobe InDesign CC 2021 v16.4 MacOS - نرم افزار ادوبی ایندیزاین سی سی برای مک
For macintoush
Adobe InDesign CC 2021 یکی از محصولات فوق العاده ی شرکت ادوبی در زمینه ی صنعت چاپ و صفحه آرایی است؛ ایده جدید شرکت ادوبی بر پایه‌ی به اشتراک گذاری عکس‌ها، فیلم‌ها و نمونه کارها برای پیشرفت در طراحی بنا شده است.

دانلود Adobe InDesign 2021 v16.4.0.55 x64 - این‌دیزاین ۲۰۲۱، نرم افزار صفحه‌آرایی و چاپ در نشر رومیزی

  • بازدید: 8,345
دانلود Adobe InDesign 2021 v16.4.0.55 x64 - این‌دیزاین ۲۰۲۱، نرم افزار صفحه‌آرایی و چاپ در نشر رومیز
Adobe InDesign 2021 یکی از محصولات فوق العاده ی شرکت ادوبی در زمینه ی صنعت چاپ و صفحه آرایی است؛ ایده جدید شرکت ادوبی بر پایه‌ی به اشتراک گذاری عکس‌ها، فیلم‌ها و نمونه کارها برای پیشرفت در طراحی بنا شده است.

دانلود Adobe InDesign 2020 v15.1.3.302 x64 - این‌دیزاین ۲۰۲۰، نرم افزار صفحه‌آرایی و چاپ در نشر رومیزی

  • بازدید: 34,214
دانلود Adobe InDesign 2020 v15.1.3.302 x64 - این‌دیزاین ۲۰۲۰، نرم افزار صفحه‌آرایی و چاپ در نشر رومی
Adobe InDesign 2020 یکی از محصولات فوق العاده ی شرکت ادوبی در زمینه ی صنعت چاپ و صفحه آرایی است؛ ایده جدید شرکت ادوبی بر پایه‌ی به اشتراک گذاری عکس‌ها، فیلم‌ها و نمونه کارها برای پیشرفت در طراحی بنا شده است.

دانلود Adobe InDesign 2020 v15.1.2.226 x64 Portable - این‌دیزاین ۲۰۲۰، نرم افزار صفحه‌آرایی و چاپ در نشر رومیزی نسخه پرتابل (بدون نیاز به نصب)

  • بازدید: 5,727
دانلود Adobe InDesign 2020 v15.1.2.226 x64 Portable - این‌دیزاین ۲۰۲۰، نرم افزار صفحه‌آرایی و چاپ در
Adobe InDesign 2020 یکی از محصولات فوق العاده ی شرکت ادوبی در زمینه ی صنعت چاپ و صفحه آرایی است؛ ایده جدید شرکت ادوبی بر پایه‌ی به اشتراک گذاری عکس‌ها، فیلم‌ها و نمونه کارها برای پیشرفت در طراحی بنا شده است.

دانلود Adobe InDesign CC 2019 v14.0.2.324 x64 Portable - این‌دیزاین ۲۰۱۹، نرم افزار صفحه‌آرایی و چاپ در نشر رومیزی نسخه پرتابل (بدون نیاز به نصب)

  • بازدید: 11,090
دانلود Adobe InDesign CC 2019 v14.0.2.324 x64 Portable - این‌دیزاین ۲۰۱۹، نرم افزار صفحه‌آرایی و چاپ
Adobe InDesign CC 2019 یکی از محصولات فوق العاده ی شرکت ادوبی در زمینه ی صنعت چاپ و صفحه آرایی است؛ ایده جدید شرکت ادوبی بر پایه‌ی به اشتراک گذاری عکس‌ها، فیلم‌ها و نمونه کارها برای پیشرفت در طراحی بنا شده است.

دانلود Adobe InDesign CC 2019 v14.0.3.433 x64 - این‌دیزاین ۲۰۱۹، نرم افزار صفحه‌آرایی و چاپ در نشر رومیزی

  • بازدید: 37,756
دانلود Adobe InDesign CC 2019 v14.0.3.433 x64 - این‌دیزاین ۲۰۱۹، نرم افزار صفحه‌آرایی و چاپ در نشر ر
Adobe InDesign CC 2019 یکی از محصولات فوق العاده ی شرکت ادوبی در زمینه ی صنعت چاپ و صفحه آرایی است؛ ایده جدید شرکت ادوبی بر پایه‌ی به اشتراک گذاری عکس‌ها، فیلم‌ها و نمونه کارها برای پیشرفت در طراحی بنا شده است.