دانلود ها ی دارای تگ: "otf"

33 مورد برای عبارت مورد نظر پیدا شد.

دانلود فونت عربی خلاب - Khallab

 • بازدید: 5,531
 • دسته: عربی
دانلود فونت عربی خلاب - Khallab

شما کاربران گرامی شاهد فونت عربی خلاب با فرمت OTF هستید. طراحان وب سایت و گرافیست های خلاق می توانند از این فونت زیبا در طراحی های خود استفاده کنید.
فونت های عربی به خاطر شباهت زیادی که به فونت های فارسی دارند (فاقد چهار حرف: گ، چ، پ، ژ) می توانند کمبود تنوع فونت های فارسی را تا حدودی جبران نموده و مورد استفاده طراحان در طراحی ها قرار بگیرد، همچنین علاقه مندان می توانند با اعمال تغییر در این فونت ها و افزودن حروف مخصوص زبان فارسی این فونت ها را به فونت فارسی نیز تبدیل کنند و از این طریق به زبان فارسی نیز خدمتی کرده باشند.

دانلود فونت فارسی، عربی و انگلیسی عرب تیکس لات - Arabetics Latte

 • بازدید: 3,977
 • دسته: عربی , انگلیسی , فارسی
دانلود فونت فارسی، عربی و انگلیسی عرب تیکس لات - Arabetics Latte

شما کاربران گرامی شاهد فونت فارسی، عربی و انگلیسی با نام عرب تیکس لات با فرمت OTF می باشید. طراحان و گرافیست های خلاق می توانند از این فونت زیبا در طراحی پروژه های خود در زبان های مختلف استفاده کنند.

دانلود فونت فارسی، عربی و اردو گیلان - Gilan Font Family

 • بازدید: 3,938
 • دسته: عربی , فارسی
دانلود فونت فارسی، عربی و اردو گیلان - Gilan Font Family

شما کاربران گرامی شاهد فونت فارسی، عربی و اردو گیلان با فرمت OTF می باشید. طراحان و گرافیست های خلاق می توانند از این فونت زیبا در طراحی پروژه های خود در زبان های مختلف استفاده کنند.

فونت عربی نستعلیق علما - Alama Font

 • بازدید: 3,099
 • دسته: عربی
فونت عربی نستعلیق علما - Alama Font

شما کاربران گرامی شاهد فونت عربی علما با فرمت OTF هستید. طراحان وب سایت و گرافیست های خلاق می توانند از این فونت زیبا در طراحی های خود استفاده کنید.
فونت های عربی به خاطر شباهت زیادی که به فونت های فارسی دارند (فاقد چهار حرف: گ، چ، پ، ژ) می توانند کمبود تنوع فونت های فارسی را تا حدودی جبران نموده و مورد استفاده طراحان در طراحی ها قرار بگیرد، همچنین علاقه مندان می توانند با اعمال تغییر در این فونت ها و افزودن حروف مخصوص زبان فارسی این فونت ها را به فونت فارسی نیز تبدیل کنند و از این طریق به زبان فارسی نیز خدمتی کرده باشند.

دانلود فونت عربی مارشملو - Marshmallow Font

 • بازدید: 2,659
 • دسته: عربی , فارسی
دانلود فونت عربی مارشملو - Marshmallow Font

شما کاربران گرامی شاهد فونت عربی مارشملو با فرمت OTF هستید. طراحان وب سایت و گرافیست های خلاق می توانند از این فونت زیبا در طراحی های خود استفاده کنید.
فونت های عربی به خاطر شباهت زیادی که به فونت های فارسی دارند (فاقد چهار حرف: گ، چ، پ، ژ) می توانند کمبود تنوع فونت های فارسی را تا حدودی جبران نموده و مورد استفاده طراحان در طراحی ها قرار بگیرد، همچنین علاقه مندان می توانند با اعمال تغییر در این فونت ها و افزودن حروف مخصوص زبان فارسی این فونت ها را به فونت فارسی نیز تبدیل کنند و از این طریق به زبان فارسی نیز خدمتی کرده باشند.

دانلود فونت فارسی و عربی ادیل سانس - Adelle Sans ARA

 • بازدید: 4,351
 • دسته: عربی , فارسی
دانلود فونت فارسی و عربی ادیل سانس - Adelle Sans ARA

شما کاربران گرامی شاهد فونت عربی ادیل سانس با فرمت OTF می باشید. طراحان و گرافیست های خلاق می توانند از این فونت زیبا در طراحی پروژه های خود در زبان های مختلف استفاده کنند.

دانلود فونت فناوری - Fanavari

 • بازدید: 3,545
 • دسته: فارسی
دانلود فونت فناوری - Fanavari

شما کاربران گرامی شاهد فونت فارسی فناوری با فرمت TTFهستید. طراحان وب سایت و گرافیست های خلاق می توانند از این فونت زیبا در طراحی های خود استفاده کنید.

دانلود فونت دریم - HS Dream Font Family

 • بازدید: 3,944
 • دسته: عربی , فارسی
دانلود فونت دریم - HS Dream Font Family

شما کاربران گرامی شاهد خانواده فونت دریم (رویا) با فرمت OTF هستید. طراحان وب سایت و گرافیست های خلاق می توانند از این فونت زیبا در طراحی های خود استفاده کنید.
این فونت به عنوان یک فونت عربی منتشر شده است ولی حروف فارسی (چهار حرف: گ، چ، پ، ژ) را نیز شامل می شود و می تواند مورد استفاده طراحان در طراحی ها قرار بگیرد.

دانلود فونت ساده - A Sadeh Font

 • بازدید: 3,450
 • دسته: فارسی
دانلود فونت ساده - A Sadeh Font

شما کاربران گرامی شاهد فونت فارسی ساده با فرمت های OTF و TTF هستید. طراحان وب سایت و گرافیست های خلاق می توانند از این فونت زیبا در طراحی های خود استفاده کنید.

دانلود فونت فارسی، عربی براندو - Brando Arabic

 • بازدید: 4,916
 • دسته: عربی , فارسی
دانلود فونت فارسی، عربی براندو - Brando Arabic

شما کاربران گرامی شاهد فونت فارسی و عربی براندو با فرمت OTF می باشید. طراحان و گرافیست های خلاق می توانند از این فونت زیبا در طراحی پروژه های خود در زبان های مختلف استفاده کنند.